Dr. Elekes Zoltán Kiváló Ifjú Regionalista Díjat nyert

Ebben az évben Dr. Elekes Zoltán, az SZTE GTK adjunktusa nyerte el a Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT) által alapított Kiváló Ifjú Regionalista Díjat. A díjat Prof. Dr. Gál Zoltán, az MRTT elnöke adta át október 11-én Sopronban, a társaság XVII. vándorgyűlésén.

Az MRTT a European Regional Science Association magyarországi tagozataként működik, és a tágan vett hazai regionális tudomány szakmai fóruma, amely a területi kutatással, fejlesztéssel és irányítással foglalkozó szakembereket fogja össze. A társaság tagjainak száma meghaladja a 300 főt, ebből közel 100 fő a határon túli regionális műhelyeket képviseli. A tagok többsége kutatóintézetekben, felsőoktatási intézményekben tevékenykedik, míg kisebb része a (helyi, területi, központi) közigazgatásban, illetve (állami, önkormányzati, magántulajdonú) cégekben.

Az MRTT a díjat 2009-ben abból a célból alapította, hogy elismerje a regionális tudomány területén a fiatal korosztály tagjai által végzett munkát, és felhívja a figyelmet a tudományterületen elért kimagasló eredményekre, a példát adó szakmai, közösségi aktivitásra. A díjat évente egy pályázó nyeri el az MRTT elnökségének titkos szavazása alapján. A díj oklevéllel és a pályázó tudományos tevékenységének támogatását szolgáló formában – 2019-ben bruttó 200 ezer forint – pénzjutalommal jár, amelyet a díjazott külföldi tudományos szereplésre vagy monográfia kiadására fordíthat. A díjra az MRTT 35 évnél nem idősebb tagjai nyújthatnak be pályázatot.

A díjazás indoklása szerint Dr. Elekes Zoltán szakterülete (evolúciós gazdaságföldrajz) kiemelkedő hazai képviselője, aki a tématerület vezető nemzetközi kutatóival működik együtt (Ron Boschma, Rikard Eriksson). Publikációi a tudományterület jelentős nemzetközi folyóirataiban (Regional Studies, European Planning Studies) jelentek meg, melyek mellett számos konferencia-előadással növelte nemzetközi ismertségét. Emellett a nemzetközi Young Economic Geographers Network alapító tagja. Eddig összesen 21 magyar nyelvű, 13 angol nyelvű és egy svéd nyelvű munkája készült, amelyekre eddig 25 független hivatkozás mutat. Oktatási tevékenységet 2012 óta folytat az SZTE GTK-n, amelynek eredményességét jelzi, hogy hallgatói első díjat nyertek a 2019-es OTDK-n.

Az SZTE GTK Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézetében működő regionális tudományi műhely kiválóságát mutatja, hogy a tizenegy eddigi díjazottból öt az SZTE GTK-n oktat: Dr. Lukovics Miklós (2010), Dr. habil. Lengyel Balázs (2012), Dr. habil. Bajmócy Zoltán (2014), Dr. habil. Vas Zsófia (2017), Dr. Elekes Zoltán (2019).

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Bajmócy Zoltán előadása

Bajmócy Zoltán, a GTK professzora a BCSDH (Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért) „jövő vezetői” program keretében tartott előadást vállalati szakemberek részére.