Pro Universitate-díj Dr. Vilmányi Márton prodékánnak

A Szegedi Tudományegyetem kitüntetését a diplomaosztó ünnepségen, 2019. január 17-én vehette át a Gazdaságtudományi Kar előző dékánja.

„A Pro Universitate-díjat a Szegedi Tudományegyetem szenátusa azon személyeknek adományozza, akik az egyetemi oktatás, kutatás, egyetemvezetés és annak fejlesztése, valamint az egyetem hazai és nemzetközi intézményi, szakmai, gazdasági kapcsolatainak, együttműködésének kialakítása és ápolása, az egyetemi oktatás és kutatás háttérfeladatainak (szolgáltató és funkcionális szervezeti egységek feladatai) ellátása területén kiemelkedő érdemeket szereztek.” Szabályzat a Szegedi Tudományegyetem kitüntetéseiről és kitüntető címeiről.

Vilmányi Márton a diplomaszerzést követően 20 éve, 1999. szeptember 1.-jén kezdte meg oktató és kutató munkáját a Gazdaságtudományi Karon.
A Gazdaságtudományi Kar alapításától napjainkig aktív szerepet vállal a kar és az egyetem életében. 2003 és 2011 között az egyetem stratégiai és minőségfejlesztési igazgatója, 2011 és 2017 között a Gazdaságtudományi Kar dékánja. Nevéhez kötődik a Gazdaságtudományi Kar teljesítményértékelési rendszerének fejlesztése és bevezetése, az angol nyelvű gazdasági alap- és mesterképzések elindítása és a hallgatói ösztöndíjprogram elindítása és meghonosítása.
A kari és az egyetemi MAB akkreditációkban fontos feladatokat látott el. Az egyetemen számos hazai és nemzetközi pályázatban vett részt kutatóként, alprogram- és projektvezetőként.
Az SZTE-n folytatott tevékenysége nagyban hozzájárult az egyetem pályázati sikerességéhez, vállalati kapcsolatainak bővítéséhez, ápolásához, a Szegedi Tudományegyetem stratégiai céljainak megvalósításához. Dr. Vilmányi Márton a Szegedi Tudományegyetem és a Gazdaságtudományi Kara életében meghatározó szerepet tölt be, kiemelkedően az egyetemi oktatás és kutatás, a kar vezetése és annak fejlesztése, a karközi, szakmai kapcsolatok és együttműködések kialakítása és ápolása, valamint a nemzetközi kapcsolatrendszer bővítése területén.