szervezeti felepites MAGYAR 2024

Szervezeti felépítés

A szervezeti felépítés aktualizálás alatt.

Kari vezetés

A Gazdaságtudományi Kar dékánja, dékánhelyettesei és hivatalvezetője.

Intézetek

A képzések gondozói a Gazdaságtudományi Karon működő öt intézet: a Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet, a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Intézet, a Nemzetközi Gazdaság- és Gazdálkodástudományi Intézet, az Üzleti Tudományok Intézete és az Ökológiai Közgazdaságtan Intézet.

Dékáni Hivatal

A Gazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatalának szervezeti felépítése, elérhetőségek és fogadóórák.

Bizottságok

A Gazdaságtudományi Kar Kari Tanácsának döntéselőkészítő szervezeti egységei.