Turizmusos hallgatók számára szakdolgozat témajavaslatok (Tourism thesis topics)

Ács Szilvia

 • A tiszai víziturizmus jelen helyzete és fejlesztési lehetőségei a fenntarthatósági szempontok figyelembe vételével

 • A gasztro fesztiválok szerepe a turizmusban (konkrét példán bemutatva)

 • Környezettudatos és fenntartható turisztikai szolgáltatások, fejleszlesztési lehetőségek a turizmus különböző területén


Barta Zsolt

 • Megvalósult gyógyhelyfejlesztések gazdasági hatásainak vizsgálata

 • Kiemelt turisztikai térségek összehasonlító elemzése gyógytényezők és egészségturisztikai fejlesztések tekintetében

 • Kiemelt turisztikai térségek összehasonlító elemzése szálláshelykínálat, minőség és átlagár tekintetében

 • Turisztikai kártyarendszerekben rejlő értékesítési és marketing lehetősgégek vizsgálatas

 • Egészségturisztikai marketingtevékenység vizsgálata helyi, desztinációs és országos/nemzetközi szinten

 • Turizmusban alkalmazott minősítési rendszerek összehasonlítása, elemzése


Boros Lajos

 • Egy konkrét helyi turizmusfejlesztés bemutatása, elemzése

 • Turizmusfejlesztési stratégiák, céljaik és hatásaik elemzése

 • Generációs különbségek, generációs marketing a turizmusban

 • Fenntarthatóság és turizmus

 • Munkaerőpiaci folyamatok a turizmusban

 • Új turisztikai trendek, termékek bemutatása elemzése

 • Az Airbnb és a hozzá kapcsolódó kihívások, folyamatok


 • Generational differences, generational marketing in tourism
 • Introduction and analysis of a specific local tourism development
 • Labour market trends in tourism
 • Sustainability and tourism
 • Airbnb and related challenges and processes
 • Analysis of new tourism trends, presentation of products
 • Analysis of tourism development strategies, their objectives and impacts
 • Generational differences, generational marketing in tourism
 • Introduction and analysis of a specific local tourism development
 • Labour market trends in tourism
 • Sustainability and tourism

Boros Zoltán

 • Az általános szállodavezetés komplexitása – üzemelés, bevétel- és költséggazdálkodás

 • Bevételgazdálkodási optimalizáció a szállodaiparban

 • A szállodai értékesítés és marketing művészete

 • Modern szállodavezetés - üzleti tervezés és alkalmazkodás az új, extrém gazdasági helyzetekben


 • Complexity of overall hotel management - operation, cost and income management
 • Revenue management optimization in hotel industry
 • The art of hotel sales and marketing
 • Modern hotel management – budgeting and adaptation in new, extreme economical situations


Berki Boglárka

 • Szegénység, szegregáció és a helyi fejlesztési beavatkozások hatásai

 • Fenntartható mobilitásmenedzsment, fenntartható városi mobilitásfejlesztés

 • Fenntartható turizmus


 • Poverty, segregation and the effects of local development interventions
 • Sustainable mobility management, sustainable urban mobility development
 • Sustainable tourism

Fabula Szabolcs

 • Nemzetközi trendek a turizmusban, területi elemzések

 • Turisztikai beruházások terület- és településfejlesztési vonatkozásai

 • Turisztikai fejlesztések kritikai vizsgálata a társadalmi igazságosság szempontjából


 • Critical analysis of tourism development from a social justice perspective
 • International trends in tourism, territorial analysis
 • Regional and urban development aspects of tourism investments

Frauhammer Krisztina

 • Kulturális erőforrások hasznosítása a turizmusban (konkrét példák)

 • A vallási turizmus helyszínei (vagy egy helyszíne) és annak turisztikai bemutatása, elemzése

 • A kulturális turizmus specilis kínálatai (free walking tour, folklór fesztiválok)


Gál István

 • Válságkezelés a szállodamenedzsmentben a COVID-19 tükrében.

 • Az energiaválság kezelése a szállodaiparban az eredményesség megtartása érdekében.

 • Szálláshely kínálat bővítése Magyarországon. (Új vagy felújítandó szálloda a jobb megoldás?)

 • A szálloda, mint vonzó munkahely

 • Szabadon választott téma szállodaüzemeltetés témakörében


Glózik Klára

 • Magyarországi turizmus történetének kutatása: Falusi turizmus térségi és helyi fejlesztési lehetőségei;

 • Falusi turizmus szerepe a turizmusban;

 • Helyi termékek és agroturizmus szerepe a falusi turizmusban;

 • Minősítés és minőség a falusi turizmusban

 • Bor és gasztonómiai turizmus szerepe Magyarország turizmusában:

 • Borok és borrégiók turisztikai lehetőségei;

 • Gasztronómia, hungarikumok a turizmusban

 • A kulturális és aktív turizmus lehetőségének vizsgálata egy adott térségben, településen: Kastélyok és hasznosításuk a turizmusban;

 • Múzeumok, tájházak szerepének vizsgálata a turizmus szemszögéből;

 • Rendezvények,fesztiválok szerepe és lehetőségei a turizmusban;

 • Aktív turizmus Magyarországon: vízi, kerékpáros és lovas, horgászturizmus


Hegedűs Anita

 • Kulturális intézmények, mint turisztikai attrakciók

 • Múzeumok, mint turisztikai vonzerőnövelő tényezők


 • Cultural institutions as tourist attractions
 • Museums as tourist attractions


Kállay Ákos

 • F&B sectors' attitude towards consumers suffering from allergies; allergen handling snapshot
 • Local and sustainable ingredients - consumer relevance and viable procurement strategy
 • Potential benefits and barriers of balanced meal and alternative ingredients usage in food service
 • AI & Robotics in the F&B sector


Kozák Hajnalka

 • Vendéglátóüzlet létrehozása, vendéglátó egységek üzemeltetése

 • Rendezvényszervezés munkafolyamatai. Rendezvényszervezés a vendéglátásban.

 • Etikett protokoll szabályok a turisztikában, vendéglátásban, diplomáciai protokoll.


 • Event management workflow. Event management in catering.
 • Rules of etiquette protocol in tourism, hospitality, diplomatic protocol.
 • Setting up a catering business, running catering outlets

Kriska Olivér

 • Fenntarthatóság és társadalmi felelősségvállalás a helymárkázásban

 • Városmarketing és városmárka vizsgálatok települési, régiós összevetésben

 • Fürdővárosok marketingtevékenysége

 • Egy kiválasztott város, mint városmárka vizsgálata


Martyin-Csamangó Zita

 • Új turisztikai trendek (földrajzi) vizsgálata

 • Egészségturisztikai fejlesztések társadalmi-gazdasági hatásainak vizsgálata

 • Egy kiválasztott turisztikai termék helyzete és fejlesztési lehetőségei adott területen

 • Nagyobb turisztikai beruházások környezeti hatásvizsgálata


Mondok Anita

 • Utazói preferenciavizsgálat

 • Szállodai tematizációk (családbarát, felnőttbarát, kisállat-barát, stb.)

 • A generációs különbségek a turisztikai kereslet területén

 • A hazai légiközlekedés keresleti vagy kínálati elemzése


 • Demand or supply analysis of Hungarian air transportation
 • Generational differences in tourism demand
 • Hotel themes (family-friendly, adult-friendly, pet-friendly, etc.)
 • Research in travel preferences

Nagy Gyula

 • A Balaton Kiemelt Turisztikai Térség turisztikai trendjei - problémák és lehetőségek

 • A balatoni gasztro- és borturizmus többszempontú értékelése

 • Urbex és dark turizmus jellemzőinek feltárása

 • Rövid ellátási láncok (REL) és turizmus

 • Turisztikai térségek és a klímaváltozás okozta kihívások, fenntartható turizmus

 • A turizmusfejlesztés lehetőségei a hazai kiemelt turisztikai térségekben

 • Hazai turisztikai szolgáltatók szentiment- és emócióelemzése közösségi média adatok alapján


