Bezár

SZTE GTK Hírarchívum

Rosta_miklos

Rosta Miklós: Rendszerparadigma és az intézmény közgazdaságtan: nem egy, de nem is kettő

Rosta Miklós: Rendszerparadigma és az intézmény közgazdaságtan: nem egy, de nem is kettő

2015. március 31.
2 perc

Rosta Miklós Rendszerparadigma és az intézmény közgazdaságtan: nem egy, de nem is kettő címmel tartotta előadását a Szegedi Akadémiai Bizottság dísztermében. Rosta Miklós a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa, az Összehasonlító Gazdaságtan Tanszéken Kornai professzor tanársegédje.

Rosta Miklós az előadása elején idézte Kornai professzor egyik írását: „Nem vettétek észre, hogy én már réges-rég intézményi közgazdász és viselkedési közgazdász vagyok?” Ezt követően az előadó bemutatta Kornai által a közgazdaságtudományban bevezetett Rendszerparadigma fogalmat, majd az intézményi közgazdaságtan neves képviselőit sorolta fel. Rosta Mikós szerint az új intézményi közgazdaságtan és Kornai professzor között van kapcsolat. Az új intézményi közgazdaságtan legnagyobb alakja, Williamson név szerint említi Kornai 1971-es Anti-equilibrium kötetét, mint az új intézményi közgazdaságtan egyik előzményét. Rosta Miklós szerint további közös pont a szembenállás a klasszikus egyensúlyi (walrasi) közgazdaságtannal. Az előadó idézte Gedeon Pétert, aki szerint „az új intézményi közgazdaságtan és politikai gazdaságtan, amely a gazdasági cselekvés intézményi meghatározottságát vizsgálja anélkül, hogy feladná az analitikus elméletalkotás igényét. Ez az a kutatási irány, amely Kornai János életművében is testet ölt.” Előadása végén Rosta Miklós utalt azonban arra a tényre is, hogy Kornai professzor hosszú ideig nem tekintette magát intézményi közgazdásznak. Azonban az előadó szerint a rendszerváltozás után az új intézményi közgazdaságtan képviselői és Kornai professzor hasonló „rejtvények” megoldásán fáradoznak, mint például különböző gazdasági rendszerek elemzése (kapitalizmus vs. szocializmus), a kapitalizmus különböző típusai, a kínai-modell, vagy például bizonyos ágazatok rendszerszemléletű elemzése (pl.: egészségügy).


A rendezvénysorozat többi előadása is elérhető honlapunkon.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek