Dr. Pelle Anita szakfelelős

Ismerd meg szakfelelőseinket! - Dr. Pelle Anita, INEB MSc szakfelelős

Szegeden születtem, azóta itt élek, ám már gyerekként is sokat utaztam Európában, és 15 évesen az USA-ba is eljutottam egy iskolai csereprogram keretében.

Az európai történelem, kultúra és nyelvek mindig is nagyon érdekeltek. Családi indíttatásból gyerekként megtanultam németül, nagyrészt Németországban. A Deák Ferenc Gimnázium angol kéttannyelvű osztályában érettségiztem, az egyetemet viszont már matematika-olasz szakon kezdtem a JATÉ-n. Innen jelentkeztem át először a közgazdasági programozó matematikus szakra (mivel rájöttem, hogy bár szeretem a nyelveket, nem vagyok bölcsész), majd 1,5 év elteltével a közben elinduló közgazdász szakra (azt tapasztalva, hogy a programozás tárgyak nem vonzottak, csak a matematika és a közgazdaságtan).


2000-ben az immáron integrálódott SZTE-n kaptam meg közgazdász diplomámat, európai integrációs szakirányon, ahol a ’90-es években nagyon izgalmas volt megismerkedni az európai gazdasági integráció fejleményeivel, hiszen nem sokkal voltunk az EU megalakulása, Ausztria (illetve Finnország és Svédország) csatlakozása után, az euró bevezetése közepette, magyarként EU-tagságra vágyva. Nagy korszak volt ez az európai integráció történetében, és én akkor azt éreztem: ehhez a témához egész életemben kapcsolódni szeretnék. Negyedéves koromban jelentkeztem is „az EU-s tanszékre” demonstrátornak. Ezzel együtt egyetemistaként egy kisvállalatnál olasz üzleti tolmácsként és külkereskedelmi ügyintézőként, friss diplomásként pedig egy éven át egy német multinál, az ingatlan szektorban dolgoztam.


2001. szeptember 1-től lettem az SZTE GTK munkatársa. Doktori disszertációmat az EU versenyszabályozásának témakörében 2010-ben védtem meg, docensi kinevezést 2011-ben kaptam. 2013-2014-ben Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjas voltam, 2014-ben az Európai Bizottság Jean Monnet Chair címmel tüntetett ki. Kutatási területem szélesen véve az EU gazdasága és az európai gazdasági integráció. 2019-es habilitációs előadásomat azzal kezdtem: az európai integráció mintegy 60 évének egyharmadát „testközelből” követtem végig. Elkötelezett européer vagyok, nagyon drukkolok az EU-nak, hogy minden kihívással sikeresen küzdjön meg, és – ahogy Jean Monnet mondta – az egymás utáni válságokon keresztül fejlődjön. Ezekből az elmúlt időszakban kijutott bőven: a globális pénzügyi válságot követte az eurózóna adósságválsága, majd jött a menekültválság, a populizmus és euroszkepticizmus, a Brexit, és a COVID-19 indukálta gazdasági válság, sokszor egymással átfedésben. A legújabb kihívások a klímaválság, az energiabiztonság, a kiberbiztonság… hosszú a sor.


JM Community


Elkötelezettségem azonban nem jelenti azt, hogy kritika nélkül viszonyulok az EU döntéseihez, a történésekhez, sőt – a Jean Monnet közösség mottója is éppen az, hogy tagjai független kritikai elemzést végezzenek az EU működéséről. Így lehet elérni, hogy a válságokra adott válaszokból fejlődés bontakozzon ki. Legnagyobb kutatási eredményemnek talán az tekinthető, hogy több oldalról rámutattam: a 2008-2013-as válságidőszak megrengette az integráció egyik legfontosabb építőkövét, a konvergenciát, azaz kétségessé tette azt az ígéretet, hogy a kevésbé fejlett országok és régiók a csatlakozásuk folytán kvázi-automatikusan felzárkózási pályára állnak. Ez is egy olyan kihívás, amelyre választ kell találni, különben az integrációból könnyen dezintegráció lesz.


A GTK-n az évek során az EU gazdaságával, az európai gazdasági integrációval kapcsolatos kurzusokat oktattam-fejlesztettem. 2013-tól részt vettem a GTK International Economy and Business angol nyelvű mesterképzésének kidolgozásában, akkreditációjában; a 2014-es induláskor a szak képzésfelelőse, majd 2017-től szakfelelőse lettem. Nekem ez a szak igazán természetes közegem a világ minden tájáról jövő hallgatókkal, az interdiszciplináris és kulturálisan nyitott oktatói közösséggel, double degree együttműködésekkel Olaszországban és Lengyelországban, minden tavasszal International Week-kel több tucatnyi Erasmus-partnerintézményből jövő oktatóval, hallgatókkal.


Nemzetközi közeg, nemzetközi tartalmak és irányultság, helyben – szeretem!