Gazdasági + emberi fejlődés – az ideális képlet

A helyi gazdaságfejlesztés megalapozása a képességszemlélet segítségével

Mitől sikeres egy gazdaságfejlesztési projekt? És mi ítéli kudarcra? A társadalmi részvétel mennyiben járul hozzá egy fejlesztési projekt eredményességéhez?

A társadalmi részvétel mint a gazdasági fejlődés katalizátora

A gazdasági fejlesztések sok esetben nem érik el céljukat a pontos háttérszámítások, modellezések dacára. A Gazdaságtudományi Karon működő kutatócsoport arra vállalkozott, hogy hazai és nemzetközi gazdasági projektek vizsgálatával keresse azokat a faktorokat, amelyek képesek sikerre vinni a gazdasági fejlesztéseket, és olyan gazdaságfejlesztési koncepcióval álljon elő, amely emberarcúvá, a helyi közösség számára is eredményessé tehet egy fejlesztést. Ehhez a képességszemlélet elmélete a legalkalmasabb: a közgazdasági Nobel-díjas Amartya Sen által kidolgozott elmélet szerint nem a fejlesztések során különféle eszközök létrehozásán, hanem az emberi fejlődésen van a hangsúly, illetve azon, hogy az emberek ténylegesen milyen életet tudnak élni.

A különféle eszközök és források, jövedelmek bevonzásán túl tehát akkor lehet sikeres egy gazdaságfejlesztési projekt, ha annak eredményét a helyi lakosság is értékeli és élvezi. Azaz a gazdasági és az emberi, társadalmi fejlődésnek együtt kell járnia, hogy valós, tartósan érvényes és hatékony előrelépést jelentsen.

A társadalmi részvételen alapuló gazdaságfejlesztés koncepciója megalkotásához a kutatócsoport vizsgálja, hogyan mennek végbe Magyarországon a megyei jogú városokban a helyi fejlesztési folyamatok.

A képességszemléleten alapuló helyi gazdaságfejlesztési modell megalkotásával a kutatócsoport célja, hogy a társadalmi részvételen alapuló gazdaságfejlesztés előnyeit bemutassa és alkalmazhatóvá tegye.

Legfontosabb publikációk, cikkek, tanulmányok

 • Bajmócy Zoltán – Gébert Judit – Málovics György (szerk.) (2017): Helyi gazdaságfejlesztés a képességszemlélet alapján. JATEPress, Szeged. (ISBN: 978-963-315-325-3)
 • Gébert J, Bajmócy Z, Málovics Gy, Pataki Gy (2016): Eszközöktől a jóllétig: A helyi gazdaságfejlesztés körvonalai a képességszemléletben. Tér és Társadalom, 30, 2, 23-44.
 • Juhász J. – Bajmócy Z. – Gébert J. – Málovics Gy. (2015): Szegénységkezelési szempontok Amartya Sen elméletének tükrében. Közgazdasági Szemle. LXII (V). pp. 544–564.
 • Bajmócy Z. – Gébert J. (2014): Arguments for deliberative participation in local economic development. Acta Oeconomica. 64(3). pp. 313–334.
 • Bajmócy Z. – Gébert J. (2014): The outlines of innovation policy in the capability approach. Technology in Society. 38(1). pp. 93–102.

→ A Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont kiadványai

A kutatócsoport tagjai

 • Bajmócy Zoltán, egyetemi docens
 • Dombi Judit, PhD hallgató
 • Elekes Zoltán, tanársegéd
 • Gébert Judit, tudományos segédmunkatárs
 • Juhász Judit, közgazdász
 • Málovics György, egyetemi docens
 • Méreiné Berki Boglárka, szociológus, közgazdász
 • Pataki György, egyetemi docens
 • Vas Zsófia, adjunktus

Együttműködés más szervezetekkel, intézményekkel

 • Akciókutatók a Fenntarthatóságért Egyesülettel (AKUT Egyesület)
 • Környezeti Társadalomkutatók (ESSRG)
 • University of Florence, Lancaster University

Szolgáltatások

A kutatócsoport örömmel osztja meg tapasztalatait az alábbi területeken:

 • helyi gazdaságfejlesztési koncepció vizsgálata, véleményezése,
 • támogatás helyi gazdaságfejlesztési koncepció kialakításában.

Kutatásvezető

Kulcsszavak

 • helyi gazdaságfejlesztés,
 • társadalmi részvétel,
 • jólét

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

GTK Nyilt nap weblap 2023 dec

A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara szeretettel meghívja az érdeklődő diákokat és szüleiket a kari Nyílt Napra 2023. december 18-án, amelyen megismerkedhetnek a 2024/2025-ös tanévben induló gazdasági képzéseinkkel.

Események

Rendezvénynaptár *

 • december 18.
  09:00 - 13:00
  Regisztrációköteles esemény lesz! Bővebb információk Facebook-on és a weboldalon lesznek közölve.
 • 2024. január 29.
  09:00 - 13:00
  Regisztrációköteles esemény lesz! Bővebb információk Facebook-on és a weboldalon lesznek közölve.