Demonstrátori pályázat

DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZAT

A Felsőoktatási Törvény szellemében az SZTE Gazdaságtudományi Kara (továbbiakban: GTK) demonstrátori pályázatot hirdet a 2020/2021. tanév II. félévére, hogy ezáltal a Kar oktató-nevelő munkájába bevonja és felkészítse hivatásuk magas színvonalú művelésére az arra legalkalmasabb jelölteket.

A pályázat feltétele:

Pályázhatnak a GTK (kivételes esetben – az érintett Intézet kifejezett támogatásával – más karok) másodéves felsőoktatási szakképzéses vagy harmadéves (kivételes esetben másodéves) alapszakos, illetve mesterszakos nappali és levelező tagozatos hallgatói.

 

A pályázat elbírálásakor előnyt élvez az a jelölt, aki a tanulmányokat meghaladó szakmai munkát végez (TDK-munka, vagy más szakmai pályázatba, dokumentált kutatásba való bekapcsolódás, melyet igazolni lehet a TDK részvétellel, pályázatra benyújtott dolgozattal, vagy a témavezető tanár által.)

 

A demonstrátori jelentkezéshez szükséges legalább a pályázó hallgató szakmai önéletrajza, továbbá annak az oktatónak az e-mailes fogadónyilatkozata, aki a hallgatót bevonja az oktatásba, kutatásba.

 

A pályázatokat a fogadó intézet Intézetvezetőjének címezve szükséges beadni:

 

A demonstrátor közvetlen feladatát az illetékes intézetvezető minősíti a következő fokozatok szerint:

- demonstrátori feladatát kiválóan látta el,

- demonstrátori feladatát jól látta el

- demonstrátori feladatát megfelelően látta el,

- demonstrátori feladatát nem látta el.

A demonstrátori tevékenység minősítése a tanulmányi rendszerbe bevezetésre kerül.

A demonstrátort tevékenységéért a Kar bruttó 30.000,- Ft/ félév díjazásban részesíti.

 

 

A DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE:
2021. február 18. (csütörtök) 14:00