Bezár

Intézetek

Ökológiai Közgazdaságtan Intézet

Ökológiai Közgazdaságtan Intézet

2014. november 20.
9 perc

A Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont 2013-ben jött létre a Karon folyó kutatási projektek lebonyolításának segítése érdekében. A Kutatóközpont intézetektől független szervezeti egység, amely a Dékán irányítása alá tartozik.

Tevékenységünk fókusza a környezetileg fenntartható, társadalmilag igazságos településfejlesztési és emberi fejlődési folyamatok vizsgálata, valamint az egyetem szerepvállalása ezekben a kérdésekben. Inter- és transzdiszciplináris, kvalitatív, élmény-alapú, részvételi és akció-orientált kutatási és oktatási módszereket alkalmazunk.

Küldetésünk:

 • az egyetem harmadik misszióbeli tevékenységeinek kiterjesztése és elmélyítése,
 • a helyi közösségi szerepvállalás és együttműködés,
 • a társadalmi és környezeti felelősségvállalás és igazságosság előmozdítása,
 • az emberi és környezeti jóllét középpontba helyezése,
 • az esélyegyenlőség biztosítása.

Oktatott egyetemi kurzusok:

 • Környezetgazdaságtan,
 • Vállalatok társadalmi felelősségvállalása,
 • Üzleti etika,
 • Modern politikai filozófia,
 • Innovációpolitika,
 • Gazdaságszociológia,
 • Bevezetés a helyi gazdaságfejlesztésbe,
 • Közösségi önkéntesség. Introduction to Environmental Economics,
 • Business Ethics,
 • Innovation and Technology Policy,
 • Introduction to Social Research,
 • Introduction to Local Economic Development,
 • Service Learning,
 • Science with Social Impact,
 • Introduction to Qualitative Research.

Munkánk során aktívan részt veszünk az Esélyegyenlőségi Bizottság, a Tudományos Bizottság, a Külső Kapcsolatok Bizottságának, a Tehetséggondozási Bizottság és a Doktori Iskola munkájában. Szoros együttműködésben dolgozunk a Környezeti Társadalomkutatók (ESSRG) Kutatócsoporttal.

A kutatóközpont tagjai

Prof. Dr. Bajmócy Zoltán
egyetemi tanár

Fogadóóra: Kedd: 09.00 – 10.00, előzetes e-mailben történő egyeztetés szükséges

Dr. Gébert Judit
adjunktus

Fogadóóra: Kedd: 09.00 – 10.00, előzetes e-mailben történő egyeztetés szükséges

Dr. Juhász Judit
tudományos munkatárs

Fogadóóra: e-mailben történő előzetes egyeztetés szerint

Prof. Dr. Málovics György
egyetemi tanár

Fogadóóra: Szerda: 11.30 – 12.00, előzetes e-mailben történő egyeztetés szükséges

Méreiné Dr. Berki Boglárka
adjunktus

Fogadóóra: Csütörtök: 9.00 – 10.00, előzetes e-mailben történő egyeztetés szükséges

Dr. Mihók Barbara
tudományos munkatárs

Fogadóóra: e-mailben történő előzetes egyeztetés szerint

Dr. Udvari Beáta
egyetemi docens

Fogadóóra: e-mailben történő előzetes egyeztetés szerint

PhD hallgatóink

Alwago Wycliffe Obwori
PhD hallgató
Témavezető: Dr. Gébert Judit és Prof. Dr. Málovics György

Fogadóóra: e-mailben történő előzetes egyeztetés szerint

Laczkó Adrienn
PhD hallgató
Témavezető: Dr. Gébert Judit

Fogadóóra: Hétfő: 15.00 – 16.00, előzetes e-mailben történő egyeztetés szükséges

Wahyuni Andi Sri
PhD hallgató
Témavezető: Dr. Gébert Judit és Prof. Dr. Málovics György

