Dr. Kovács György

Ismerd meg szakfelelőseinket! - Dr. Kovács György, Pénzügy MSc

Dr. Kovács György szakcsoportvezető egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Pénzügytani Szakcsoport

Egyetemi tanulmányaimat a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végeztem, okleveles közgazda diplomát 1994-ben szereztem. Doktori tanulmányokat folytattam 1999-2002 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem közreműködésével szervezett gazdaságtörténeti doktori képzésben, majd PhD-fokozatot a Szegedi Tudományegyetemen Közgazdaságtani Doktori Iskolájában szereztem.


Az egyetem elvégzése után 1994-98 között a Kőrösi Csoma Sándor Főiskola munkatársa voltam, ami teljesen váratlan fordulat volt az életemben, ugyanis egyetemi tanulmányaim során mindvégig közigazgatási pályára készültem s egy teljesen váratlan felkérésnek tettem eleget a tanársegédi állás elfogadásával 1994 nyarán. Ugyanakkor életem egyik legjobb döntése volt, nagy kihívást jelentett az akkor induló pénzügy szakos főiskolai képzés kialakításában részt venni s a kezdetben mindösszesen néhány tucat hallgatóval szinte egész nap együtt lenni. Innen eredeztethető, hogy a mai napig fontos számomra a rendszeres kapcsolattartás a hallgatókkal az órai kereteken kívül is, akár az Egyetemi Könyvtárban, akár a Pénzügyklub keretében.


1998-ban kerültem a József Attila Tudományegyetemre, így 23 éve itt folytatom oktatói tevékenységemet, jelenleg a Gazdaságtudományi Kar egyetemi docenseként, a Pénzügytani Szakcsoport vezetőjeként. Szegedi pályafutásom során volt szerencsém a Pénzügyi és számviteli alapképzési szak, majd a Pénzügy mesterképzési szak képzési tervét kialakítanom s akkreditációs munkálataiban részt vállalnom, jelenleg mindkét szak szakfelelősi teendőit is ellátom. E feladatkörben kiemelten fontosnak tartom a permanens képzésfejlesztést, meglévő kurzusaink megújítását illetve új kurzusok indítását, reflektálva a változó hallgatói igényekre is, így az elmúlt évben több új kurzus indítására is sor került: Haladó kontrolling, Zöld pénzügyek, Multinacionális vállalatok adózása a gyakorlatban, Fenntartható pénzügyek.


Dr. Kovács György könyvei


A Pénzügy mesterképzési szak tekintetében fontos állomásnak tekintem, hogy elsőként indítottuk el a magyar felsőoktatásban ezen a szakon a duális képzést, ezzel támogatva hallgatóinkat gyakorlati tapasztalatok megszerzésében is. Kutatási területem kiterjed a magyar közgazdasági eszmetörténetre, a pénz- és pénzügyi elmélettörténetre és a pénzügypolitikára. Eddigi pályafutásom során két könyvem jelent meg: Protestantizmus és kapitalizmus: magyar gazdaság- és eszmetörténeti tanulságok, illetve A Dessewffyek a gazdaságelméletben és a gazdaságpolitikában címmel, jelenleg pedig a XIX. század magyar pénz-és bankelméleti irodalmának kutatásával foglalkozom.


Mindemellett fontosnak tartom a közéleti szerepvállalást is, így tagja vagyok a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Bizottsága Pénzügytani Albizottságának, a Pénz- és Tőkepiaci Igazságügyi Szakértői Testületnek, a Tiszántúli Református Egyházkerület Tanácsának, a Tiszatáj Alapítvány Kuratóriumának, illetve ellátom a Szeged – Kálvin téri Református Egyházközség gondnoki illetve a Csongrádi Református Egyházmegye világi főjegyzői feladatait is.Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Hetesi Erzsébet

Egy Tolna megyei pici faluban, Majoson születtem, de Baranyában, Mágocson nőttem fel, ott jártam általános iskolába, majd miután megnyertem egy megyei matematika versenyt, középiskolás koromban Pécsre kerültem matematika-fizika tagozatra.

Események

Rendezvénynaptár *