Bezár

SZTE GTK Hírarchívum

Az egészségügyi piac sajátos vonásai, kereslet és kínálat alakulása Kornai János szabályozott piaci modelljében

Az egészségügyi piac sajátos vonásai, kereslet és kínálat alakulása Kornai János szabályozott piaci modelljében

2015. február 17.
2 perc

Baráth Lajos tartott előadást a szegedi Gazdaságtudományi Karon február 12-én.

barath_740x400

Dr. Baráth Lajos címzetes docens, mesteroktató 2015. február 12. Az egészségügyi piac sajátos vonásai, kereslet és kínálat alakulása - Kornai János szabályozott piaci modelljében címmel tartott előadást. Az előadása során az előadó bemutatta az egészségügy anamnézisét, vázolta az egészségügy, mint a nemzetgazdaság szerves része és annak makrogazdasági összefüggéseit, s kitért egészségügy, mint a XXI. század egyik legnagyobb kihívásának kérdésére, valamint Kornai professzor munkássága alapján bemutatta az egészségügyi piac, mint kiemelten a szabályozott piaci mechanizmusait. Az előadás végén megismerhettük az előadó nemzeti egészségügyi stratégiára vonatkozó komplex elképzeléseit, amely kapcsán az érdekeltségek összetettek, mint ahogy az előadó Kornait idézte: „nehéz, nagyon nehéz pénzügyi fegyelmet tartani az egészségügyben, mindenki a többletköltésben érdekelt: a beteg ettől reméli a biztosabb és gyorsabb gyógyulást, az orvosnak ez könnyíti meg a gyógyítást, a gyógyszergyár és technikai felszerelések előállítója így tud több terméket nagyobb haszonnal eladni.”

Fontos a fogalmak precíz használata, ezért megismerhettük az egészségügy tudományos definícióját és a rendszerszemléletű definíciót. Az előbbi: „Azon tevékenység, valamint tevékenységek keretéül szolgáló intézmények és intézkedések rendszere, amely az orvostudomány eredményeinek felhasználásával az emberek egészségének megtartására, javítására és helyreállítására, a munkaképesség és az élettartam optimális meghosszabbítására irányul.” A második: „Az egészségügy nem más, mint egy rendszer, hiszen jól definiálható alrendszerei egymással funkcionális kapcsolatban vannak. Az egészségügy mint rendszer „közgazdasági rendszert” alkot”.

Az egészségügyi rendszerek kérdésköre nem szűk szakmai kérdésként, hanem a társadalom alapkérdéseként kezelendő. Az egészségügy szakmai alapállása a "Hippokrateszi Eskü”-n alapuló szolgálat, minél magasabb ellátási szint nyújtása a beteg érdekében. Ezáltal bármilyen korlátozási szándék elsősorban az egészségügy és nem a lakosság ellenállásába ütközik. Az előadó hangsúlyozta, hogy a rendkívül gyors technikai fejlődés okozta költségrobbanás következtében vált a gyógyítás központi kérdésévé a gyógyítás árának, vagy általánosabban az egészségügyi ellátás finanszírozásának kérdése. Ma már óriási szakadék tátong az orvosilag lehetséges és a gazdaságilag megengedhető között

Az előadás végén az előadó bemutatta Kornai János „Az egészségügy reformjáról” című munkájának főbb elveit. Az előadó szerint szerencsések vagyunk, mert Kornai János a kortársunk, s a magyar helyzetről magyarul írt művei alapján, az ő munkásságának figyelembevételével a tűzoltásszerű beavatkozástól mentes, az egészségügyben „több kormányzati cikluson átívelő nemzeti egészségügyi stratégia megalkotása” lehetséges.

A rendezvénysorozat többi előadása is elérhető honlapunkon.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek