Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP) Kutatói Szeminárium

A szeminárium célja az ÚNKP-ösztöndíjasok kutatási eredményeinek bemutatásán túl a kutatói pálya népszerűsítése az alap- és mesterképzésen tanuló hallgatók körében.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) már 2016 óta nyújt támogatást a kiváló egyetemi, főiskolai hallgatók és fiatal kutatók számára. A program célja, hogy „támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját.” A pályázaton a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar hallgatói is aktívan részt vesznek, és a 2022/2023 tanévben 21 fő nyerte el az 5 vagy 10 hónapra járó ösztöndíjat: 3 fő alapképzésen, 7 fő mesterképzésen tanuló hallgató mellett 7 fő doktorandusz és 1 fő doktorjelölt, 1 fő doktorvárományos, 1 fő „Teheséggel fel!”, 1 fő Bolyai + ösztöndíjas hallgató részesült ebben a támogatásban.

A fiatal, kutatójelöltek számára kiemelten fontos, hogy kutatási eredményeiket megismertessék hallgatótársaikkal, oktatóikkal, ezáltal pedig kutatásukhoz újabb ötleteket, szempontokat kapjanak. Továbbá az ösztöndíjasok bemutatkozása az alapképzésen tanuló tehetséges hallgatókat is inspirálhatja, motiválhatja, ezáltal biztosítva a kutatói utánpótlást.

Ezeket figyelembe véve az SZTE Gazdaságtudományi Kar az SZTE Közgazdaságtani Doktori Iskola szakmai támogatásával ÚNKP kutatói szemináriumot szervez. A szeminárium célja az ÚNKP-ösztöndíjasok kutatási eredményeinek bemutatásán túl a kutatói pálya népszerűsítése az alap- és mesterképzésen tanuló hallgatók körében.

Időpont:
2023. január 12. 09.00-16:00 és 2023. január 13. 9:00-16:00
Helyszín:
Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar (6722 Szeged, Kálvária sgt. 1.)

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de visszaigazolt regisztrációhoz kötött. Kérjük, jelentkezési szándékát 2023. január 05-ig szíveskedjen jelezni Zélity Alexandra számára az zelity.alexandra@eco.u-szeged.hu e-mail címen.

Program

2023. január 12.
KO 105

8.00 – 8.45
Regisztráció
8.45 – 9.00
Köszöntő, megnyitó
Dr. Bajmócy Zoltán, tudományos dékánhelyettes, SZTE GTK
Prof. Dr. Voszka Éva, doktori iskola vezető, SZTE Közgazdaságtani Doktori Iskola
09.00-12.00
Forum 1 - Economic Policy (KO-101)
 • Davlatov Elyor: Monetary policy transmission mechanism for Central Asian Countries
 • Asiamah Michael: Monetary Policy and Financial Stability in Sub-Saharan Africa
 • Sabri Alipanah: Monetary and macroeconomic determinants of the Euro area’s sovereign bond yields in the light of the COVID-19 pandemic
 • Yang Liqiao: Why Is Hungary Capable of Becoming a Regional EV Battery Hub?
 • Chintana Khouangvichit: Influence of Financial literacy, Entrepreneurial networking on SMEs performance in Lao PDR
 • Dóra Sallai: Analysis of stock indices for various exogeneous shocks
13.00-16.00
Forum 2 - Economic growth (KO-101)
 • Afadzinu Sewornu Kobla: Public funds and their audit
 • Somayeh Sedighi: Rent streams and Dutch disease
 • Gemechu Seboka Alemu: The impact of Foreign aid, domestic saving, International trade policy on Economic growth
 • Samaneh Raiss Shaghaghi: Role of CCDI and Evidence of Corruption Cases in China
 • Stacey-Lee Marais: Assessment of the causations of economic development in South Africa through the application of time series analysis.
 • Mahammad Kheyirkhabarli: Concept and underpinnings of trade aid
13.00-16.00
Fórum 3 - Gazdaságpolitika (KO-108)
 • Bodó Regina: Fenntarthatósággal kapcsolatos eszmék hatása a tőkepiacokon
 • Laczkó Adrienn: Környezet és gazdaság kapcsolata
 • Mészáros Mercédesz: Disszertáció szerkezetének, fejezetek tartalmának bemutatása
 • Szántó Tünde Katalin: Csődelőrejelzési modellek alkalmazása magyar és nemzetközi környezetben
 • Mészáros Mercédesz: Az infláció irányítóinak felmérése az eurózóna árnyékában működő kis, nyitott gazdaságok mintáján

2023. január 13.

09.00-12.00
Fórum 4 - Fogyasztási szokások és elégedettség (KO-108)
 • Bundság Éva Szabina: A közösségek szerepe a szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos vásárlási döntésekben
 • Török Réka Szabina:
 • Dr. Főző Nóra: Az orvosképzés oktatási környezete és annak mérése
 • Sikó Beáta: Célzási módszerek hatékonyságának vizsgálata B2C banneralapú online hirdetési környezetben
 • Szűcs Szilvia: KKV-k CSR aktivitásai
13.00-16.00
Fórum 6 - Vállalkozói környezet (KO-108)
 • Vizi Noémi: A divatipari termékeket fogyasztók globális polgársági jellemzőinek azonosítása
 • Gulyás Gréta: A wellness turizmus vizsgálata Erdély területén
 • Mátó Ágnes Réka: Az egészségügyi szervezetek erőforrás-interakciós folyamatainak vizsgálata hálózati nézőpontból
 • Ujházi Tamás: Önvezető járművekhez kapcsolódó fogyasztói preferenciák vizsgálata
 • Ács Balázs: Versenyhelyzetek helyközi a tömegközlekedés piabán és piacáért
09.00-12.00
Fórum 5 - Környezet és digitalizáció (KO-007)
 • Pesti István: A szervezetközi együttműködés fejlesztésének lehetőségei a Magyar Honvédség és beszállítói között
 • Nádas Nikoletta: A felelősségteljes innováció gyakorlati alkalmazásának lehetőségei a kevésbé fejlett, főként poszt-szocialista országokban
 • Gyarmati László: A szolgáltató szektor mikroközösségének karbon terhelését befolyásoló tényezők és résztvevők attitűd vizsgálata esetpéldák alapján
 • Gábor Brigitta: Az intelligens közlekedési rendszerek szerepe az okos városok fejlesztésében + Autonóm járművek elfogadásának neurotudományi vizsgálata
 • Kovács Bence: A magyar felsőoktatás a digitalizáció korában: egyetemi hallgatók digitális kompetenciájának azonosítása, hallgatói megítélése, illetve összevetése a munkaerőpiaci elvárásokkal képzési területenként a Szegedi Tudományegyetemen
 • Vojter Noémi: Teljesítménymérés és -értékelés a telekommunikációs iparág telefonos ügyfélszolgálatán
13.00-16.00
Forum 7 - Society and environment (KO-101)
 • Mansiya Samambet: Privatization of Postal Companies: Potential Development or Economic Failure
 • Isaiah Juma Maket: Urban Infrastructure and Regional Human Well-being: Does Quality of Service Accessibility Matter?
 • Shahi Md Tanvir Alam: The Potentiality and Feasibility of Auction Design in the Renewable Energy Market of a Developing Country- the case of Bangladesh
 • Andi Sri Wahyuni: Top-Down Motivation in University-Community Engagement
 • Wycliffe Obwori Alwago: A PLS path analysis of Gender Inequaality, Occupational Segregation and Economic growth: Evidence from Sub-Sahara Africa
09.00-12.00
ÚNKP (KO-101)
 • Somos Péter: Viszonyulásunk a jövő futáraihoz. Az önvezető szállítórobotok társadalmi elfogadása Magyarországon
 • Vizi Noémi: A conjoint módszer alkalmazási lehetőségei a fast fashion és a globális polgárság kapcsolatának tükrében
 • Szabadkai Liza: A SOCIAL LISTENING ÉS A KERESŐOPTIMALIZÁLÁS DILEMMÁJA – SOCIAL LISTENING ALAPÚ KULCSSZÓKUTATÁS A RACKHOST.HU PÉLDÁJÁN KERESZTÜL
 • Nánási Lili: Az európai autóipari vállalatok ESG jelentéstételi gyakorlata az elmúlt 10 évben
 • Imre Nikolett: Taktikai városfejlesztés: Innovatív eszközrendszer az aktív városi mobilitás ösztönzésére
 • Simon Milán: Az Instagram influenszerek hatása a Z generáció vásárlási szokásaira
 • Berki Bianka: A Z generáció médiafogyasztási szokásainak és vizuális észlelésének vizsgálata a felsőoktatási marketing perspektíváján keresztül

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Szlogen verseny weboldal

A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara fennállásának 25., a szegedi közgazdászképzés 30. évfordulóját ünnepelve jubileumi évre szóló szlogen tervező pályázatot hirdet a kar mindenkori hallgatói számára.

Események

Rendezvénynaptár *