Bezár

Aktuális kutatások

Specializáció vagy változatosság?

Specializáció vagy változatosság?

2017. március 29.
3 perc

Térségek gazdasági szerkezetének időbeli változása és hatása a növekedésre

A gazdaság szerkezet hogyan hat a gazdasági növekedésre? Előnyére szolgál-e egy térségnek, ha az ott lévő vállalatok egymáshoz hasonló tevékenységi körben működnek? A külföldi és a hazai vállalatok közötti technológiai különbség serkenti-e a fejlődést?

Hasonlatosság a különbözőségben

A rendszerváltás óta először kerül sor olyan vizsgálatra, amely a térségek gazdasági szerkezete, annak változása és a növekedés közötti összefüggéseket az iparágak közötti tanulási lehetőség szempontjából vizsgálja. Régóta elfogadott ugyanis, hogy a gazdaság felépítése és a növekedés, az ott élők életszínvonala között összefüggés van. Ugyanakkor az iparágak közötti tanulás térségi vizsgálatban történő alkalmazása újdonságnak számít. A Gazdaságtudományi Kar kutatócsoportja azt vizsgálta, hogy mi szolgálja leginkább egy térségek növekedését: ha az ott működő vállalatok egymáshoz hasonlóak, ha teljesen különbözőek, vagy ha különbözőségük ellenére szót értenek egymással.

A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a fejlődést leginkább a különbözőségük ellenére egymást megértő vállalatok jelenléte biztosítja. Ezt nevezik kapcsolódó változatosságnak. Ekkor a vállalatok tudnak tanulni egymástól, az újdonságok elsajátítása pedig pozitívan hat a gazdasági növekedésre – azaz a vállalatok kapcsolódó változatossága elősegíti a fejlődést és az innovációt.

A térségek gazdasági szerkezete folyamatosan változik. A kutatások azt igazolják, hogy a térségbe betelepülő vállalatok között általában több a már bent lévőkhöz technológiailag közel álló, és ezek kisebb eséllyel lépnek ki a térségből. Tehát a térség múltja nagy hatással van a jövőjére is. Eleinte inkább a külföldi tulajdonú vállalatok kapcsolódó változatosságának volt pozitív gazdasági hatása, csak később kezdett el pozitívan hatni a hazaiaké.

Legfontosabb publikációk, cikkek, tanulmányok

 • Elekes Z. – Lengyel B. (2016): Related trade linkages, foreign firms, and employment growth in less developed regions. Papers in Evolutionary Economic Gegraphy, No. 1620. University Utrecht, Faculty of Geosciences.
 • Szakálné Kanó I. – Lengyel B. – Elekes Z. – Lengyel I. (2016): Related variety, ownership, and firm dynamics in transition economies: the case of Hungarian city regions 1996-2012. Papers in Evolutionary Economic Gegraphy, No. 1612. University Utrecht, Faculty of Geosciences.
 • Elekes Z. (2016): A regionális növekedés új tényezői az evolúciós gazdaságföldrajzi kutatásokban. A változatosság és a technológiai közelség. Közgazdasági Szemle, 63, 3, 307–329. o.
 • Lengyel B. – Szakálné Kanó I. (2014): Regional economic growth in Hungary 1998-2005: what does really matter in clusters? Acta Oeconomica, 64, 3, 257–285. o.
 • Lengyel B. – Szakálné Kanó I. (2013): Related variety and regional growth in Hungary: towards a transition economy approach. Regional Statistics, 3, 6, 98–116. o.

→ A Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet kiadványai

A kutatócsoport tagjai

 • Prof. Dr. Lengyel Imre, egyetemi tanár
 • Szakálné Dr. Kanó Izabella, adjunktus
 • Dr. Lengyel Balázs, tudományos munkatárs
 • Elekes Zoltán, tanársegéd

Kutatásvezető

Kulcsszavak

 • kapcsolódó változatosság,
 • technológiai közelség,
 • evolúció,
 • tulajdonlás

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek