Kettős diploma programok

A Gazdaságtudományi Karon tanuló hallgatóknak lehetőségük van a tanulmányaik alatt más intézmények képzéseibe bekapcsolódni, meghatározott feltételek teljesítése mellett államilag elismert, külföldi diplomát szerezni.

University of Pavia

A nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakon tanulók két szegedi szemeszter sikeres teljesítése után két félévet Páviában tölthetnek. A képzés befejezésével a hallgatók magyar és olasz államilag elismert közgazdász diplomát szerezhetnek.

University of Warsaw

A programban részt vevő nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakos hallgatók mindkét intézmény mester diplomáját megszerzik, amennyiben a megállapodásban rögzített követelményeket teljesítik és megfelelnek mindkét Egyetem belső szabályozásának.