szaz_1170x430

Száz János és Vidovics Dancs Ágnes előadása a Kornai kurzuson

Április 2-án a Kornai-kurzuson Vidovics-Dancs Ágnes és Száz János tartottak közös előadást.

Az esemény első felében PKK-szindróma napjainkban, Széljegyzetek Kornai János legújabb gyűjteményes kötetéhez címmel Száz János a hallgatóknak a puha költségvetési korlát fogalmát mutatta be. Az előadása egy friss tanulmányának a rövidített változata volt, a tanulmány a Magyar Tudomány folyóirat 2015. évi 1. számában jelent meg. A puha költségvetési korlát szindrómája arra utal, hogy egy szervezet viselkedését befolyásoló várakozás arra vonatkozóan, hogy súlyos pénzügyi baj esetén a szervezetet kimentik. Az előadó felhívta a figyelmet arra, hogy a puha költségvetési korlát kockázatokkal jár, mivel fennáll a veszély, hogy a nyakló nélküli költekezés válik normává, azaz jogosultságok lépnek a felelősségvállalás helyébe. Az előadó szerint ez a fogalom kapcsolatban áll a „moral hazard”-dal, a “too big to fail” jelenséggel, illetve az időbeli következetlenséggel. Száz professzor szerint a korlátok legsajátosabbika az önkorlátozás, amire kiváló példa a tőzsdék esetén az önszabályozó jellege, az SRO (self-regulatory organization). Az előadás második részében Vidovics-Dancs Ágnes tartott Államcsődök mint opciók címmel prezentációt. Kornai professzor a 2012.ben publikált Ígéretek megszegése című tanulmányára utalt, amely 5 területet mutatott arra, hogy milyen ígéretek hangozhatnak el, ezek az alábbiak: (1.) A termelő ígérete a felhasználónak; (2.) A felhasználó ígérete a termelőnek; (3.) Az adós ígérete a kölcsönzőnek; (4.) A kormány ígérete az állampolgárnak és (5.) A politikus ígérete a választópolgárnak. Vidovics-Dancs Ágnes ezek közül a 3. számút, azaz az adós ígéretét a kölcsönzőnek tárgyalta részletesen, mivel a doktori kutatásai államcsődre terjedtek ki. A hallgatók megismerhették az államcsőd definícióját, amely szerint a szuverén adós nem vagy nem az eredeti feltételekkel teljesíti az adósságszolgálatot, és a hitelezőnek ebből kára származik. Konkrét példákat is bemutatott az előadó a modern államcsődökre, mint például 1988-as brazil esetet, amely során 22,8%-os hitelező veszteség történt, vagy az 1982-es lengyel esetet a 62,9%-os hitelező veszteséggel. Az előadó az előadása végén utalt a nizzai ortodox katedrális érdekes esetére is.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Dr. Pelle Anita szakfelelős

Szegeden születtem, azóta itt élek, ám már gyerekként is sokat utaztam Európában, és 15 évesen az USA-ba is eljutottam egy iskolai csereprogram keretében.

Események

Rendezvénynaptár *