Bezár

SZTE GTK Hírarchívum

kornai_03_26_1170x430
Kornai kurzus: Kende Péter

Kornai kurzus: Kende Péter

2015. április 15.
3 perc

Március 26-án Kende Péter szociológus tartott előadást „Széljegyzetek Kornai János önéletrajzához” címmel a Kornai kurzus keretein belül.

Kende Péter az előadásában elárulta, hogy több mint 80 éve ismeri Kornai Jánost, ugyanis első elemitől kezdve együtt jártak iskolába, méghozzá nem is magyar iskolába, hanem a budai német iskolába, amit úgy hívtak, hogy Reichdeutsche Schule. Akkoriban a budapesti keresztény- és zsidó polgárság kedvelt iskolája volt ez a német birodalmi iskola, amelyet még a század elején alapítottak, tehát még jóval a hitlerizmus előtt, sőt még jóval az első világháború előtt. Az 1944-ben kezdődő vészkorszak – tehát ez a német katonai bevonulás utáni korszak – teljesen elszakította őket egymástól, majd 1945 tavaszától kerültek ismét kapcsolatba. Amikor 1945-ben beérkezett a szovjet hadsereg, s Magyarország felszabadult, megszabadult a német megszállás alól, illetőleg a nyilas uralom alól. Az új világra való orientálódás esztendei a kettejük számára azt is jelentették, hogy meg akarták ismerni azt a gondolatrendszert, a marxizmust, amelyből a szovjet típusú rendszer kinőtt. Elkezdték együtt szisztematikusan tanulni a marxizmust, mégpedig Marx Károly Tőke című könyvét használva, amely akkor még nem volt lefordítva magyarra. Kende Péter elárulta, hogy az ő felelőssége volt, Kornai János is a Szabad Nép-nél helyezkedett el újságíróként. 1953-ban, amikor Sztalin meghalt, akkor az utódai el kezdték megreformálni, megváltoztatni a szovjet rendszer működését. Igen hamar kiderült, hogy itt egy nagyon jelentősen megváltozott új korszak fog elkezdődni. Ezt Magyarországon abból lehetett tudni, hogy az addig uralkodó négyes fogat helyébe egy megváltozott vezetőség került, s a kormányfői tisztséget a hírhedt Rákosi Mátyástól, aki nem volt műveletlen, de kifejezetten véres kezű, vérszomjas volt, a kormányfői tisztséget egy Nagy Imre nevű aránylag kevéssé ismert, nem egészen az első vonalba tartozó vezető vette át, szintén a moszkvai emigrációból visszajött kommunista, aki az agrárpolitika keretén belül tevékenykedett. Tény az, hogy őket a Szabad Nép szerkesztőségében, ahol egy kicsit nagyon szabadságot élveztünk, mint általában a párt és állami funkcionáriusok körülöttük, szintén nagyon megmozgatott, s el kezdtek azon gondolkodni, hogy ebben az új világban nem volna-e helyes, ha egy kicsit ők is magukba néznének és revideálnák azt, amit addig helyesnek gondoltak. 1954 őszén Nagy Imrét visszaszorították, sőt 1955 legelején le is váltották, amikor a hatalmat kézben tartó pártvezetés elkezdett egy nagyon nagyarányú tisztogatást a Szabad Nép keretében, amelyben számos embert kitettek onnan. Ezek közé tartozott Kende Péter is, aki az első ember volta, akit onnan kitettek, pár héttel később Kornai Jánost is elbocsátották. Kettejük életpályájában ez egy azonnali szakadást okozott.

Emellett az előadás során Kende Péter megosztotta véleményét a szociológia és a közgazdaságtan kapcsolatáról, a két tudomány egymáshoz fűződő, egymást kiegészítő viszonyáról is.Karunkon tett látogatása alkalmával a Szegedi Városi Televízió interjút készített Kende Péterrel, amely 2015. Április 7-én, a Kvantum című műsor részeként került adásba.

Interjú Kende Péterrel (Városi TV Szeged)

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek