Bezár

Mesterképzések

kepzesi_szintek_mesterkepzes

Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak

Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak

2014. november 05.
2 perc

A képzés adatai

Az oklevélben szereplő végzettség megnevezése:
okleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon

A képzés célja:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik magas szintű vállalkozásfejlesztési (innovációs) elméleti és módszertani ismeretanyag, üzleti ismeretek, tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában alkalmasak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására, ezen tevékenységek hatékony támogatására is. Megszerzett ismereteik alapján alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
  • a vállalati gazdálkodás összefüggésrendszerének és kölcsönhatásainak felismerésére, a jövőbeli jövedelmezőségre ható tényezők mindenkori jelentőségük szerinti értékelésére, különös tekintettel a helyi feltételekre,
  • a gazdálkodás színvonalának feltérképezéséhez szükséges módszerek differenciált alkalmazására,
  • a gazdálkodás fő kérdéseiben hiányos információk mellett is megbízható eligazodásra,
  • a megismert vállalatfejlesztési innovatív módszerek kreatív módon történő alkalmazására, újonnan induló vállalkozások problémáinak beazonosítására és ezen problémák hatékony kezelésére,
  • az üzleti kommunikációs és tárgyalási technikák aktív és hatékony alkalmazására.
A képzés felépítése:
A Vállalkozásfejlesztés képzés felépítése
A záróvizsgára bocsátás feltétele
Az abszolutórium (végbizonyítvány) kiadásához 120 kreditet kell összegyűjteni.

A diploma kiadásának feltétele
Sikeres záróvizsga teljesítése.

Letölthető nyomtatványok

A jelentkezés módja

Jelentkezni elektronikus úton lehet, februárban induló képzés esetén november 15-ig, szeptemberben induló képzés esetén február 15-ig. A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókról a www.felvi.hu oldalon, illetve a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató című kiadványból tájékozódhat.

Fizetendő díjak

A költségtérítés összege/félév, az első tanévben (önköltséges): 400.000,- Ft

A további tanévekben a költségtérítés összege legfeljebb az előző tanévben megállapított költségtérítésnek a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexszel növelt összege lehet.

Kreditelismerés

A belépéshez szükséges előzetes kreditelismerésre vonatkozó kérelmeket februárban induló képzés esetén január 11-ig, szeptemberben induló képzés esetén április 30-ig van lehetőség leadni a Tanulmányi Irodánkon. (Postacím: SZTE GTK Tanulmányi Iroda Toronyné Páncsics Gyöngyi 6722 Szeged, Kálvária sgt. 1.)

Bővebb információ

Toronyné Páncsics Gyöngyi
tanulmányi irodavezető

Dékáni Hivatal
Tanulmányi Iroda

OH határozatszám: FF/1898-5/2013
MAB határozatszám: 2013/IX/9/4.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek