Kutatási eredmények

Gazdasági + emberi fejlődés – az ideális képlet

Mitől sikeres egy gazdaságfejlesztési projekt? És mi ítéli kudarcra? A társadalmi részvétel mennyiben járul hozzá egy fejlesztési projekt eredményességéhez?

Társadalom – tudomány

Hogyan lehet a kutatásokat demokratizálni? Mi teszi érvényessé a tudást? Milyen a jó tudás? Milyen előnyei lehetnek az akciókutatásnak mint tudás-előállítási módszernek?

A technológiai változás társadalomtudományi vetülete. Az innováció folyamatának kritikai értékelése

Mi a kapcsolat a technológiai változás és a közösségek jólléte között? Vannak az innovációknak hátrányai is? Milyen a felelősségteljes innováció? Hogyan lehet közügy a technológiai fejlesztés?

Válság utáni lendület

A válság utáni Magyarországon beszélhetünk-e újraiparosításról? Ha igen, mely gazdasági és földrajzi területekre jellemző? A feldolgozóipar a siker kulcsa? Igaz-e, hogy a válság után felfedezhető a feldolgozóipar erősödése? Mik az „ipartalanodás” legfőbb jellemzői?

Innovatív számvitel

Hogyan alkalmazkodik a számvitel rendszere az új típusú gazdasághoz? Hogyan lehet az új vagyonelemeket, például a kapcsolati tőkét megjelenítetni a mérlegben? Mit értünk környezeti számvitel alatt? Mi a környezeti haszon? Forradalom előtt áll a tradicionális számvitel?

Felelősségteljes innováció

A természettudósok mennyiben képesek társadalmi, etikai, környezeti szempontokat figyelembe venni a kutatási tevékenység során pusztán a kutatási eredményen túl? Be tudják-e integrálni a felelősségteljes innováció elemeit kutatási tevékenységükbe? Alakíthatóak-e attitűdjeik, hozzáállásuk a társadalomtudósokkal való interakciók során? Hogyan ragadható meg a felelősségteljes innováció közgazdasági háttere és térbelisége?

Specializáció vagy változatosság?

A gazdaság szerkezet hogyan hat a gazdasági növekedésre? Előnyére szolgál-e egy térségnek, ha az ott lévő vállalatok egymáshoz hasonló tevékenységi körben működnek? A külföldi és a hazai vállalatok közötti technológiai különbség serkenti-e a fejlődést?

Rólunk árulkodó márkák

Miért tesszük le voksunkat az egyes márkák mellett? Mi befolyásolja a márkahűséget? Mit árulnak el rólunk a kedvenc brandjeink? A közösségi média milyen szerepet játszik a márkaválasztásban?

Pénzügyi IQ

Hogyan ismerhető meg a pénzügyi kultúra? Mit tehetünk a pénzügyi kultúra fejlesztése érdekében? Szervezeteknek is van pénzügyi kultúrája, vagy csak személyeknek?

Dupla haszon: vállalati felelősségvállalás és marketing

Non-business marketing: szervezeti önkéntesség Magyarországon

A várakozások szerepe a gazdaságban

A magyar gazdaság teljesítményének, a közép- és kelet-európai régión belüli versenypozíciójának magyarázatában milyen szerepe van a várakozásoknak? Milyen hasonlóságokat és eltéréseket mutatnak a régiós versenytársaiéhoz képest?

A tudás-intenzív vállalkozások kora a Dél-Alföldön. A térség gazdasága és az ELI kölcsönhatásai

Az Extreme Light Infrastructure Attoszekundumos Fényimpulzus Forrás (ELI-ALPS) kutatóközpont létrejötte jelentős változásokkal jár a Dél-Alföld gazdaságában. Az évszázad beruházásnak is nevezett fejlesztést a régió határain is túlmutató elvárások övezik, különösen annak gazdasági hatásaival kapcsolatban. Kutatásainkkal arra vállalkoztunk, hogy tudományos módszerekkel keressünk választ azokra a kérdésekre, amelyek a térség gazdasági jövője és az ELI beruházás közötti kapcsolatra irányulnak.