Bezár

Alapképzések

kepzesi_szintek_alapkepzes

Turizmus-vendéglátás alapképzési szak

Turizmus-vendéglátás alapképzési szak

2019. október 06.
5 perc

A képzés adatai

Az oklevélben szereplő végzettség megnevezése:
Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon
(A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Tourism and Catering)
Karunkon választható mesterképzési szakok az oklevél megszerzése után:
Marketing; Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven); Pénzügy; Vállalkozásfejlesztés
A képzés célja:
A képzés célja a turizmus és vendéglátás feladatait ellátó idegen nyelveket beszélő gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek elvégezni a turizmus és a vendéglátás területén felmerülő feladatokat, irányítani és szervezni tudják a kapcsolódó munkafolyamatokat, feltárják és elemzik a keresletet befolyásoló tényezőket, vonzó és élményszerű kínálatot alakítanak ki, megszervezik és elvégzik a kapcsolódó szolgáltató tevékenységeket. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A képzés felépítése

A Turizmus-vendéglátás mintatanterv alapján elsajátítható ismeretkörök modulok szerint:

 • Gazdasági alapképzés ismeretkörei
  • Matematikai ismeretkör
  • Statisztikai és informatikai ismeretkör
  • Elméleti gazdaságtani ismeretkör
  • Regionális gazdaságtani ismeretkör
  • Pénzügyi-számviteli ismeretkör
  • Társadalomtudományi ismeretkör
  • Általános üzleti ismeretkör
  • Idegennyelvi ismeretkör
 • Turisztikai alapismeretek ismeretkör
  • Turisztikai alapismeretek ismeretkör
  • Turizmusmarketing ismeretkör
  • Vendéglátási ismeretkör
  • Turizmus földrajzi ismeretkör
  • Turizmus menedzsment ismeretkör
  • Kultúra és turizmus ismeretkör
  • Régió specifikus ismeretkör
  • Turizmus kutatás ismeretkör
 • Specializáció ismeretkörei:
  • Szálloda és egészség-turizmus specializáció esetén: Szállodai szakismeret ismeretkör és Egészségturisztikai szakismeret ismeretkör
  • Utazás- és turizmus szervezés specializáció esetén: Utazásszervezési szakismereti ismeretkör és Turizmus szervezési ismeretkör


Képzési idő

A képzés 8 féléves, amely alatt teljesíteni két féléves kötelező szakmai gyakorlatot.
Félévenként 14 hét a szorgalmi időszak, ebben az időtartamban járnak a hallgatók az előadásokra, szemináriumokra és gyakorlati foglalkozásokra:

 • Egy félév során átlagosan 4-6 kötelező előadást és szemináriumot vagy gyakorlatot, valamint 1-3 választható tárgyat kell teljesíteni a mintatantervben ajánlott módon:
  • évfolyam szintű előadások – széleskörű hallgatói kapcsolatokra is lehetőséget adnak
  • szakos előadások – célorientált szakmai ismeretek szerezhetők kisebb csoportban
  • gyakorlati foglalkozások – gyakorlatorientált ismeretek sajátíthatók el kisebb csoportban

  Ezen felül még testnevelés, nyelvi órák és összegyetemi (kartól és szaktól függetlenül felvehető) kurzusok közül lehet választani.

 • A számonkérés a szorgalmi időszak folyamán jellemzően dolgozat, projektmunka, csoportfeladat vagy prezentáció formájában történik. A félév végén a 6+1 hetes vizsgaidőszakban pedig az előadások anyagából kell vizsgázni a félév elején kiadott követelményrendszer szerint.

Nyelvi követelmények

Az alábbi követelményeket az SZTE GTK Kari Tanácsa a 2023. február 23-i ülésén tárgyalta és fogadta el. A követelmények az elfogadás napjától érvényesek minden, az SZTE GTK-n hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató számára. Az itt felsorolt nyelvi követelmények alól kizárólag azok a hallgatók mentesülnek, akik az abszolutóriumukat legkésőbb a 2023/2024 tanév I. félévében szerzik meg, valamint azok, akik az Nftv. 49.§ (8) bekezdése alapján a megfelelő igazolással rendelkező, fogyatékossággal élő hallgatók.


 • Magyar nyelvű szak esetén alapkövetelmény: B2 Idegennyelvi modulból 4 kredit teljesítése ÉS belső szóbeli és írásbeli vizsga mindkét nyelvből (kritériumvizsga mindkét nyelvből, 0 kredit, a 3. félévtől letehető, az abszolutórium kiadásának feltétele) bizottság tagjai: IKI, céges képviselők, kari kollégák
 • Amivel az alapkövetelmény helyettesíthető / kiváltható (A hallgatónak kreditátviteli kérelmet kell beadnia az alapkövetelmény elfogadására.):
 • Két különböző nyelvből szükséges teljesíteni, bármilyen kombinációban (azaz az Erasmus-lehetőséget mindkét nyelvre vonatkozóan ki lehet használni).
  1) angol nyelvből B2 szintű C (komplex) típusú akkreditált vagy honosított általános nyelvvizsga (vagy ennek megfelelő emelt szintű érettségi) + 2 tárgy angolul teljesítése a képzésben meghirdetett angol nyelvű tárgyak vagy a felkínált BAM + TAC tárgyak közül vagy két féléven át a heti 4 órás szaknyelvi kurzus teljesítése
  2) B2 szintű C (komplex) típusú akkreditált vagy honosított általános nyelvvizsga (vagy ennek megfelelő emelt szintű érettségi) + Erasmuson 2 szakmai tárgy teljesítése a nyelvvizsga nyelvével megegyező nyelven (kivéve az angol, ha az 1. opciót kihasználja)
  3) C1 szintű C (komplex) típusú akkreditált vagy honosított általános nyelvvizsga
 • Angol nyelvű szak esetén alapkövetelmény: B2 Idegennyelvi modulból 4 kredit teljesítése ÉS belső szóbeli és írásbeli vizsga angolon kívüli nyelvből (kritériumvizsga, 0 kredit, a 3. félévtől letehető, az abszolutórium kiadásának feltétele) bizottság tagjai: IKI, céges képviselők, kari kollégák
 • Amivel az alapkövetelmény helyettesíthető/kiváltható (A hallgatónak kreditátviteli kérelmet kell beadnia az alapkövetelmény elfogadására):
  Első idegen nyelv kiváltása: a képzés nyelve (angol)
  Második idegen nyelv kiváltásási lehetőségei:
  1) A magyaron és az angolon kívüli anyanyelv
  2) Magyar és angol nyelv kivételével: B2 szintű C (komplex) típusú akkreditált vagy honosított általános nyelvvizsga + Erasmuson 2 szakmai tárgy teljesítése a nyelvvizsga nyelvével megegyező nyelven
  3) C1 szintű C (komplex) típusú akkreditált vagy honosított általános nyelvvizsga magyar és angol nyelv kivételével
  4) legalább B2 C (komplex) típusú akkreditált vagy honosított gazdasági vagy idegenforgalmi nyelvvizsga magyaron és angolon kívüli nyelvből
A nyelvi követelményekről további információ a Tanulmányi Iroda munkatársaitól kérhető.

A záróvizsgára bocsátás feltétele

Az abszolutórium (végbizonyítvány) kiadásához 240 kreditet kell összegyűjteni, ezen belül a kurzusok kreditértéke 190 és további 50 kredit a szakmai gyakorlat teljesítése.

A diploma kiadásának feltétele

 • Sikeres záróvizsga teljesítése

A jelentkezés módja

Jelentkezni elektronikus úton lehet február 15-ig. A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókról a www.felvi.hu oldalon, illetve a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató című kiadványból tájékozódhat.

Fizetendő díjak

A költségtérítés összege/félév, az első tanévben (önköltséges):
magyar nyelvű szak esetén 250.000,- Ft
angol nyelvű szak esetén 300.000,- Ft

A további tanévekben a költségtérítés összege legfeljebb az előző tanévben megállapított költségtérítésnek a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexszel növelt összege lehet.

Bővebb információ

Tarcsa Krisztina
tanulmányi előadó

Dékáni Hivatal
Tanulmányi Iroda

OM határozatszám:
MAB határozatszám: 2019/8/V/17.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek