Voszka Éva akadémikus

Az SZTE GTK professzor asszonya, Voszka Éva akadémiai székfoglalója

Örömteli eseménnyel büszkélkedhet az SZTE Gazdaságtudományi Kara: Voszka Éva professzor asszonyt 2019 tavaszán akadémikussá választották, és 2020. október 27-én megtartotta székfoglaló előadását. A járványhelyzet miatt az előadást a kollégák és barátok sajnos nem tudták meghallgatni, és online bekapcsolódásra sem volt lehetőség, de az elkészült videófelvétel nemsokára felkerül az MTA honlapjára.

Az „Állami vagy magántulajdon? Adalékok egy dichotómia értelmezéséhez” című székfoglaló már olvasható a Közgazdasági Szemle decemberi számában. Az alapkérdés: fontos-e, hogy a vállalatok állami- vagy magántulajdonban vannak. Voszka Éva szerint a válasz megfogalmazásához érdemes egyrészt a tulajdonnak a társadalmi-gazdasági rendszerek meghatározásában játszott szerepét, másrészt a cégek működésére gyakorolt hatását külön-külön vizsgálni.

Amennyiben elfogadjuk, hogy a rendszerek és vállalatok működésében nem önmagában a formális tulajdonosi szerkezet számít, hanem az egyes tulajdonformák tényleges tartalma, továbbá hogy kiterjedésük és/vagy működésük megváltozása a kapitalizmus formaváltozásához kapcsolódik, akkor az állami- és magántulajdon tartalmának átalakulására, a fokozatos, inkrementális változásokra célszerű figyelni. Így a jelenlegi magyar gazdasági rendszer sajátosságainak, esetleg modellalkotó szerepének megértéséhez is közelebb juthatunk.

Az egész Kar nevében szívből gratulálunk az elért eredményéhez és hasonló sikereket kívánunk a jövőben! Köszönjük, hogy tudományos munkájával öregbíti intézményünk hírnevét!