Kari vezetés

Dr. habil. Kovács Péter
Dékán, tanszékvezető

Dr. Kürtösi Zsófia
Oktatási dékánhelyettes

Dr. habil. Bajmócy Zoltán
Tudományos dékánhelyettes

Dr. Pusztai-Varga Ildikó
Nemzetközi igazgató

Szobota Györgyi
A Dékáni Hivatal vezetője