 • Sustainable tourism and climate change on selected examples
 • The role of urbex and dark tourism in tourism development
 • Short supply chain and tourism
 • Sentiment - and emotion analysis of social media data of tourism service providers

Pál Viktor

 • Az egészségturizmus aktuális folyamatai Magyarországon

 • Egészségturisztikai termékek pozícionálása

 • Az orvosi turizmus fejlesztésének lehetőségei egyes desztinációkban

 • Wellness turizmus - az egyes szereplők eltérő érdekei, céljai

 • Előzetesen egyeztetett turisztikai téma


Prónay Bence

 • Utazási irodai akciók szerepe az utazási döntésekben - Előfoglalástól a Last minute utazásokig

 • Árazási stratégiák az utazási irodáknál - Hatékony-e a teljes árazás?

 • Vágyból valóság? Korábbi utazási tervek és azok megvalósításának elemezése. Valóban uda utaztak ahová előző évben vágytak? Nagymintás elemzés céges adatok alapján.

 • Tudom mit tettél tavaly nyáron, meg tudom-e mondani, hova utazol idén nyáron? Vásárlói minták, életutak kutatása céges adatbázis alapján.

 • Előfizetéses rendszerek a turizmus területén. Hogyan? Kinek?


Pusztai-Szőry Anett

 • Turisztikai kereslet - kínálat analízis Szeged városában

 • Szeged, mint a konferenciaturizmus egyik városa

 • Árazási módszerek változásai az utóbbi években

 • Szabadon választott téma sales (értékesítés) témakörben


Pusztai Bertalan

 • Kulturális erőforrások hasznosítása turisztikai fejlesztésekben

 • Interkulturális kommunikáció és turizmus


 • Intercultural communication and tourism
 • Use of cultural resources in tourism development


Szabó Mihály

 • Hogyan változott a szállodai üzemeltetés a COVID következtében?

 • Az információáramlás hiánya és annak következményei. Mit tehetünk?

 • Bezárjunk vagy nyitva maradjunk? - dilemma a felújítás árnyékában

 • A digitalizáció és a mesterséges intelligenciák (IM) lehetőségei a turizmusban

 • Szeged sport- és kultúrális eseményeinek találkozása a turizmusban működő vállalkozásoknál

 • USP a szállodákban és a gasztronómiában

 • Hatékony szállodai üzemméret - mennyi az elég?

 • Egészség-, wellness- és konferenciaturizmus egy fedél alatt

 • Energia- és környezettudatosság a turizmusban


Török Réka Szabina

 • Városmarketing, városmárka kialakítása

 • Magyarországi nagyvárosok imázsának növelése

 • Élménymarketing eszközök alkalmazása a turizmus ill. a városmarketing keretei között

 • Élménymarketing a kulturális turizmusban

 • Múzeumi élmény, múzeumok látogatottságának növelése marketing eszközökkel


 • City marketing, city branding
 • Enhancing the image of major cities in Hungary
 • Experience marketing in cultural tourism
 • Museum experience, increasing museum attendance through marketing tools
 • Using experience marketing tools in tourism and city marketing

Vida György

 • A regionális versenyképesség és sikeresség gazdasági, társadalmi,valamint földrajzi sajátosságainak vizsgálata

 • Turisztikai desztinációk versenyképességének és sikerességének átfogó elemzése

 • Közösségi platformok (Pl.: Twitter, Instagram, Pinterest stb.) és a turisztikai térségek sikerességének összefüggései

 • Az Airbnb gazdasági, társadalmi és térbeli hatásainak és konfliktusainak vizsgálata

 • Hazai és nemzetközi nyilvánosan működő részvénytársaságok, vállalkozások fejlődésének és térbeli beágyazottságának vizsgálata


 • A comprehensive analysis of the competitiveness and success of tourist destinations
 • Examining the development and spatial embeddedness of domestic and international public limited companies and businesses
 • Examining the economic, social and geographical characteristics of regional competitiveness and success
 • Examining the economic, social and spatial impacts and conflicts of Airbnb
 • Exploring the economic, social and geographical specificities of regional competitiveness and success
 • Spatial distribution issues and their impact