Hámori Balázs - A hiány hazai és nemzetközi fogadtatásáról

Hámori Balázs professzor tartott előadást március 5-én A hiány című Kornai-mű fogadtatásáról és hatásáról. A hiányt eddig a magyaron túl hat nyelven adták ki (angol, cseh, francia, kínai, lengyel, orosz) és japánul is tanulmánykötet jelent meg Kornai tollából e mű a témakörében.

kornai-hamori

Az előadó szerint Kornai János azon kevés teoretikus közgazdász közé tartozik, aki beszélő viszonyban van a gyakorlattal, s átfogó elméletét a gyakorlati tapasztalatok tömegével ácsolta alá.

Az előadás elején az alábbi kérdéseket professzor úr: Miért jelent meg a műről recenzió az ismertetendő művek között a legigényesebben válogató szaklapokban? Miért írtak róla – a magyar nyelvűeket nem számítva – körülbelül félszáz ismertetést és könyvbírálatot világszerte: Hollandiától Kínáig, Olaszországtól Oroszországig, pontosabban a Szovjetunióig? Miért állandó hivatkozási alap még 30 évvel a megjelenése után is? Miért ütközünk 2011-ben is olyan cikkbe, amely címében Kornait idézve utal a hiányra? Miért vásárolhatunk olyan tanulmánykötetet 2010-ben, amelynek a szerzői egy egészen más területen: a vallásszociológiában alkalmazzák a Kornai János könyvében foglalt eredményeket?

A kérdésekre válaszul az előadó elmondta, hogy Kornai írása alapmű, ennek alátámasztásául idézte Alec Nove professzort, aki szerint „Ez fontos könyv, amelyet bizonyosan mindenkinek be kell szereznie, el kell olvasnia, aki a szovjet típusú gazdaságok elméletével és gyakorlatával foglalkozik.”

Több recenzió is kiemeli Kornai elemzését a szocialista gazdaság szereplőinek a motivációiról magatartásáról, az expanziós kényszerről, a mennyiségi hajszáról, a hordamagatartásról, amelyek a szocialista megfelelői a kapitalista gazdaságban jellemző „animal instinct”-nek, azaz a felhalmozás „állati ösztönének”.

Előadása végén Hámori professzor kitért arra, hogy a keleti közgazdászok számára a szocialista gazdaság működési mechanizmusainak a megértése, a hiánnyal összefüggő jelenséghalmaz analízise és a belőle levont következtetések voltak megvilágító erejűek, míg a nyugati közgazdák a főáramlatú elméletekhez vagy a Keynes és Kalecki nevével fémjelezhető vonulathoz való elméleti kapcsolódási pontokat keresték és értékelték a műben. Stimuláló és fontos, mert a létező szocializmus anatómiáját megalkotva, a nyugati közgazdaságtan fejlődéséhez is jelentősen hozzájárult.

További fontos eredménye Kornai Jánosnak, annak bebizonyítása, hogy a szocialista gazdaság rendszerspecifikus vonásai és magatartási mintái nem tűnnek el a megreformált változatban sem, minthogy mélyen beágyazottak a rendszer lényegéhez tartozó intézményekben és szilárdan rögződtek a gazdasági szereplők magatartásában.

Hámori professzor az előadását azzal zárta, „A hiány” mára vonatkozó hatásait mutatta be, de előtte felhívta a hallgatóság figyelmét Kornai János iskolateremtő személyiségére. 1980-ban, a mű megjelenése óta sejthető, hogy évtizedek múltán egy egész kelet-európai közgazdász-generáció mondhatja el majd magáról: „Mindnyáján Kornai köpenyéből bújtunk ki.”

A rendezvénysorozat többi előadása is elérhető honlapunkon.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Dr. Pelle Anita szakfelelős

Szegeden születtem, azóta itt élek, ám már gyerekként is sokat utaztam Európában, és 15 évesen az USA-ba is eljutottam egy iskolai csereprogram keretében.

Események

Rendezvénynaptár *