diploma

Gratulálunk a frissen avatott közgazdászoknak!

Július 7-én, pénteken új közgazdászok vehették át diplomájukat: Felsőoktatási szakképzésben tanuló, alapszakos és mesterszakos hallgatók, valamint szakirányú továbbképzés szakokon végző, összesen 185 hallgató kapta meg a gazdasági végzettséget igazoló oklevelet a TIK-ben 10 és 13 órakor kezdődő ceremóniákon.

A diplomaosztó ünnepségen vehette át kitüntetését, a Szegedi Tudományegyetem „Discipuli pro Universitate” Díját a GTK Hallgatói Önkormányzatának támogatásával Szántó Gergely, aki pénzügy és számvitel szakon végzett a GTK-n. A díjat karonként olyan végzős hallgató kaphatja meg, aki többéves munkájával kiemelkedő eredményt ért el a hallgatói öntevékenység szervezésében és a tanulmányi követelmények teljesítésében.


A 2017. júniusi záróvizsga-időszakban harmadik alkalommal végeztek hallgatók az angol nyelvű Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzésen, azonban ez az alkalom több szempontból különleges. Egyrészt először végeztek Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatók a képzésen: egy laoszi és egy mongol fiatal. Másrészt a 11 diplomát szerző hallgatóból 4 egyúttal társintézménynél is diplomát szerez, közös diplomaprogramjainkban: a Paviai Egyetemen (Olaszország) és a Normandy Business School-ban (Franciaország). A 4 közös diploma programban résztvevő hallgató egyike olasz nemzetiségű, és eredetileg a paviai társintézmény beiratkozott hallgatója, egy közülük pedig doktori képzésünkben folytatja tanulmányait, és már mesterszakosként megkezdett kutatásait.


Dr. Vilmányi Márton ünnepi beszédében kiemelte: „Önöknek a gazdasági egyensúlyt kell őrizniük, tegyék azt egy vállalkozásban, egy vállalatnál, egy közintézménynél vagy a gazdaságirányításban. Nem mindig népszerű gazdasági egyensúlyt teremteni a jövő vágyai és a jelen lehetőségei, esetleg közösségek vagy csoportok céljai között. Ez már önmagában is nagyszerű küldetés, lehetetlen és mégis csodálatos.


Dékán úr jókívánságaival zárta beszédét: „Kívánom, hogy munkájukat a mindennapi építkezés vezesse, hogy tudjanak tanulni, és tudjanak csodát tenni, hogy sikeressé tegyenek közösségeket és ezáltal kiválóvá váljanak maguk is! Szívből kívánom, hogy szakmai karrierjük és magánéletük sikerekben bővelkedjék!”


Gratulálunk a frissen végzett hallgatóknak, és sok sikert kívánunk!

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Az SZTE GTK július 2-án rendezte volna meg a hagyománynak tekinthető diplomaosztó ünnepségét a József Attila Tanulmányi és Információs Központban. A járványhelyzet azonban gátat szabott a rendezvénynek és a végzett közgazdászok méltó módon történő elbúcsúztatásának egyaránt.

Események