COVID válságkezelés_SZTE_GTK

Vigyázzunk egymásra! – Törődjünk egymással! COVID válságkezelés az SZTE Gazdaságtudományi Karán

A GTK oktatói, Dr. Pusztai-Varga Ildikó és Dr. Udvari Beáta tartott előadást a Kar COVID válságkezelési jó gyakorlatairól, a közösség támogató erejéről a Tempus Közalapítvány által szervezett konferencián.

2020. október 1-jén konferenciát szervezett a Tempus Közalapítvány a Campus Mundi program támogatásával „A járványhelyzet hatása a felsőoktatás nemzetköziesítésére” címmel. Az online formában megrendezett esemény célja az volt, hogy fórumot biztosítson a felsőoktatás nemzetköziesítését érintő aktuális kérdések megvitatására. Idén minden tervet és elképzelést felülírt a COVID-19 járvány, mely – az élet minden más területéhez hasonlóan – a felsőoktatási intézmények működését, az oktatási és kutatási tevékenységet és a nemzetközi kapcsolatokat is alapvetően megváltoztatta.


A délelőtti plenáris előadásokon az államtitkári és főigazgatói köszöntők után beszámolót hallhatunk a Campus Mundi aktualitásokról a hazai felsőoktatás nemzetköziesítése terén, majd a bejövő mobilitás gazdasági hatásairól tartott elődást Dr. M. Császár Zsuzsanna, a Pécsi Tudományegyetem habilitált egyetemi docense. Ezt követően dr. Sinóros-Szabó Laura, főosztályvezető (Innovációs és Technológiai Minisztérium, Felsőoktatási Stratégiai és Intézményfejlesztési Főosztály) beszélt a tavaszi digitális átállás tapasztalatairól és a jövőbeli ágazati törekvések irányairól. A plenáris előadásokat külföldi szakemberek beszámolói zárták: Sijbolt Noorda, (Magna Charta Observatory elnöke, Bologna) a Nemzetköziesítés 3.0 – célok és eszközök címmel, majd Pavel Zgaga professzor (Oktatási Tanszék, Ljubljanai Egyetem) a Felsőoktatási együttműködések a koronavírus után: több kérdés, mint válasz címmel tartott előadást.

A délelőtti plenáris előadások után négy párhuzamos szekcióban folytak tovább a műhelybeszélgetések, a nemzetközi hallgatók helyzetéről a COVID-19 járvány ideje alatt hallgatói visszajelzések és intézményi válaszok alapján, új utakról a nemzetközi hallgatók toborzásában, valamint az alkalmazkodásról és újratervezésről a COVID-válság alatt. A „Hazaküldött” egyetemek? – szervezési és módszertani tapasztalatok a járvány időszakában című szekcióban Pusztai-Varga Ildikó és Udvari Beáta számolt be az SZTE GTK alkalmazott jó gyakorlatairól, benne a közösség támogató erejéről, a gyors és határozott, a hallgatói és dolgozói véleményeket is felmérő, a külföldi hallgatókat speciálisan támogató, az oktatásmódszertani műhelyeket online is tovább vivő tapasztalatairól. Az előadók kiemelték a GTK közösségének őszinte hangnemét, a demokratikus kommunikációt, az összefogást és az értékkeresést, valamint az önreflexivitás és a megoldáskeresés erejét. A szekcióban Prof. dr. Alpár Alán, a Semmelweis Egyetem nemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettese ismertette az orvosképzést ért kihívásokat, majd Dr. Pozsgai Gyöngyi, a Pécsi Tudományegyetem Study abroad és nyári egyetem programvezetője számolt be többek között arról, hogyan oldották meg a nyári egyetem onlineosítását, valamint Dr. Takó Ferenc, az ELTE Rektori Kabinet Nemzetközi Stratégiai Irodájának irodavezetője mutatta be a válsághelyzetre adott válaszaikat.

A GTK jógyakorlatait több mint 30-an hallgatták a délutáni szekció utolsó beszámolójaként, és az előadók értékes kérdéseket és elismerő szavakat kaptak, kiemelve annak fontosságát, hogy a technikai és gyakorlati operatív lépéseken túl, az emberi dimenzió, a lelki támogatás is fontos szerepet kaphat egy intézmény válságkezelési módszertanában. A „jelenlévők” kommentjeikben követendő példaként értékelték az elhangzott GTK-s gyakorlatokat. A szekcióvezető, Dr. Beke Márton, egységvezető-helyettes (Erasmus+ Európai Felsőoktatási Térség, CEEPUS, Felsőoktatási Egység, Tempus Közalapítvány) a GTK beszámolója után elismerően jegyezte meg: „Szeretnék én is külföldi hallgató lenni ezen a karon.”