Kiss Gábor Dávid habilitációs előadásai

2017.09.21-én az MTA Szegedi Területi Bizottság székházában 11 órai kezdettel Kiss Gábor Dávid tartotta meg habilitációs előadásait.

Az előadások címe: Válságkezelés hatása a nemzetközi pénzügyekre valamint Idősor elemzési módszerek a nemzetközi pénzügyek szolgálatában.

A habilitációs előadás a jegybanki eszköztár devizaárfolyamokra gyakorolt hatásait mutatta be. A tantárgyi előadás keretein belül a főbb makrogazdasági szereplők (háztartások-vállalatok-kereskedelmi bankok-jegybank-állam-külföld) finanszírozási kapcsolatának részleteit ismerhettük meg. Ezt követően ennek a modellnek a különböző válság-típusokra adott reakcióiról hallhattunk, kiemelve az egyes válságkezelés során alkalmazott eljárásokat. A Nemzetközi Valutaalap illetve az Európai Stabilitási Mechanizmus által biztosított források mellett a jegybanki eszköztár elmúlt évtizedben bekövetkezett fejlődésének bemutatására is sor került, különös tekintettel a hitel- és kötvényvásárlási, valamint devizás programokra a mennyiségi és minőségi lazítás keretrendszerén belül. Az előadás tudományos részében a lebegő devizaárfolyamok elméleti modellezhetőségének kihívásait jártuk körül: az elmúlt évtized nulla-közeli kamatpolitikája miatt a hagyományos elemzési eszköztár alkalmazása nehézségekbe ütközik, akár a kamatparitásra, akár a Taylor-szabályra gondolunk, ezért került sor a jegybanki mérleg változásainak beemelésére. A devizák árfolyamváltozásai mögött meghúzódó tőkeáramlások mögött sem feltétlenül az elérhető hozam mint motiváció állt, így a svájci frank és más menedék valuták vizsgálatához azt is be kellett emelni a modellbe. Az előadás második felében az elméleti modellt vizsgáltuk meg Matlab szoftver segítségével végzett szimulációk értékelésével.

A délelőtt sikeresen megtartott "Válságkezelés hatása a nemzetközi pénzügyekre" című tantárgyi előadás, és "Idősor elemzési módszerek a nemzetközi pénzügyek szolgálatában" című tudományos előadás alapján a Bíráló Bizottság mindkét esetben 100%-os minősítéssel javasolta Dr. Kiss Gábor Dávid egyetemi adjunktus részére a "habilitált doktor" cím odaítélését.

Ezúton is szívből gratulálunk Dr. Kiss Gábor Dávidnak és további sok sikert kívánunk!

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Az SZTE GTK július 2-án rendezte volna meg a hagyománynak tekinthető diplomaosztó ünnepségét a József Attila Tanulmányi és Információs Központban. A járványhelyzet azonban gátat szabott a rendezvénynek és a végzett közgazdászok méltó módon történő elbúcsúztatásának egyaránt.

Események

Rendezvénynaptár *