Bezár

SZTE GTK Hírarchívum

Gedeon Péter

Kornai kurzus: Gedeon Péter - Az Anti-equilibriumtól a szocialista rendszerig és tovább

Kornai kurzus: Gedeon Péter - Az Anti-equilibriumtól a szocialista rendszerig és tovább

2015. május 23.
2 perc

Az idei Kornai-kurzus utolsó előadását május 14-én Gedeon Péter a Budapesti Corvinus Egyetem professzora tartotta Az Anti-equilibriumtól a szocialista rendszerig és tovább címmel.

Gedeon professzor szerint az új intézményi közgazdasági iskola képviselői – amelyek közé Kornai János munkásságának egy része is kapcsolódik - azt kérdezte, létrehozható-e az empirikus gazdaság vizsgálatának saját analitikus elmélete. Kornai Jánost nem elégítette ki az általános elmélet egzaktsága, logikai tisztasága. Az Anti-equilibriumban kísérletet tesz az általános egyensúlyelmélet megváltoztatására. Az Anti-equilibrium számos fontos és úttörő gondolatot fejtett ki, amelyek Kornai későbbi munkáiban visszatérnek, de az általános egyensúlyelmélet kritikája mögött álló elméleti program a szerző későbbi értékelése szerint sem bizonyult sikeresnek. Gedeon Péter szerint A hiány lerombolta a szocialista rendszer magasabbrendűségébe vetett hitet, a rendszer ideológiáját, és kérdésessé tette a szocialista rendszer megreformálhatóságát. A szocialista rendszer elméletének az elválasztása a reformközgazdaságtantól intellektuálisan felszabadító erejű volt. Azt üzente, hogy nem kell elméletileg jóváhagyni az egypártrendszer és az állami tulajdon politikai megkérdőjelezhetetlenségének tételeit, azokat a tételeket, amelyeket a reformközgazdász nem vonhatott kétségbe, hiszen ő nem elméleti, hanem gyakorlati sikerre törekedett. A gyakorlati reformok politikai sikerének a feltétele volt az, hogy a szocialista rendszer alapintézményeire a reformokat szorgalmazók nem kérdeztek rá. A szocializmus hiánygazdasági elmélete viszont éppen ezt tette meg, ily módon jelentős szerepet vállalt a szocialista rendszer összeomlásának szellemi előkészítésében, a rendszer identitásának szétrombolásában. A hiány még nem vezette le elméletileg azt, hogyan kapcsolódik össze a szocialista rendszer és a hiánygazdaság. Az előadó utalt arra, hogy ezt a feladatot A szocialista rendszer végzi el.
A rendezvénysorozat többi előadása is elérhető honlapunkon.

 

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek