Gyurgyák János: Európa alkonya? Osiris Kiadó, Budapest 2018

Gyurgyák János a huszadik századi Magyarország politikai eszmetörténetéről szóló könyvei után egy újabb nagy vállalkozásba fogott, Európa, illetve azon belül az Európai Unió jelenlegi problémáit, válságjelenségeit egy tágabb, eszme- és politikatörténeti keretben tárgyalja. A cím utalás Spengler híres könyvére, a Nyugat alkonyára, ami jelzi azt is, a szerző a mai Európáról szeretné megtudni, milyen jövő előtt áll. Először egy olyan kérdést jár körül, ami áthatja a mai európai közbeszédet, van-e európai identitás, és az miben is áll, van-e, ami bennünket, európaiakat össze tud kötni. A modernkori Európa történetében az őskatasztrófának az első világháborút tartja, és bemutatja, hogy ez a háború hogyan zilálta szét a kontinens gazdasági szerkezetét, társadalmi-civilizációs szövetét. Az elsőt követő, abból szinte következő második világháború után az európai integráció sikertörténet, amely az utóbbi időben ért el a határaihoz. Olyan közös kulturális identitás nem jött létre, ami lehetővé tenné a nemzetek feletti Európa létrehozását, az egyre szorosabb integráció elképzelése megfeneklett. A szerző nyitva hagyja, de nem zárja ki, hogy Európa talál ebből kiutat. Végezetül két meghatározó ország, Német- és Oroszország Európához való viszonyát vizsgálja, mindkettőnél olyan hátteret tár fel, ami nélkül a mai Német- és Oroszország nem érthető meg.

Gyurgyák János olyan gazdag és árnyalt elemzésekkel lepi meg az olvasót, hogy könyve az Európa, az európai integráció iránt érdeklődő vagy bármilyen szakterületen ezekkel foglalkozók számára megkerülhetetlen. A címben foglalt kérdésre nem kapunk választ, de semmi kétségünk sem lehet, hogy a szerző nagyon szeretné, ha a történelem határozott nemmel válaszolna.

Prof. Dr. Farkas Beáta

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

2020. február 10-én 15:00 órakor a Kálvária sugárúti épület 004-es termében TDK tájékoztatót tartunk a 2020 tavaszi féléves ütemezésről és jelentkezésről.

Események

Rendezvénynaptár *