Hallgatói Erasmus részképzéses ösztöndíjak - Pályázati felhívás és tájékoztató

Az SZTE Gazdaságtudományi Kar hallgatói számára a 2019/2020. tanévre vonatkozóan is lehetőség nyílik pályázatok beadására Erasmus+ tanulmányi ösztöndíjra (részképzés). Az egyetemi szintű pályázati felhívást (a jelentkezőkre érvényes pontos követelményekkel és az ösztöndíjra vonatkozó információkkal) az SZTE Nemzetközi Mobilitási Iroda teszi közzé.

A Gazdaságtudományi Kar feladata a beadott pályázatok alapján kiválasztani azon hallgatókat, akiket ösztöndíjra javasolunk. A Kar által megfogalmazott követelmények a következők:

Beadási határidő: 2019. február 12. 12 óra

A pályázatot Bödő Kingának (GTK főépület, Tanulmányi Iroda, II. emelet 214. szoba) kérjük leadni, 1 db átlátszó dossziéban, a pályázat tartalma szerinti sorrendben.

Pályázati feltételek

 • aktív hallgatói jogviszony az SZTE Gazdaságtudományi Karán a pályázáskor, és az ösztöndíjas tanulmányok ideje alatt is (az ösztöndíj miatt halasztani nem lehet)
 • a hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben
 • kiutazás legkorábban a felsőoktatási tanulmányok második évében
 • kiemelkedő (legalább 3,5-nél magasabb) félévenkénti tanulmányi átlag (a be nem töltött helyek esetleg 3-3,5 közötti átlaggal is elnyerhetőek)
 • a külföldi tanulmányok folytatásához szükséges megfelelő szintű nyelvtudás (nyelvvizsga bizonyítvánnyal, vagy nyelvi elbeszélgetésen igazolva, „A pályázó hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése céljából köteles kitölteni az Európai Bizottság tesztjét a kiválasztás illetve a hazaérkezés után (Online Linguistic Support – OLS)”.
 • az ösztöndíjra pályázhatnak távoktatásos, illetve levelező tagozatos hallgatók is, de az ösztöndíjas tanulmányok ideje alatt a külföldi intézményben nappali tagozaton kell tanulmányokat folytatniuk

Pályázat tartalma

 1. GTK Erasmus űrlap
 2. magyar nyelvű önéletrajz / Europass CV
 3. magyar nyelvű motivációs levél – felsorolásszerűen az összes megpályázott partner választásának rövid indoklása és a külföldi partnernél felvenni kívánt kurzusok listája
 4. nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány (ok) fénymásolata
 5. mester szakos hallgatók esetében a két legutolsó tanulmányi félévről kérünk igazolást (alapszakon) illetve az alapszakos diploma átlagról, mellékelve a hiteles fénymásolatokat

A GTK Erasmus űrlapot a pályázati anyag leadásával egyidejűleg 2019. FEBRUÁR 12. 12 óráig email-en Bödő Kinga részére is eljuttatni szíveskedjen. (bodo.kinga@eco.u-szeged.hu)

Megjegyzések

 • A fogadó intézmény programjának belépési feltételei és az oktatás nyelvének ellenőrzése a pályázat beadása előtt elengedhetetlen!
  Egy hallgató több helyre is beadhatja pályázatát, ha prioritási sorrendet állít fel közöttük, és ezt a pályázat kísérő levelében és a GTK Erasmus űrlapon írásban közli.
 • A fogadó intézménynél teljesítendő kurzusokat a kurzusleírások alapján előzetesen egyeztetnie kell a szakfelelőssel, ezért a kreditátvitellel megfeleltetni kívánt kurzusok listáját és a kurzusok leírását is kell mellékelni a Learning Agreement/Before the mobility kitöltésekor. (GTK Erasmus szabályzat szerint, Előkreditátviteli űrlapon)
 • A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal. Az egyetlen időszak azt jelenti, hogy a szakmai gyakorlatnak ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt kell lezajlania, mint ahol a diák a tanulmányait végzi; a két tevékenységnek egymást követően kell lezajlania. A „kombinált időszakra" vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal.
 • Az SZTE Nemzetközi Mobilitási Iroda külön állásfoglalást fogalmazott meg a képzések utolsó szemeszterére történő ösztöndíjra jelölésére, a Pályázati füzet-2013/2014 is tartalmaz erre vonatkozó szabályozást:
  http://www2.u-szeged.hu/erasmus/letolt/2011_2012/vegzos_bachelor_es_master_hallgatok_erasmus_osztondijjogosultsaga.pdf
 • Képzési szintenként (Felsőoktatási szakképzés, Bachelor, Master, PhD és osztatlan képzés) összesen maximum 12 hónap mobilitási időtartam vehető igénybe. (Azaz a volt ERASMUS-ösztöndíjasok is pályázhatnak ismételten, ugyanabban a képzési ciklusban is, ha az általuk eddig igénybe vett és most megpályázandó ösztöndíjas hónapok összege nem haladja meg a 12 hónapot). A korábbi ERASMUS- mobilitás akkor is beszámítandó, ha az zero grant mobilitás volt.

További információ