Dr. Pelle Anita szakfelelős

Ismerd meg szakfelelőseinket! - Dr. Pelle Anita, INEB MSc szakfelelős

Szegeden születtem, azóta itt élek, ám már gyerekként is sokat utaztam Európában, és 15 évesen az USA-ba is eljutottam egy iskolai csereprogram keretében.

Az európai történelem, kultúra és nyelvek mindig is nagyon érdekeltek. Családi indíttatásból gyerekként megtanultam németül, nagyrészt Németországban. A Deák Ferenc Gimnázium angol kéttannyelvű osztályában érettségiztem, az egyetemet viszont már matematika-olasz szakon kezdtem a JATÉ-n. Innen jelentkeztem át először a közgazdasági programozó matematikus szakra (mivel rájöttem, hogy bár szeretem a nyelveket, nem vagyok bölcsész), majd 1,5 év elteltével a közben elinduló közgazdász szakra (azt tapasztalva, hogy a programozás tárgyak nem vonzottak, csak a matematika és a közgazdaságtan).


2000-ben az immáron integrálódott SZTE-n kaptam meg közgazdász diplomámat, európai integrációs szakirányon, ahol a ’90-es években nagyon izgalmas volt megismerkedni az európai gazdasági integráció fejleményeivel, hiszen nem sokkal voltunk az EU megalakulása, Ausztria (illetve Finnország és Svédország) csatlakozása után, az euró bevezetése közepette, magyarként EU-tagságra vágyva. Nagy korszak volt ez az európai integráció történetében, és én akkor azt éreztem: ehhez a témához egész életemben kapcsolódni szeretnék. Negyedéves koromban jelentkeztem is „az EU-s tanszékre” demonstrátornak. Ezzel együtt egyetemistaként egy kisvállalatnál olasz üzleti tolmácsként és külkereskedelmi ügyintézőként, friss diplomásként pedig egy éven át egy német multinál, az ingatlan szektorban dolgoztam.


2001. szeptember 1-től lettem az SZTE GTK munkatársa. Doktori disszertációmat az EU versenyszabályozásának témakörében 2010-ben védtem meg, docensi kinevezést 2011-ben kaptam. 2013-2014-ben Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjas voltam, 2014-ben az Európai Bizottság Jean Monnet Chair címmel tüntetett ki. Kutatási területem szélesen véve az EU gazdasága és az európai gazdasági integráció. 2019-es habilitációs előadásomat azzal kezdtem: az európai integráció mintegy 60 évének egyharmadát „testközelből” követtem végig. Elkötelezett européer vagyok, nagyon drukkolok az EU-nak, hogy minden kihívással sikeresen küzdjön meg, és – ahogy Jean Monnet mondta – az egymás utáni válságokon keresztül fejlődjön. Ezekből az elmúlt időszakban kijutott bőven: a globális pénzügyi válságot követte az eurózóna adósságválsága, majd jött a menekültválság, a populizmus és euroszkepticizmus, a Brexit, és a COVID-19 indukálta gazdasági válság, sokszor egymással átfedésben. A legújabb kihívások a klímaválság, az energiabiztonság, a kiberbiztonság… hosszú a sor.


JM Community


Elkötelezettségem azonban nem jelenti azt, hogy kritika nélkül viszonyulok az EU döntéseihez, a történésekhez, sőt – a Jean Monnet közösség mottója is éppen az, hogy tagjai független kritikai elemzést végezzenek az EU működéséről. Így lehet elérni, hogy a válságokra adott válaszokból fejlődés bontakozzon ki. Legnagyobb kutatási eredményemnek talán az tekinthető, hogy több oldalról rámutattam: a 2008-2013-as válságidőszak megrengette az integráció egyik legfontosabb építőkövét, a konvergenciát, azaz kétségessé tette azt az ígéretet, hogy a kevésbé fejlett országok és régiók a csatlakozásuk folytán kvázi-automatikusan felzárkózási pályára állnak. Ez is egy olyan kihívás, amelyre választ kell találni, különben az integrációból könnyen dezintegráció lesz.


A GTK-n az évek során az EU gazdaságával, az európai gazdasági integrációval kapcsolatos kurzusokat oktattam-fejlesztettem. 2013-tól részt vettem a GTK International Economy and Business angol nyelvű mesterképzésének kidolgozásában, akkreditációjában; a 2014-es induláskor a szak képzésfelelőse, majd 2017-től szakfelelőse lettem. Nekem ez a szak igazán természetes közegem a világ minden tájáról jövő hallgatókkal, az interdiszciplináris és kulturálisan nyitott oktatói közösséggel, double degree együttműködésekkel Olaszországban és Lengyelországban, minden tavasszal International Week-kel több tucatnyi Erasmus-partnerintézményből jövő oktatóval, hallgatókkal.


Nemzetközi közeg, nemzetközi tartalmak és irányultság, helyben – szeretem!


Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Hetesi Erzsébet

Egy Tolna megyei pici faluban, Majoson születtem, de Baranyában, Mágocson nőttem fel, ott jártam általános iskolába, majd miután megnyertem egy megyei matematika versenyt, középiskolás koromban Pécsre kerültem matematika-fizika tagozatra.

Események

Rendezvénynaptár *