MTA Doktori cím_Farkas Beáta

Dr. Farkas Beáta, az SZTE GTK egyetemi tanára sikeresen megvédte MTA doktori értekezését

Örömteli eseménnyel büszkélkedhet az SZTE Gazdaságtudományi Kara.

Dr. Farkas Beáta professzor asszony „Piacgazdaságok az Európai Unióban” címmel nyújtotta be munkáját az MTA doktori cím megszerzése iránti kérelemhez. A doktori mű többek között feltárja, hogy felépíthető-e egy közös elemzési keret az EU tagállamok számára, milyen piacgazdasági modellek azonosíthatók az EU-n belül, és ezek között hogyan helyezkednek el a közép-és kelet-európai tagállamok, valamint, hogy ezen országok intézményi berendezkedésük alapján milyen fejlődési lehetőséggel rendelkeznek.


Az eljárás utolsó lépcsőjeként szeptember 23-án megrendezésre került az értekezés nyilvános vitája Budapesten, az MTA Székházában, ezt követően a bíráló bizottság javaslatot tett a Doktori Tanácsnak a cím odaítéléséről. Az értekezés opponensei Csaba László akadémikus, Halmai Péter akadémikus, valamint Benczes István egyetemi tanár voltak.

Az egész Kar nevében szívből gratulálunk elért eredményéhez és köszönjük, hogy sikerével öregbíti intézményünk hírnevét!