Esélyegyenlőség a Karon

A Gazdaságtudományi Kar közössége elkötelezett amellett, hogy a Kar diákjai egyenlő eséllyel tanulhassanak, a kar munkatársai egyenlő eséllyel dolgozhassanak, és céljaik elérése kizárólag tehetségükön, szorgalmukon és tudásukon múljon. A kar közössége törekszik arra, hogy egy nyitott és befogadó környezetet teremtsen, amely támogatja a sérülékeny társadalmi csoportok szakmai és közösségi életét, elfogadja és üdvözli az élethelyzetek, kultúrák és értékek különbözőségét. A közösség tagjai törődnek egymással és nyitottak a különböző nézőpontokra.

Az SZTE központi esélyegyenlőségi törekvései mellett a Kar maga is folyamatos lépéseket tesz e területen. Ennek érdekében kari Esélyegyenlőségi Bizottságot működtetünk és kari Esélyegyenlőségi Stratégiát fogadtunk el, amelynek végrehajtása folyamatos előrelépési lehetőséget biztosít az esélyegyenlőség szerteágazó területein. Törekvéseink kapcsán szoros együttműködést ápolunk az SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központtal, külső partnereinkkel, illetve az esélyegyenlőségi törekvések érintettjeivel.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Hetesi Erzsébet

Egy Tolna megyei pici faluban, Majoson születtem, de Baranyában, Mágocson nőttem fel, ott jártam általános iskolába, majd miután megnyertem egy megyei matematika versenyt, középiskolás koromban Pécsre kerültem matematika-fizika tagozatra.

Események

Rendezvénynaptár *