A Kutatóközpont munkáját segíti

Dús Judit
intézeti adminisztrátor

Közelmúltban megjelent fontosabb közlemények

 • Málovics Gy. – Méreiné Berki B. – Mihály M. (2021): Policy reform instead of policy transformation? Experiences of participatory action research (PAR) on desegregation policy in Szeged, Hungary, IJAR – International Journal of Action Research, 1-2021, pp. 81-101. https://doi.org/10.3224/ijar.v17i1.05
 • Méreiné Berki B. – Málovics Gy. – Cretan, R (2021): “You become one with the place”: social mixing, social capital, and the lived experience of urban desegregation in the Roma community. Cities, 117, 103302, https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103302
 • Cretan, R. – Málovics Gy. – Méreiné Berki B. (2020): On the Perpetuation and Contestation of Racial Stigma: Urban Roma in a Disadvantaged Neighbourhood of Szeged. Geographica Pannonica, Volume 29, Issue 9, 294-310 , https://doi.org/10.5937/gp24-28226
 • Bajmócy Z. – Gébert J. – Málovics Gy. – Méreiné Berki B. – Juhász J. (2020): Urban Strategic Planning from the Perspective of Well-Being: Evaluation of the Hungarian Practice. European Spatial Research and Policy, 27, 1, pp. 221-241. https://doi.org/10.18778/1231-1952.27.1.10
 • uhász J. – Málovics Gy. – Bajmócy Z. (2021): Co-creation, reflection, and transformation. The social impacts of a service-learning course at the University of Szeged. Vezetéstudomány, 52, 7, 6-17.
 • Málovics Gy. (2020): Ökológiai közgazdaságtan, átalakulás, társadalmi részvétel. A projektjellegű részvétel es a részvételi akciókutatás szerepe a fenntarthatósági transzformációkban. JATEPress, Szeged.
 • Méreiné Berki, B. – Málovics Gy. (2020): Városi deszegregáció, társadalmilag heterogén lakóközösségek, társadalmi tőke – egy hazai városi szegregátum felszámolásának tapasztalatai. Tér és Társadalom, 34, 2. 35-66. o. https://doi.org/10.17649/tet.34.2.3217
 • Bajmócy Z. – Gébert J. – Málovics Gy. – Pataki Gy. (2019): Miről szól(hatna) a felelősségteljes kutatás és innováció. Közgazdasági Szemle, 66, 3, 286-304. o. https://doi.org/10.18414/ksz.2019.3.286
 • Gébert J. (2019): Kell-e kompenzálnunk a gazdasági válság kárvallottjait? Interperszonális összehasonlítás és felelősség az analitikus gazdaságfilozófiában. Magyar Filozófiai Szemle, 63 2, 78-91. o.
 • Juhász J. (2019): Megismerés, élmény és alkotás a művészetalapú kutatásokban. Kovász, 23, 1-4, 3-28. o.
 • Málovics Gy. – Cretan, R. – Méreiné Berki B. – Tóth J. (2019): Socio-Environmental Justice, Participatory Development, and Empowerment of Segregated Urban Roma: Lessons from Szeged, Hungary. Cities, 91, pp. 137-145, https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.11.013
 • Málovics Gy. – Cretan, R. – Méreiné Berki B. – Tóth J. (2019): Urban Roma, Segregation and Place Attachment in Szeged, Hungary. Area, 51, 72-83. o. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/area.12426-
 • Málovics, Gy. (2019): Tudás létrehozása társadalmi hatással karöltve. A részvételi akciókutatás (RAK) megközelítése. Magyar Tudomány, 180, 8, 1147-1157. o. https://doi.org/10.1556/2065.180.2019.8.5
 • Mihók B. (2019): Everything You Always Wanted to Know about Conservation and Human Behavior but Were Afraid to Ask, Conservation Biology 33, 3, pp. 739-741.
