Bezár

SZTE GTK Hírarchívum

lengyel imre kituntetes

Prof. Dr. Lengyel Imre "Mezőberény Város Díszpolgára" címet vett át

Prof. Dr. Lengyel Imre "Mezőberény Város Díszpolgára" címet vett át

2023. szeptember 06.
2 perc

A mezőberényi képviselő-testület augusztus 20-án megtartott ünnepi ülésén prof. dr. Lengyel Imre Mezőberény Város Díszpolgára címet vehette át.

Prof. Dr. Lengyel Imre egyetemi tanár, matematikus, közgazdász Mezőberényben született 1954-ben, általános és középiskolai tanulmányait is ott végezte. Tudományos fokozatai: egyetemi doktor, közgazdaságtudomány kandidátusa, Dr. habil és MTA doktora (DSc) közgazdaságtudományból. Dolgozott többek között egyetemi docensként, a SZTE Gazdaságtudományi Kar Regionális és Alkalmazott Gazdaságtani Tanszéken alapító tanszékvezetőként, majd dékánhelyettesként, a Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet intézetvezető egyetemi tanáraként, a Regionális Gazdaságfejlesztési szakcsoport vezetőjeként, a Közgazdaságtani Doktori Iskola vezetőjeként.


Széleskörű oktatói tevékenysége mellett számtalan tudományos publikációt, eredményt jegyez. Témavezetőként irányított doktoranduszok és az OTDK Közgazdaságtudományi Szekcióban díjat nyert hallgatók sokasága köthető nevéhez.
Munkája elismerései többek között:
• Akadémiai Kiadó Nívódíja (2010),
• Magyar Érdemrend Lovagkereszt (2015),
• Akadémiai Díj (2016),
• Klebelsberg Kunó Díj (2016),
• 2023 márciusában megkapta a legjelentősebb szegedi civil alapítvány, a Szegedért Alapítvány elismerését, a tudományos kuratórium Szőkefalvi-Nagy Béla díját.

Prof. Dr. Lengyel Imre tanít, és ott tanít, ahol tisztelik tanítványai és hatalmas tudású emberként tekintenek rá, olyanra, aki követel, számon kér. Vallja, hogy egy jó közgazdász tudjon elmélyedni egy-egy kérdéskörben és hatékonyon tudjon koncentrálni. Két témakör izgatta igazán munkája során. Az egyik a térségek, régiók versenyképessége, amely a fejlődési és növekedési gondolatok egyféle továbbfejlesztése. A regionális versenyképesség általa kidolgozott piramismodellje egyetemi tananyagokba is bekerült, több mint 30 országban alkalmazták és 22 idegen nyelvre lefordították. A másik a vállalatok hálózatosodása, klaszteresedése kérdéskör. Vallja: „Számára legjobb dolog a közgazdaságtanban, hogy nagyon gyorsan változnak a felmerülő problémák. Rá lehet csodálkozni új dolgokra, és nagy élvezettel bele lehet kezdeni évente vagy félévente új témákba is. Változik a társadalmi valóság és változik a gazdaság, ami új problémákra világít rá. Sok minden közvetíthető a médián keresztül, míg a matematikát sokszor nehéz megfogalmazni érthető nyelven. Viszont a közgazdasági problémák nagy részét kötelességünk közérthetően elmagyarázni, mint pl. regionális fejlődés, területi politika vagy akár a vállalati hálózatosodás. A közgazdászoknak tehát van ismeretterjesztő teendőjük is, a közgazdász nem lehet szobatudós.

Prof. Dr. Lengyel Imre tagja a Mezőberényiek Szegedi/Hódmezővásárhelyi Baráti körének, mezőberényi, aki ápolja gyökereit, büszke mezőberényiségére. Mezőberényhez való kötődése, nemzetközileg is elismert tudományos munkássága, valamint Mezőberény jó hírnevének öregbítése okán 2023-ban Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete erkölcsi elismerésként „Mezőberény Város Díszpolgára” kitüntető címet Prof. Dr. Lengyel Imrének adományozta. Ezúton is szívból gratulálunk a kitüntetéshez!


Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek