Bezár

SZTE GTK Hírarchívum

Szakálné Kano Izabella habilitációs előadásai

Területi egyenlőtlenségi mérőszámok és alkalmazásaik

Területi egyenlőtlenségi mérőszámok és alkalmazásaik

2018. október 26.
2 perc

Szakálné Kanó Izabella habilitációs előadásai

A szeptember 27-én sikeresen megtartott Területi egyenlőtlenségi mérőszámok és alkalmazásaik című tantárgyi előadás és A feldolgozóipar regionális vizsgálata: kapcsolódó változatosság, újraiparosodás és agglomerációs előnyök című tudományos előadás alapján a Bíráló Bizottság javasolta Szakálné Dr. Kanó Izabella részére a habilitált doktor cím odaítélését.

Szakálné Kanó Izabella tantermi előadásában több szempontból közelítette meg a területi egyenlőtlenségi mérőszámok és alkalmazásaik témakörét. A területi egyenlőtlenség jelentése, okai, a mutatószámokkal szembeni elvárások, a területi egyenlőtlenségi mutatók típusai és e mérőszámok bemutatása mellett vizsgálta a térfelosztási szint és az erősen befolyásoló megfigyelési egység hatását az egyenlőtlenség mértékére.

A feldolgozóipar regionális vizsgálata című tudományos előadás az entrópia fogalma felől közelítette meg a kapcsolódó változatosság, az újraiparosodás és az agglomerációs előnyök összefüggéseit. Először az újraiparosodás magyarországi vizsgálatát mutatta be, amely a Theil index alkalmazásával történt meg. Az előadás következtetése többek között, hogy látványos újraiparosodás csak az ország néhány kisvárosi térségében várható. A fővárosban és vonzáskörzetében a deindusztrializáció a jellemző, itt és a nagy egyetemi városokban a tudásalapú modern szolgáltatások és kreatív iparágak ösztönzése javasolt.

Néhány kérdés a tantermi előadásból mutatja a téma kapcsán felmerülő szempontokat:

1. Vajon melyik változó mutatja a legnagyobb területi egyenlőtlenséget Magyarországon az alábbiak közül járási szinten 2016-ban?

  • A felsőfokú végzettségűek aránya a 25 év fölötti népességben;
  • A munkanélküliek aránya a 15 és 74 év közötti népességben;
  • Az egy főre jutó személyi jövedelemadó alapját képező jövedelem.

Vajon melyik térfelosztási szinten mérhető ugyanazon jelenségre a legnagyobb területi egyenlőtlenség az alábbiak közül?

  • Települési;
  • Megyei;
  • Regionális.

A kérdésekre adott válaszok természetesen függenek az alkalmazott mutatószámtól is.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek