Bezár
Dr. Gébert Judit - Önéletrajz

Dr. Gébert Judit - Önéletrajz

2015. július 06.
4 perc

Szakmai önéletrajz

Végzettség, fokozatok

2015
Doktori (PhD) fokozat közgazdaságtudományok területén
2012
Master of Arts in Political Science, CEU, (Political Science MA)
2012
Okleveles filozófia szakos bölcsész, SZTE BTK (nappali tagozat, Filozófia MA)
2010
Okleveles közgazdász, SZTE GTK (nappali tagozat, közgazdász-gazdálkodás szak)
2009
Alapszakos szabad bölcsész, SZTE BTK (nappali tagozat, szabad-bölcsész szak)

Kutatási érdeklődés

Érdeklődésem középpontjában az emberi fejlődés közgazdaságtani és filozófiai megközelítései állnak. Ehhez kapcsolódóan különösen fontosnak tartom a társadalmi esélyegyenlőség és elosztási igazságosság kérdéseit.

Kulcsszavak: emberi fejlődés, jóllét, társadalmi részvétel, elosztási igazságosság, fenntarthatóság, ökológiai közgazdaságtan

Oktatási tevékenység

 • PhD képzésben
  • Introduction to Qualitative Research
 • Mesterszakon
  • Környezetgazdaságtan
 • Alapszakon
  • Business ethics (angolul)
  • Environmental policy (angolul)
  • Introduction to social research (in English)
  • Üzleti etika
  • A környezetgazdaságtan alapjai

Fontosabb kutatási projektek

 • YOUCOUNT (Empowering Youth And Cocreating Social Innovations And Policymaking Through Youth-Focused Citizen Social Science, H2020 SwafS-27-2020 RIA projekt, No. 101005931)
  Kutatás időtartama: 2021-2024
 • EFOP-3.6.1-16-2016-00008 „Egészségügyi intézmények civil szervezetekkel folytatott együttműködéseinek dinamikája”
  Kutatás időtartama: 2018-2020
 • FoTRRIS – H2020-GARRI- 1-2014- 1: „Fostering a Transition towards Responsible Research and Innovation Systems”
  Kutatás időtartama: 2015-2018
 • OTKA K 109425 „A helyi gazdaságfejlesztés megalapozása a képességszemlélet segítségével”
  Kutatás időtartama: 2013-2017

Fontosabb publikációk az elmúlt néhány évből

 • Gébert J. (2021): Sikeres-e a közgazdaságtan? In.: Bernáth L. – Kocsis L. (szerk.) Az igazság pillanatai? Metafilozófiai válaszok a szkeptikus kihívásra. Kalligram Kiadó, Budapest, 364-383. o.
 • Bajmócy Z. – Gébert J. – Málovics Gy. – Méreiné Berki B. – Juhász J. (2020): Urban Strategic Planning from the Perspective of Well-Being: Evaluation of the Hungarian Practice. European Spatial Research and Policy, 27 (1), 221-241. o.
 • Gébert J. (2019): Kell-e kompenzálnunk a gazdasági válság kárvallottjait? Interperszonális összehasonlítás és felelősség az analitikus gazdaságfilozófiában. Magyar Filozófiai Szemle 63 (2): 78-91. o.
 • Bajmócy Z. – Gébert J. – Málovics Gy. (2019): Miről szól (hatna) a felelősségteljes kutatás és innováció? Rendszerkonform versus transzformatív megközelítés. Közgazdasági Szemle 66 (2): 286-304. o.
 • Gébert J. – Tőzsér J. (2018): A feltétel nélküli alapjövedelem. Politikai filozófiai útmutató a társadalmi deliberációhoz. BUKSZ- Budapesti Könyvszemle 30 (2-4): 175-184. o.
 • Gébert J. – Bajmócy Z. (2018): Helyi fejlesztések, helyi hatalmasságok – Befolyásolási hatalom elemzése városfejlesztési projektek kapcsán. Kovász, 21 (1-4), 3-32. o.
 • Gébert J. – Bajmócy Z. – Málovics Gy. (2017): How To Evaluate Local Economic Development Projects From A People-Centred Perspective? An Analytical Framework Based On The Capability Approach. DETUROPE – The Central European Journal of Regional Development and Tourism. 9 (2), 4-24. o.
 • Bajmócy Z. – Méreiné Berki B. – Gébert J. – Málovics Gy. – Mihók B. (2017): Connecting different life-worlds: Transformation through kinship. Queer-Feminist Science & Technology Studies Forum, 2, 44-57. o.
 • Gébert J. – Bajmócy Z. – Málovics Gy. – Pataki Gy. (2016): Eszközöktől a jóllétig: A helyi gazdaságfejlesztés körvonalai a képességszemléletben. Tér és Társadalom. 30 (2): 23-44. o.
 • Bajmócy Z. – Gébert J. – Elekes Z. – Páli-Dombi J. (2016): Beszélünk a részvételről... Megyei jogú városok fejlesztési dokumentumainak elemzése az érintettek részvételének aspektusából. Tér és Társadalom. 30 (2): 45-62. o.
 • Gébert J. (2015): Mit is kell fenntartani? Fenntarthatóság a képességszemlélet perspektívájából. Közgazdasági Szemle 62 (9): 972-989.
 • Juhász J. – Bajmócy Z. – Gébert J. – Málovics Gy. (2015): Szegénység, képességek, lehetőségek. Szegénységkezelési szempontok Amartya Sen elméletének tükrében. Közgazdasági Szemle 62 (5): 544-564 o.
 • Kovács E. - Kelemen E.- Kalóczkai Á.- Margóczi K. - Pataki Gy. - Gébert J. - Málovics Gy. - Balázs B. - Roboz Á. - Krasznai Kovács E. - Mihók B. (2015): Understanding the links between ecosystem service trade-offs and conflicts in protected areas. Ecosystem Services: Science, Policy And Practice 12: 117-127. o.

Tudományos és egyetemi közélet

2021–
Zöld egyenlőség podcast (Újegyenlőség társadalomelméleti magazin) társszerkesztője
2020 –
Karátson Gábor Kör tagja
2016 –
European Society for Ecological Economics tagja
2016 –
Living Knowledge Network tagja
2013 – 2020
Akciókutatók a Fenntarthatóságért Egyesület alapító tagja és társelnöke
2013 –
Magyar Regionális Tudományi Társaság tagja
2011 –
Human Development and Capability Association tagja
2009 –
Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium senior tagja

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek