Demonstrátori pályázat

A Felsőoktatási Törvény szellemében az SZTE Gazdaságtudományi Kara (továbbiakban: GTK) demonstrátori pályázatot hirdet a 2020/2021. tanév I. félévére, hogy ezáltal a Kar oktató-nevelő munkájába bevonja és felkészítse hivatásuk magas színvonalú művelésére az arra legalkalmasabb jelölteket.

A pályázatot az illetékes intézetvezetőhöz kell benyújtani a GTK-ra!

A pályázat feltétele:

Pályázhatnak a GTK (kivételes esetben – az érintett Intézet kifejezett támogatásával – más karok) másodéves felsőoktatási szakképzéses vagy harmadéves (kivételes esetben másodéves) alapszakos, illetve mesterszakos nappali és levelező tagozatos hallgatói.

A pályázat elbírálásakor előnyt élvez az a jelölt, aki a tanulmányokat meghaladó szakmai munkát végez (TDK-munka, vagy más szakmai pályázatba, dokumentált kutatásba való bekapcsolódás, melyet igazolni lehet a TDK részvétellel, pályázatra benyújtott dolgozattal, vagy a témavezető tanár által.)

A demonstrátori jelentkezéshez szükséges egy szakmai önéletrajz, továbbá annak az oktatónak az e-mailes fogadónyilatkozata, aki a hallgatót bevonja az oktatásba, kutatásba.

A pályázatok beadása szervezeti egységenként történik az alábbi CooSpace linkeken:

Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet:
https://www.coosp.etr.u-szeged.hu/Scene-422822/Task-1866090
Statisztikai és Demográfiai Tanszék:
https://www.coosp.etr.u-szeged.hu/Scene-422822/Task-1868065
Üzleti Tudományok Intézete:
https://www.coosp.etr.u-szeged.hu/Scene-422822/Task-1866198
Kutatóközpont:
https://www.coosp.etr.u-szeged.hu/Scene-422822/Task-1868243
Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete:
https://www.coosp.etr.u-szeged.hu/Scene-422822/Task-1866193

A demonstrátor közvetlen feladatát az illetékes intézetvezető minősíti a következő fokozatok szerint:

  • demonstrátori feladatát kiválóan látta el,
  • demonstrátori feladatát jól látta el,
  • demonstrátori feladatát megfelelően látta el,
  • demonstrátori feladatát nem látta el.

A demonstrátori tevékenység minősítése a tanulmányi rendszerbe bevezetésre kerül.

A demonstrátort tevékenységéért a Kar bruttó 30.000,- Ft/ félév díjazásban részesíti.

A demonstrátori pályázatok benyújtási határideje
2020. szeptember 17. (csütörtök) 12:00

Szeged, 2020. szeptember 7.

Dr. Kürtösi Zsófia
dékánhelyettes

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Az SZTE GTK július 2-án rendezte volna meg a hagyománynak tekinthető diplomaosztó ünnepségét a József Attila Tanulmányi és Információs Központban. A járványhelyzet azonban gátat szabott a rendezvénynek és a végzett közgazdászok méltó módon történő elbúcsúztatásának egyaránt.

Események

Rendezvénynaptár *