PIETE

Vállalkozói kompetenciák tanároknak

Az SZTE GTK és az SZTE BTK Neveléstudományi Intézete nemzetközi konzorcium részeként törekszik a vállalkozói kompetenciák fejlesztésére a tanárképzés területén.

A Partnership for Initial Entrepreneurship Teacher Education (munkacímén PIETE) című, az Európai Unió által támogatott (ERASMUS+ K2) hároméves projekt 2018 szeptemberében indult öt ország (Ausztria, Hollandia, Lengyelország, Magyarország, Németország) hét felsőoktatási intézményének részvételével. A projekt elsődleges célja a vállalkozói szellemiség elterjesztése a pedagógusképzés terén. A vállalkozói szellemiség ebben az értelemben nem a vállalkozóvá válás szándékát jelenti, hanem egy jóval komplexebb szellemiséget takar, melyet az Európai Bizottság által kidolgozott „Vállalkozói kompetencia keretrendszer” (EntreComp Framework) definiál. A projekt közvetett célja a jövő generációinak vállalkozói szellemiségét fejleszteni, mely csak úgy valósulhat meg eredményesen, ha a vállalkozói kompetencia iránt az őket tanító pedagógusok és a pedagógusokat képző oktatók is elköteleződnek, és a kompetenciafejlesztés szereplői (leendő tanárok, gyakorló középiskolai tanárok, egyetemi oktatók) megkapják a megfelelő szakmai támogatást. A projekt keretében a szűkebb és tágabb szakmai közösség számára ingyenesen hozzáférhető, a közvetlen pedagógiai gyakorlatban felhasználható oktatási háttéranyagok és segédanyagok készülnek.

A Szegedi Tudományegyetem részvétele a PIETE projektben

Az egyetemi karok és intézmények közötti partneri együttműködés jó példája a PIETE, amelyben az egyetem Gazdaságtudományi Karának, a BTK Neveléstudományi Intézetének és az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoportjának szakemberei vesznek részt. Az SZTE GTK korábbi hasonló nemzetközi együttműködés (https://www.eee-platform.eu/ ) kapcsán már releváns tapasztalatokra tett szert a vállalkozói gondolkodásmód felsőoktatásban történő meghonosítása terén. Az SZTE Neveléstudományi Intézete pedig meghatározó szerepet tölt be a magyarországi pedagógusképzésben, a nemzetközi neveléstudományi kutatásokban és a kutatói utánpótlás nevelésében. Az SZTE Magyarországon a legnagyobb kibocsátó intézmények egyike a tanárképzés területén.

Az SZTE PIETE projektben során számos, ingyenesen hozzáférhető, gyakorlatban hasznosítható eredmény és segédanyag készül – ezek mindegyikében részt vállalnak a szegedi szakemberek. A projektben az SZTE kollégái azt a területet gondozzák, mely a pedagógusképzés szereplőinek (oktatók, hallgatók) ismereteit, attitűdjeit vizsgálja a vállalkozói szellemiség kapcsán. A magyarországi tanárképzés hagyományosan nem foglalkozik a vállalkozói kompetencia szemléletmódjával, ezért a részprojekt célja, hogy az SZTE és más hazai egyetemek tanárképzésben közreműködő oktatói megismerjék a vállalkozói kompetencia fejlesztésének lehetőségeit.

A részprojekt további céljai:

  • az oktatók tájékoztatása a vállalkozói szellemiség és vállalkozói kompetencia oktatásának előnyeiről, remélt hosszú távú hatásairól,
  • a felsőoktatásban oktatók vállalkozói kompetencia tudatosságának fejlesztése/bővítése,
  • olyan szakmai közösség kialakítása, amely elkötelezett a vállalkozói kompetencia fejlesztése és a vállalkozói szellemiség oktatásban történő szélesebb terjesztése iránt,
  • szakmai workshopok szervezése a tanárképzésben oktatók számára.

A projektről további információk:
https://www.entrepreneurialteachers.eu
https://www.facebook.com/PIETEproject