Demonstrátori pályázat 2023

DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZAT

A Felsőoktatási Törvény szellemében az SZTE Gazdaságtudományi Kara (továbbiakban: GTK) demonstrátori pályázatot hirdet a 2022/2023. tanév II. félévére, hogy ezáltal a Kar oktató-nevelő munkájába bevonja és felkészítse hivatásuk magas színvonalú művelésére az arra legalkalmasabb jelölteket.

A pályázat feltétele:
Pályázhatnak a GTK (kivételes esetben – az érintett Intézet kifejezett támogatásával – más karok) másodéves felsőoktatási szakképzéses vagy harmadéves (kivételes esetben másodéves) alapszakos, illetve mesterszakos nappali és levelező tagozatos hallgatói.
 
A pályázat elbírálásakor előnyt élvez az a jelölt, aki a tanulmányokat meghaladó szakmai munkát végez (TDK-munka, vagy más szakmai pályázatba, dokumentált kutatásba való bekapcsolódás, melyet igazolni lehet a TDK részvétellel, pályázatra benyújtott dolgozattal, vagy a témavezető tanár által.)
 
A demonstrátori jelentkezéshez szükséges legalább a pályázó hallgató szakmai önéletrajza, továbbá annak az oktatónak az e-mailes fogadónyilatkozata, aki a hallgatót bevonja az oktatásba, kutatásba.

A pályázatokat a fogadó intézet Intézetvezetőjének címezve szükséges beadni, az alábbi Modulo űrlapon.

A demonstrátor közvetlen feladatát az illetékes intézetvezető minősíti a következő fokozatok szerint:
- demonstrátori feladatát kiválóan látta el,
- demonstrátori feladatát jól látta el,
- demonstrátori feladatát megfelelően látta el,
- demonstrátori feladatát nem látta el.


A demonstrátori tevékenység minősítése a tanulmányi rendszerbe bevezetésre kerül.
A demonstrátort tevékenységéért a Kar 30.000,- Ft/félév díjazásban részesíti. A demonstrátori kinevezés egy szemeszterre szól.
 
A DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE:

2023. február 16. (csütörtök) 14:00

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Szlogen verseny weboldal

A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara fennállásának 25., a szegedi közgazdászképzés 30. évfordulóját ünnepelve jubileumi évre szóló szlogen tervező pályázatot hirdet a kar mindenkori hallgatói számára.

Események

Rendezvénynaptár *