Dr. Kovács György

Ismerd meg szakfelelőseinket! - Dr. Kovács György, Pénzügy MSc

Dr. Kovács György szakcsoportvezető egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Pénzügytani Szakcsoport

Egyetemi tanulmányaimat a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végeztem, okleveles közgazda diplomát 1994-ben szereztem. Doktori tanulmányokat folytattam 1999-2002 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem közreműködésével szervezett gazdaságtörténeti doktori képzésben, majd PhD-fokozatot a Szegedi Tudományegyetemen Közgazdaságtani Doktori Iskolájában szereztem.


Az egyetem elvégzése után 1994-98 között a Kőrösi Csoma Sándor Főiskola munkatársa voltam, ami teljesen váratlan fordulat volt az életemben, ugyanis egyetemi tanulmányaim során mindvégig közigazgatási pályára készültem s egy teljesen váratlan felkérésnek tettem eleget a tanársegédi állás elfogadásával 1994 nyarán. Ugyanakkor életem egyik legjobb döntése volt, nagy kihívást jelentett az akkor induló pénzügy szakos főiskolai képzés kialakításában részt venni s a kezdetben mindösszesen néhány tucat hallgatóval szinte egész nap együtt lenni. Innen eredeztethető, hogy a mai napig fontos számomra a rendszeres kapcsolattartás a hallgatókkal az órai kereteken kívül is, akár az Egyetemi Könyvtárban, akár a Pénzügyklub keretében.


1998-ban kerültem a József Attila Tudományegyetemre, így 23 éve itt folytatom oktatói tevékenységemet, jelenleg a Gazdaságtudományi Kar egyetemi docenseként, a Pénzügytani Szakcsoport vezetőjeként. Szegedi pályafutásom során volt szerencsém a Pénzügyi és számviteli alapképzési szak, majd a Pénzügy mesterképzési szak képzési tervét kialakítanom s akkreditációs munkálataiban részt vállalnom, jelenleg mindkét szak szakfelelősi teendőit is ellátom. E feladatkörben kiemelten fontosnak tartom a permanens képzésfejlesztést, meglévő kurzusaink megújítását illetve új kurzusok indítását, reflektálva a változó hallgatói igényekre is, így az elmúlt évben több új kurzus indítására is sor került: Haladó kontrolling, Zöld pénzügyek, Multinacionális vállalatok adózása a gyakorlatban, Fenntartható pénzügyek.


Dr. Kovács György könyvei


A Pénzügy mesterképzési szak tekintetében fontos állomásnak tekintem, hogy elsőként indítottuk el a magyar felsőoktatásban ezen a szakon a duális képzést, ezzel támogatva hallgatóinkat gyakorlati tapasztalatok megszerzésében is. Kutatási területem kiterjed a magyar közgazdasági eszmetörténetre, a pénz- és pénzügyi elmélettörténetre és a pénzügypolitikára. Eddigi pályafutásom során két könyvem jelent meg: Protestantizmus és kapitalizmus: magyar gazdaság- és eszmetörténeti tanulságok, illetve A Dessewffyek a gazdaságelméletben és a gazdaságpolitikában címmel, jelenleg pedig a XIX. század magyar pénz-és bankelméleti irodalmának kutatásával foglalkozom.


Mindemellett fontosnak tartom a közéleti szerepvállalást is, így tagja vagyok a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Bizottsága Pénzügytani Albizottságának, a Pénz- és Tőkepiaci Igazságügyi Szakértői Testületnek, a Tiszántúli Református Egyházkerület Tanácsának, a Tiszatáj Alapítvány Kuratóriumának, illetve ellátom a Szeged – Kálvin téri Református Egyházközség gondnoki illetve a Csongrádi Református Egyházmegye világi főjegyzői feladatait is.