Aktuális kutatások

Gazdasági + emberi fejlődés – az ideális képlet

Mitől sikeres egy gazdaságfejlesztési projekt? És mi ítéli kudarcra? A társadalmi részvétel mennyiben járul hozzá egy fejlesztési projekt eredményességéhez?

Társadalom – tudomány

Hogyan lehet a kutatásokat demokratizálni? Mi teszi érvényessé a tudást? Milyen a jó tudás? Milyen előnyei lehetnek az akciókutatásnak mint tudás-előállítási módszernek?

A technológiai változás társadalomtudományi vetülete. Az innováció folyamatának kritikai értékelése

Mi a kapcsolat a technológiai változás és a közösségek jólléte között? Vannak az innovációknak hátrányai is? Milyen a felelősségteljes innováció? Hogyan lehet közügy a technológiai fejlesztés?

Válság utáni lendület

A válság utáni Magyarországon beszélhetünk-e újraiparosításról? Ha igen, mely gazdasági és földrajzi területekre jellemző? A feldolgozóipar a siker kulcsa? Igaz-e, hogy a válság után felfedezhető a feldolgozóipar erősödése? Mik az „ipartalanodás” legfőbb jellemzői?

Innovatív számvitel

Hogyan alkalmazkodik a számvitel rendszere az új típusú gazdasághoz? Hogyan lehet az új vagyonelemeket, például a kapcsolati tőkét megjelenítetni a mérlegben? Mit értünk környezeti számvitel alatt? Mi a környezeti haszon? Forradalom előtt áll a tradicionális számvitel?

Felelősségteljes innováció

A természettudósok mennyiben képesek társadalmi, etikai, környezeti szempontokat figyelembe venni a kutatási tevékenység során pusztán a kutatási eredményen túl? Be tudják-e integrálni a felelősségteljes innováció elemeit kutatási tevékenységükbe? Alakíthatóak-e attitűdjeik, hozzáállásuk a társadalomtudósokkal való interakciók során? Hogyan ragadható meg a felelősségteljes innováció közgazdasági háttere és térbelisége?

Specializáció vagy változatosság?

A gazdaság szerkezet hogyan hat a gazdasági növekedésre? Előnyére szolgál-e egy térségnek, ha az ott lévő vállalatok egymáshoz hasonló tevékenységi körben működnek? A külföldi és a hazai vállalatok közötti technológiai különbség serkenti-e a fejlődést?

Rólunk árulkodó márkák

Miért tesszük le voksunkat az egyes márkák mellett? Mi befolyásolja a márkahűséget? Mit árulnak el rólunk a kedvenc brandjeink? A közösségi média milyen szerepet játszik a márkaválasztásban?

Pénzügyi IQ

Hogyan ismerhető meg a pénzügyi kultúra? Mit tehetünk a pénzügyi kultúra fejlesztése érdekében? Szervezeteknek is van pénzügyi kultúrája, vagy csak személyeknek?

Dupla haszon: vállalati felelősségvállalás és marketing

Non-business marketing: szervezeti önkéntesség Magyarországon

A várakozások szerepe a gazdaságban

A magyar gazdaság teljesítményének, a közép- és kelet-európai régión belüli versenypozíciójának magyarázatában milyen szerepe van a várakozásoknak? Milyen hasonlóságokat és eltéréseket mutatnak a régiós versenytársaiéhoz képest?

A tudás-intenzív vállalkozások kora a Dél-Alföldön. A térség gazdasága és az ELI kölcsönhatásai

Az Extreme Light Infrastructure Attoszekundumos Fényimpulzus Forrás (ELI-ALPS) kutatóközpont létrejötte jelentős változásokkal jár a Dél-Alföld gazdaságában. Az évszázad beruházásnak is nevezett fejlesztést a régió határain is túlmutató elvárások övezik, különösen annak gazdasági hatásaival kapcsolatban. Kutatásainkkal arra vállalkoztunk, hogy tudományos módszerekkel keressünk választ azokra a kérdésekre, amelyek a térség gazdasági jövője és az ELI beruházás közötti kapcsolatra irányulnak.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

MSCI

MSCI is organizing an Open Day event on the 27th November. In this event participants will have an exclusive opportunity to take an office tour, meet some representatives of main interest areas (analytics, data, technology, client coverage), and discuss career paths with them and with other colleagues.

Események

Rendezvénynaptár *