 • Hideg É. – Mihók B. - Gáspár J. - Schmidt P. - Márton A. – Fabók V. - Báldi A. (2019): Környezeti jövőkutatás - Magyarország 2050. Ökológiai Kutatóközpont Tanulmányai, 4. Ökológiai Kutatóközpont, Tihany. ISBN 978-615-5799-05-1
 • Juhász J. (2018): A méltó emberi élet lehetősége. Közgazdasági Szemle, 65, 12, 1299-1319. o. https://doi.org/10.18414/ksz.2018.12.1299
 • Gébert J. – Tőzsér J. (2018): A feltétel nélküli alapjövedelem. Politikai filozófiai útmutató a társadalmi deliberációhoz. BUKSZ- Budapesti Könyvszemle 30, 2-4, 175-184. o.
 • Málovics, Gy. – Juhász, J. – Méreiné Berki, B. – Mihók, B. – Szentistványi, I. – Pataki, Gy. – Nagy, M. –Tóth, J. (2018): Confronting Espoused Theories with Theories-in-use: Challenges of Participatory Action Research with Marginalized Communities in Contributing to Social Change and Theory Building. Action Research, 1-22. o. https://doi.org/10.1177/1476750318774389
 • Málovics Gy. – Juhász J. – Mihók B. – Szentistványi I. – Nagy M. (2018): Részvételi akciókutatással a képessé tételért és átalakulásért. Kovász, 22, 3-29. o.
 • Gébert J. – Bajmócy Z. (2017): Helyi fejlesztések, helyi hatalmasságok – Befolyásolási hatalom elemzése városfejlesztési projektek kapcsán. Kovász, 21, 1-4, 3-32. o.
 • Gébert J. – Bajmócy Z. – Málovics Gy. (2017): How to Evaluate Local Economic Development Projects from a People-Centred Perspective? An Analytical Framework Based on the Capability Approach. Deturope, 9, 2, pp. 4-24
 • Méreiné Berki B. – Málovics Gy. – Tóth J. – Cretan R. (2017): The rome of social capital and interpersonal relations in the alleviation of extreme poverty and spatial segregation of Romani people in Szeged. Journal of Urban and Regional Analysis, 9, 1, pp. 33–50
 • Bajmócy Z. in conversation with Méreiné Berki B., Gébert J., Málovics Gy. & Mihók B. (2017): Connecting different life-worlds: Transformation through kinship. (Our experience with poverty alleviation). Queer STS, 2, May 2017, pp. 44-58.
 • Tóth J. – Méreiné Berki B. – Málovics Gy. – Juhász J. – Boros L. (2017): „Ha csak úgy kiköltöztetjük az embereket, egymás nélkül elvesznek.” Erőforrások, korlátok és ezek térbelisége a roma szegregátumokban lakók számára: egy hazai város példája. Tér és Társadalom, 31, 3, pp. 62-84.
 • Málovics Gy. – Mihók B. – Szentistványi I. – Juhász J. – Méreiné Berki B. – Tóth J. – Nagy M. (2017): A szélsőséges egyenlősdi és önjelölt ajtónállók lehetséges hatása az egyetem-közösség együttműködésre – egy hazai részvételi akciókutatás (RAK) tapasztalatai. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, XIV, 1, pp. 67-76.
 • Bajmócy Z. – Gébert J. – Málovics Gy. (szerk.) (2017): Helyi gazdaságfejlesztés a képességszemlélet alapján. JATEPress, Szeged.
 • Mihók B. – Kiss G. – Kovács E. – Margóczi K. – Fabók V. – Kalóczkai Á. (2016): Ki mondja meg, mi a fontos? – Részvétel és természetvédelem. Természetvédelmi Közlemények. 22, 131-154. o.
 • Málovics Gy. (2016): Az akadémiai kutatók és nem akadémiai szereplők akció- és megismerésorientált együttműködésének szerepe a helyi fejlesztéspolitikák, illetve általában a társadalomkutatás kapcsán. Replika 100, 61–69. o
 • Gébert J. – Bajmócy Z. – Málovics Gy. – Pataki Gy. (2016): Eszközöktől a jóllétig: a helyi gazdaságfejlesztés körvonalai a képességszemléletben. Tér és Társadalom, 30, 2, pp. 23-44.
 • Bajmócy Z. – Gébert J. – Elekes Z. – Péli-Dombi J. (2016): Beszélünk a részvételről… Megyei jogú városok fejlesztési dokumentumainak elemzése az érintettek részvételének aspektusából. Tér és Társadalom, 30, 2, pp. 45-61.
 • Málovics Gy. – Juhász J. – Hajdu K. – Gyarmati L. (2016): Az egyetemek környezeti fenntarthatóságának megközelítései – A Szegedi Tudományegyetem esetén keresztül. Vezetéstudomány, 47, 6, pp. 16-29.
 • Gébert J. (2015): Mit is kell fenntartani?: Fenntarthatóság a képességszemlélet perspektívájából. Közgazdasági Szemle, 62, 9, pp. 972-989.
 • Juhász J. – Bajmócy Z. – Gébert J. – Málovics Gy. (2015): Szegénység, képességek, lehetőségek. Szegénységkezelési szempontok Amartya Sen elméletének tükrében. Közgazdasági Szemle, 62, 5, pp. 544-564.
 • Dombi J. - Málovics Gy. (2015): A növekedésen túl – egy új irányzat hozzájárulása a fenntarthatósági vitához. Közgazdasági Szemle, 62, 2, pp. 200-221.
 • Kovács E. – Kelemen E. – Kalóczkai Á. – Margóczi K. – Pataki Gy. – Gébert J. – Málovics Gy. – Balázs B. – Roboz Á. – Krasznai Kovács E. – Mihók B. (2015): Understanding the links between ecosystem service trade-offs and conflicts in protected areas. Ecosystem Services, 12, pp. 117–127.
 • Mihók B. - Kelemen E. (2014): „Az ökológusok is emberek, a társadalomtudósok is tudósok” - Kutatói reflexiók az interdiszciplináris kutatásról. In Ökoszisztéma szolgáltatások a természet- és társadalomtudományok metszéspontjában. pp. 146–170.
 • Bajmócy Z. – Gébert J. (2014): Arguments for deliberative participation in local economic development. Acta Oeconomica, 64, 3, pp. 313-334.
 • Bajmócy Z. – Gébert J. (2014): The outlines of innovation policy in the capability approach. Technology in Society, 38, 1, pp. 93-102.
 • Bajmócy Z. – Málovics Gy. – Gébert J. (2014): On the informational basis of regional innovation policy: from growth to capabilities. European Planning Studies, 22, 7, pp. 1325-1341.
 • Málovics Gy. – Mihók B. – Pataki Gy. – Szentistványi I. – Roboz Á. – Balázs B. – Nyakas Sz. (2014): Részvételi akciókutatással a társadalmi kirekesztés ellen: egy szegedi példa tanulságai. Tér es Társadalom, 28, 3, pp. 66-83.
 • Lengyel B. – Bajmócy Z. (2013): Regionális és helyi gazdaságfejlesztés az evolúciós gazdaságföldrajz szemszögéből. Tér és Társadalom, 27, 1, pp. 5-29.
 • Bajmócy Z. (2013): Constucting a local innovation index: Methodological challenges versus staistical data availability. Applied Spatial Analysis and Policy. 6, 1, pp. 69-84.
 • Inzelt A. – Bajmócy Z. (szerk.) (2013): Innovációs rendszerek. Szereplők, kapcsolatok és intézmények. JATEPress, Szeged
 • Málovics Gy. – Mihók B. – Szentistványi I. – Balázs B. – Pataki Gy. (2012): Participatory Action Research for Local Human Rights: The Case of Roma Minority in Szeged, South-Hungary. In. Renn, O. – Reichel, A. – Bauer, J. (ed.): Civil Society for Sustainability: A Guidebook for Connecting Science and Society. Europäischer Hochschulverlag GmbH, Bremen, pp. 149-170.
 • Gébert J. – Málovics Gy. – Fáskerti Zs. (2012): The Limits of Well-being Measurement at Sub-regional Level. Regional Statistics, 52, 2, pp. 45-60.
 • Málovics Gy. (2012): A környezeti igazságosság koncepciójának értelmezési lehetőségei és hazai relevanciája. Kovász, 1-4, pp. 3-31.

Letölthető kiadványok

Tézisek

Fenntarthatósági transzformációk, helyi fejlesztési folyamatok, társadalmi részvétel. Habilitációs tézisek

Málovics György: Fenntarthatósági transzformációk, helyi fejlesztési folyamatok, társadalmi részvétel. Habilitációs tézisek

Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 2015

Letöltés

Helyi gazdaságfejlesztés a képességszemlélet alapján. Doktori értekezés tézisei

Gébert Judit: Helyi gazdaságfejlesztés a képességszemlélet alapján. Doktori értekezés tézisei

Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtani Doktori Iskola, Szeged, 2015

Letöltés

Regionális és helyi fejlesztéspolitikák a képességszemlélet tükrében. Az eszközöktől a jól-létig. Habilitációs tézisek

Bajmócy Zoltán: Regionális és helyi fejlesztéspolitikák a képességszemlélet tükrében. Az eszközöktől a jól-létig. Habilitációs tézisek

Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 2014

Letöltés


A Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont tudományos kiadványai

Ökológiai közgazdaságtan, átalakulás, társadalmi részvétel

Málovics György: Ökológiai közgazdaságtan, átalakulás, társadalmi részvétel

ISBN: 978–963–315–437–3
JATEPress, Szeged, 2020

Letöltés

Helyi gazdaságfejlesztés a képességszemlélet alapján

Bajmócy Zoltán, Gébert Judit, Málovics György (szerk.): Helyi gazdaságfejlesztés a képességszemlélet alapján

ISBN: 978-963-315-325-3
JATEPress, Szeged, 2017

Letöltés

Innovációs rendszerek - Szereplők, kapcsolatok és intézmények

Inzelt Annamária, Bajmócy Zoltán (szerk.): Innovációs rendszerek - Szereplők, kapcsolatok és intézmények

ISBN: 978-963-315-158-7
ISSN: 1588-8533
JATEPress, Szeged, 2013

Letöltés egyben

Innováció: a vállalati stratégiától a társadalmi stratégiáig

Bajmócy Zoltán, Elekes Zoltán (szerk.): Innováció: a vállalati stratégiától a társadalmi stratégiáig

ISBN: 978-963-315-121-1
ISSN: 1588-8533
JATEPress, Szeged, 2013

Letöltés egyben

Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság

Bajmócy Zoltán, Lengyel Imre, Málovics György (szerk.): Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság

ISBN: 978–963–315–071–9
ISSN: 1588-8533
JATEPress, Szeged, 2012

Letöltés egyben

A vállalati fenntarhatóság értelmezéséről

Málovics György: A vállalati fenntarhatóság értelmezéséről

ISBN: 978-963-315-038-2
ISSN: 2061-1315
JATEPress, Szeged, 2011

Letöltés

Bevezetés a helyi gazdaságfejlesztésbe

Bajmócy Zoltán: Bevezetés a helyi gazdaságfejlesztésbe

ISBN: 978–963–315–039–9
JATEPress, Szeged, 2011

Letöltés

Regional Competitiveness, Innovation and Environment

Zoltán Bajmócy, Imre Lengyel (eds.): Regional Competitiveness, Innovation and Environment

ISBN: 978-963-482-970-6
JATEPress, Szeged, 2009

Download full content


A Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont műhelytanulmányai

A helyi gazdaságfejlesztés folyamat aspektusa

Bajmócy Zoltán, Gébert Judit, Málovics György, Juhász Judit, Méreiné Berki Boglárka: A helyi gazdaságfejlesztés folyamat aspektusa. Hazai megyei jogú városok interjús elemzése.

ISBN: 978-963-306-517-4
ISSN: 2061-5353
Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Szeged, 2016

Letöltés

A hazai antiszegregációs tervek értékelése Amartya Sen képességszemlélete alapján

Méreiné Berki Boglárka, Málovics György, Juhász Judit: A hazai antiszegregációs tervek értékelése Amartya Sen képességszemlélete alapján

ISBN: 978-963-306-505-1
ISSN: 2061-5353
Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Szeged, 2016

Letöltés

Képességek, vagy eszközök? Interjúelemzés

Gébert Judit – Bajmócy Zoltán – Málovics György – Juhász Judit – Méreiné Berki Boglárka: Képességek vagy eszközök? Interjúelemzés.

ISBN: 978-963-306-502-0
ISSN: 2061-5353
Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Szeged, 2016

Letöltés

Tőketípusok megjelenése megyei jogú városok antiszegregációs terveiben Pierre Bourdieu tőkekoncepciója alapján

Méreiné Berki Boglárka, Málovics György, Juhász Judit, Bajmócy Zoltán, Vajgely Tamás, Gébert Judit: Tőketípusok megjelenése megyei jogú városok antiszegregációs terveiben Pierre Bourdieu tőkekoncepciója alapján

ISBN: 978-963-306-418-4
ISSN: 2061-5353
Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Szeged, 2015

Letöltés

Beszélünk a részvételről... Megyei jogú városok fejlesztési dokumentumainak elemzése az érintetti részvétel aspektusából

Bajmócy Zoltán, Gébert Judit, Málovics György, Elekes Zoltán, Dombi Judit: Beszélünk a részvételről... Megyei jogú városok fejlesztési dokumentumainak elemzése az érintetti részvétel aspektusából

ISBN: 978-963-306-403-0
ISSN: 2061-5353
Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Szeged, 2015

Letöltés

Képességek vagy eszközök? Városfejlesztési dokumentumok elemzése

Gébert Judit, Elekes Zoltán, Bajmócy Zoltán, Dombi Judit: Képességek vagy eszközök? Városfejlesztési dokumentumok elemzése

ISBN: 978-963-306-402-3
ISSN: 2061-5353
Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Szeged, 2015

Letöltés

Részvételi technikák és a marginalizált társadalmi csoportok részvétele a helyi fejlesztési döntésekben

Málovics György, Juhász Judit, Méreiné Berki Boglárka: Részvételi technikák és a marginalizált társadalmi csoportok részvétele a helyi fejlesztési döntésekben

ISBN: 978-963-306-390-3
ISSN: 2061-5353
Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Szeged, 2015

Letöltés

A helyi fejlesztési döntések előkészítésére szolgáló részvételi technikák elemzése

Málovics György, Pataki György, Juhász Judit, Gébert Judit, Bajmócy Zoltán: A helyi fejlesztési döntések előkészítésére szolgáló részvételi technikák elemzése

ISBN: 978-963-306-382-8
ISSN: 2061-5353
Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Szeged, 2015

Letöltés

Eszközöktől a jól-létig. A helyi gazdaságfejlesztés körvonalai a képességszemléletben

Bajmócy zoltán, Gébert Judit, Málovics György, Pataki György: Eszközöktől a jól-létig. A helyi gazdaságfejlesztés körvonalai a képességszemléletben

ISBN: 978-963-306-310-1
ISSN: 2061-5353
Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Szeged, 2014

Letöltés

Helyi gazdaságfejlesztési projektek meta-elemzése a képességszemlélet alapján

Gébert Judit: Helyi gazdaságfejlesztési projektek meta-elemzése a képességszemlélet alapján

ISBN: 978-963-306-311-8
ISSN: 2061-535
Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Szeged, 2014

Letöltés

The Informational Basis of Local Economic Development According to the Capability Approach

Judit Gébert, Zoltán Bajmócy: The Informational Basis of Local Economic Development According to the Capability Approach (Comparing the Instrumental and the Capability-Based Approach to Local Economic Development)

ISBN: 978-963-306-26
ISSN: 2061-5353
University of Szeged Faculty of Economics and Business Administration, Szeged, 2014

Download full content

Responsible research and innovation and the challenges of co-creation

Zoltán Bajmócy, György Pataki: Responsible research and innovation and the challenges of co-creation

ISBN: 978-963-306-881-6
ISSN: 2061-5353
University of Szeged Faculty of Economics and Business Administration, Szeged, 2022

Download full content

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek