International Economy and Business Master Programme

A képzés adatai

Information on the programme in English available here: http://www.eco.u-szeged.hu/english/training-programmes/programmes-for-international-students/international-economy-and-business-administration-ma


Az oklevélben szereplő végzettség megnevezése:
okleveles közgazdász nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon

A képzés célja:
Olyan szakemberek felkészítése, akik alapvető nemzetközi, mikro- és makrogazdasági, nemzetközi politikai, európai integrációs, nemzetközi jogi, regionális és civilizációs/globalizációs, valamint üzleti ismereteik birtokában képesek a gazdasági intézményrendszer különböző területein és szintjein nemzetközi jellegű közgazdasági elemző munkára, önálló munka végzésére a döntéselőkészítő, -elemző feladatok megoldásában. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
  • a gazdasági, a pénzügyi, a marketing és a menedzsment elméletek nemzetközi összefüggésekben és környezetben történő felhasználására,
  • a nemzetközi üzleti környezet geopolitikai, társadalmi, kulturális és vallási vonatkozásainak elemzésére, és képesek ezeket a napi döntéseik során alkalmazni,
  • a nemzetközi üzleti környezet jogi és etikai vonatkozásainak elemzésére,
  • hatékony nemzetközi üzleti stratégiák kidolgozására,
  • tárgyalási, meggyőzési technikák aktív és hatékony alkalmazására, üzleti kommunikációra idegen nyelven.
A képzés nyelve:
angol

A képzés felépítése

The courses in the programme fall under four different categories that, together with the thesis module, make up the 120 credits of the Master programme:

  Module Credits
A Basic module 25
B Program-specific core module 35
C Elective courses 37
D Optional module 8

Thesis module 15

Total 120

Modules A and B are compulsory, and contain courses of 5 credits each*:

*According to start in autumn. If starting in spring, the exact setup of compulsory courses is different but the composition is the same.

Modules C and D consist of elective programme-specific courses, and optional courses provided in related areas (Law, Political Science, Humanities). Of these, students have to complete as many so as to complete the required credits in those categories.

Elective courses offered (module C):

Optional courses offered (module D):

** Compulsory for Stipendium Hungaricum scholarship holder students not yet in receipt of Hungarian language teaching.

Registration for some courses is connected to the completion of certain prerequisites. You can learn about these in the study path document.

Last update: 2021. September 14.


A záróvizsgára bocsátás feltétele
Az abszolutórium (végbizonyítvány) kiadásához 120 kreditet kell összegyűjteni.

A diploma kiadásának feltétele
Sikeres záróvizsga teljesítése.
A 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 14. § (6) bekezdés értelmében az Nftv. 1. mellékletében meghatározott felsőoktatási intézményben – így például a Szegedi Tudományegyetemen – idegen nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló oklevél – az oktatás nyelve, tehát jelen esetben az angol nyelv szempontjából – államilag elismert, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg.

Letölthető nyomtatványok

A jelentkezés módja

Jelentkezni elektronikus úton lehet, februárban induló képzés esetén november 15-ig, szeptemberben induló képzés esetén február 15-ig. A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókról a www.felvi.hu oldalon, illetve a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató című kiadványból tájékozódhat.

Fizetendő díjak

A költségtérítés összege/félév, az első tanévben (önköltséges): 400.000,- Ft

A további tanévekben a költségtérítés összege legfeljebb az előző tanévben megállapított költségtérítésnek a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexszel növelt összege lehet.

Kreditelismerés

A belépéshez szükséges előzetes kreditelismerésre vonatkozó kérelmeket februárban induló képzés esetén január 11-ig, szeptemberben induló képzés esetén április 30-ig van lehetőség leadni a Tanulmányi Irodánkon. (Postacím: SZTE GTK Tanulmányi Iroda Maczkó Gabriellának 6722 Szeged, Kálvária sgt. 1.)

Bővebb információ

Maczkó Gabriella
tanulmányi előadó

Dékáni Hivatal
Tanulmányi Iroda

OH határozatszám: FF/1814-3/2013.
MAB határozatszám: 2007/8/XII/3/77.; 2016/1/VII/4/22

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

GTK Nyilt nap weblap 2023 dec

A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara szeretettel meghívja az érdeklődő diákokat és szüleiket a kari Nyílt Napra 2023. december 18-án, amelyen megismerkedhetnek a 2024/2025-ös tanévben induló gazdasági képzéseinkkel.

Események

Rendezvénynaptár *