Doktoravatás az SZTE-n

PhD doktori fokozatot és habilitált doktori címet vettek át oktatóink, PhD hallgatóink

A Szegedi Tudományegyetem 2021/2022-es tanév tavaszi félévének végén 18 habilitált doktori címet és 101 PhD doktori fokozatot szerzett hallgatót köszöntöttek az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központban.

Az eseményen Prof. Dr. Kónya Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese köszöntötte a résztvevőket, majd bejelentette: az Egyetem Habilitációs Bizottsága az orvos- és gyógyszertudományok területén 8, a bölcsészet- és társadalomtudományok területén 3, valamint a természet- és műszaki tudományok területén 7 habilitált doktori címet ítélt oda. Az Egyetem Doktori Tanácsa az Állam- és Jogtudományi Karon 4, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karon 36, a Bölcsészet-és Társadalomtudományi Karon 12, a Gazdaságtudományi Karon 2, a Gyógyszerésztudományi Karon 4, a Természettudományi és Informatikai Karon 43 doktori fokozatot osztott ki.


Oktatónk Dr. Lippai Makra-Edit és PhD hallgatónk, Dr. Senanu Kwasi Klutse doktori fokozatot vett át.


Lippai-Makra Edit


Az eseményt a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kar hegedűegyüttese, Szecsődi Ferenc, Liptai Enikő, Somogyi Kinga és Benedekfi Zoltán tette ünnepélyesebbé. Ezt követően Dr. Pál József, az Egyetem Habilitációs Bizottságának elnöke habilitált doktorrá nyilvánította a jelölteket, akik egyesével átvették oklevelüket.


Oktatónk, Dr. habil. Nagy Benedek habilitált doktori címet vett át.


Nagy Benedek


Majd a PhD hallgatók nevében Dr. Márki Dávid előterjesztette kérelmüket, és a doktorok esküt tettek:

„Esküszöm, hogy a Szegedi Tudományegyetemen megszerzett tudás birtokában hivatásomat a tudományetikai elveket követve gyakorlom embertársaim javára. A Veritas, Virtus és Libertas szellemében minden igyekezetemmel arra törekszem, hogy a tudományos igazságot a legnagyobb lelkiismeretességgel, szabadon, elfogulatlanul és minél hitelesebben megismerjem, szaktudományom fejlődését további munkámmal elősegítsem, ismereteimet továbbadjam és a Szegedi Tudományegyetem, valamint a magyar tudományosság hírnevét öregbítsem, megbecsülését növeljem.”


Az eskütétel után Prof. Dr. Kónya Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese, Dr. Antal Tamás, az Állam- és Jogtudományi Kar avató dékánja, Prof. Dr. Lázár György, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar dékánja, Dr. Gyenge Zoltán, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar dékánja, Dr. Kovács Péter, a Gazdaságtudományi Kar dékánja, Dr. Zupkó István, a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja és Dr. Vigh Viktor, a Természettudományi és Informatikai Kar avató dékánja nevében doktori tudományos fokozatot adományozott és felruházta a végzős hallgatókat mindazokkal a jogokkal és kiváltságokkal, amelyek a jogszabály erejénél fogva a doktori fokozat viselőit megilletik.


Eskütétel


- Mint egyetemünk új habilitált és PhD doktorait szeretettel üdvözlöm Önöket. Bízom benne, hogy a habilitált doktori cím birtokában tovább folytatják magas szintű, önálló oktatói, tudományos, alkotó tevékenységüket, és a hazai valamint a nemzetközi tudományos életben további új eredményekkel járulnak hozzá tudományáguk fejlődéséhez. Az új PhD doktoroknak kívánom, hogy mindaz, amire itt ünnepélyesen fogadalmat tettek beteljesült valósággá váljék. Legyenek a haza alkotó polgárai a közösség javára és saját örömükre. Munkájukhoz, pályafutásukhoz sok sikert, jó egészséget és személyes boldogságot kívánok – zárta gondolatait Prof. Dr. Kónya Zoltán.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Őszi Karriernapok az SZTE-n

A hagyományokhoz híven, 2022. október 18-án, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ ad otthont az őszi Állásbörzének.

Események

Rendezvénynaptár *