Esélyegyenlőség a Karon

A Gazdaságtudományi Kar közössége elkötelezett amellett, hogy a Kar diákjai egyenlő eséllyel tanulhassanak, a kar munkatársai egyenlő eséllyel dolgozhassanak, és céljaik elérése kizárólag tehetségükön, szorgalmukon és tudásukon múljon. A kar közössége törekszik arra, hogy egy nyitott és befogadó környezetet teremtsen, amely támogatja a sérülékeny társadalmi csoportok szakmai és közösségi életét, elfogadja és üdvözli az élethelyzetek, kultúrák és értékek különbözőségét. A közösség tagjai törődnek egymással és nyitottak a különböző nézőpontokra.

Az SZTE központi esélyegyenlőségi törekvései mellett a Kar maga is folyamatos lépéseket tesz e területen. Ennek érdekében kari Esélyegyenlőségi Bizottságot működtetünk és kari Esélyegyenlőségi Stratégiát fogadtunk el, amelynek végrehajtása folyamatos előrelépési lehetőséget biztosít az esélyegyenlőség szerteágazó területein. Törekvéseink kapcsán szoros együttműködést ápolunk az SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központtal, külső partnereinkkel, illetve az esélyegyenlőségi törekvések érintettjeivel.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

ERSA kongresszus

Augusztus 22-26 között került megrendezésre Pécsett az ERSA (European Regional Science Association) 61. nemzetközi kongresszusa.

Események

Rendezvénynaptár *