Az SZTE GTK oktatói közül hárman habilitált- és ketten PhD doktori címet szereztek

2020. január 24-én a Szegedi Tudományegyetem közös doktori oklevélátadó ünnepség keretében, az oktatói és előadói képességük igazolása és tudományos teljesítményük elismeréseként 19-en habilitált doktori, a képzésük elvégzésével és a PhD disszertációjuk megvédésével 69-en PhD fokozatot szereztek.

A József Attila Tanulmányi és Információs Központ Kongresszusi terme megtelt az első sorban helyet foglaló izgatott, ünnepi öltözetet viselő avatandókkal és hozzátartozóikkal. Az egyetemi hagyományokhoz hűen az ünnepség az SZTE Avató Tanács és az Egyetemi Doktori Tanács bevonulásával kezdődött 11 órakor.

Az Egyetemi Habilitációs Bizottság a társadalomtudományok területén 3 habilitált doktor címét ítélt oda: Dr. habil. Lengyel Balázsnak, Dr. habil. Pelle Anita Ágnesnek, valamint Dr. habil. Vas Zsófia Boglárkának. Az SZTE doktori iskolái közül a Karunkon működő Közgazdaságtani Doktori Iskola két doktoranduszát a kérelmük előterjesztését és az eskütételt követően az SZTE Doktori Tanács elnöke felruházta a doktori fokozat viselőit megillető jogokkal és kiváltságokkal: Dr. Sávai Mariannát és Dr. Varga Bence Istvánt.

Szívből gratulálunk mindannyiuknak, büszkék vagyunk teljesítményükre és arra, hogy kutatómunkájukkal a GTK hírnevét erősítik. További sikereket kívánunk!

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

szte_the_20202

Július elsejétől – többek között – sor kerülhet külföldi kiküldetések elrendelésére és hivatalos külföldi delegációk fogadására, valamint engedéllyel lehetőség van zárt és nyílt helyen a 100 főnél több személy részvételével tervezett rendezvények megtartására is. A kollégiumok kivételével az egyetemi épületek július elsejétől szabadon látogathatók.

Események

Rendezvénynaptár *