Bezár

Témajavaslatok

Ökológiai Közgazdaságtan Intézet szakdolgozat témajavaslatai

Ökológiai Közgazdaságtan Intézet szakdolgozat témajavaslatai

2020. november 02.
1 perc

Dr. Bajmócy Zoltán

Igazságos és fenntartható városfejlesztési folyamatok

E tág téma különböző módokon közelíthető meg (egy adott város/program mélységi elemzése;

a különböző városok/országok összehasonlító elemzése; elméleti vagy empirikus fókusz stb.), emellett különböző témák során, pl.:

 • A szegénység és a szegénység enyhítése

  Hogyan kezelhető a szegénység? Mit tesznek a városok a szegénység elleni küzdelemben?

 • Fejlődés a marginalizáltakért

  Hogyan lehet igazságos a helyi fejlesztés (figyelembe véve a nemi egyenlőséget, fogyatékos emberek, kisebbségek stb. helyzetét).

 • Részvétel és az alulról építkező kezdeményezések ereje

  Az állampolgári részvétel ígéretes módjai a fejlesztési döntéshozatal során, deliberatív/részvételi technikák elemzése, állampolgárok által vezetett fejlesztési kezdeményezések.

 • Degrowth

  A fejlődés túlmutat a növekedésen. Városi fenntarthatósági kérdések kezelése a mai növekedésközpontú gondolkodáson túl. Alternatív helyi stratégiák (pl. „degrowth” „transition movement”, „slow movement”, a helyi valuta, a feltétel nélküli alapjövedelem, a közösségi gazdálkodás, helyi közösségi kertek, a helyi energiarendszerek és azok relevanciája a helyi fejlesztés szempontjából).

Dr. Gébert Judit – Dr. Juhász Judit társvezetésben

A hallássérült fiatal polgárok társadalmi befogadásának és aktív állampolgárságának pozitív ösztönzői (Hosszabb távú együttműködésre is várjuk a jelentkezőket.)

Melyek azok az (ingyenes és költségalapú) erőforrások (önkormányzati vagy más kedvezmények, rendezvények, társulások-klubok, csoportok, közterületi kommunikációs eszközök, intézményi infrastruktúrák, iskolai/munkahelyi programok, hallásgondozás lehetőségei stb.), amelyek a fiatal hallássérültek társadalmi integrációját elősegítik Szegeden és környékén?

Milyen akciókat tudunk megvalósítani a fiatal szegedi hallássérültek valódi lehetőségeinek bővítéséért a munkaerőpiaci elhelyezkedésük és beilleszkedésük során?

Hogyan lehetne az egyetemi/középiskolai oktatási környezetet befogadóbbá tenni a hallássérült diákok számára Szegeden?

Feminista közgazdaságtan

A feminista közgazdaságtan témakörei:

 • A nők gazdasági és társadalmi helyzetének javítása
 • A nemek közötti egyenlőtlenségek csökkentése
 • A kapcsolatápolás, háztartási munka, ápolási munka kérdéskörei
 • Fizetett és fizetetlen munka viszonya
 • A házastársak közötti munkamegosztás gazdasági és társadalmi szempontjai

Dr. Gébert Judit

Feltétel nélküli alapjövedelem
A feltétel nélküli alapjövedelemmel kapcsolatban több fontos kérdés is szóba kerülhet.

 • Finanszírozható-e és ha igen, akkor hogyan? Relatíve mennyire drága a jelenlegi jóléti juttatásokhoz képest?
 • Egy ilyen szociálpolitikai eszköz hogyan alakítaná át a társadalom struktúráját, a társadalom berendezkedéséről alkotott elképzeléseinket? Úgy, mint: mi a munka, ki felelős a szegénységért, milyen jóléti juttatások illetnek meg valakit, szükség van-e teljes foglalkoztatásra stb.?
 • Milyen tanulságul szolgálnak az alapjövedelem kísérletek gazdagabb és szegényebb országokban?

Gazdasági növekedés és környezet
Kutatási kérdések:

 • hozzájárul-e a gazdasági növekedés a jobb környezetminőséghez és az emberi fejlődéshez?
 • Milyen kapcsolat van az egy főre eső reáljövedelem növekedése és a környezet állapota, valamint a társadalom fejlettsége között? Mikor mondhatjuk, hogy egyik ország fejlettebb, mint a másik?
 • Hogyan tudjuk mérni az emberi fejlődést? Milyen irányokat kellene a döntéshozatalnak követnie, ha elő akarja segíteni az emberi fejlődést? A témát egyaránt lehet helyi, országos, vagy globális szinten vizsgálni.

Nők szerepe a gazdasági fejlődésben.
Az ENSZ szerint a nemek közötti egyenlőtlenség az egyik legkomolyabb kortárs probléma. Ez az egyenlőtlenség több oldalról is kapcsolódik a közgazdaságtanhoz. Például:

 • Milyen okokra vezethető vissza a nemek közötti egyenlőtlenség a munkaerőpiacon?
 • Milyen gazdaságpolitikai beavatkozások csökkentik, vagy éppenséggel növelik a nemek közötti egyenlőtlenséget?
 • Milyen országok közötti különbségek figyelhetők meg a témában?
 • Milyen fejlesztési projektek tudják a legjobban segíteni a nők szerepét a fejlesztésben?

Szabadon választható, egyéb megbeszélt téma.

Juhász Judit

1. Képességszemlélet és emberi fejlődés (human development)

Az Amartya Sen és Martha Nussbaum nevéhez köthető képességszemlélet képezi a globális helyzetet rendszeres időközönként bemutató, az emberi fejlődésről szóló ENSZ−Jelentések inspirációját és alapját, amelyben a fejlődés az emberek szabadságának, választási lehetőségeinek bővülését jelenti. Célja az emberi jóllét növelése, a teljes élet megélésének lehetősége minden egyes ember számára.

A képességszemlélet és az emberi fejlődés elméletének témakörei:

 • Szegénység csökkentése
 • Emberi jóllét növelésének kérdéskörei
 • A teljes élet kérdése
 • Az egészség és oktatás összefüggései az emberi fejlődéssel
 • Autonómia és paternalizmus

2. Egyetemi közösségi szerepvállalás és transzformáció (társtémavezetésben is)

 • Hogyan segíti elő az egyetemi közösségi szerepvállalás a fenntarthatóság, igazságosság, egyenlőség céljait?
 • Hogyan járul hozzá az egyetemi közösségi szerepvállalás a helyi közösség sérülékeny csoportjainak társadalmi inklúziójához?
 • Hogyan segíti az egyetemi közösségi szerepvállalás a helyi közösség jóllétet?
 • Melyek a service learning módszertan alkalmazásának lehetőségei és akadályai a helyi közösséggel való együttműködésben?
 • Az egyetemi közösségi szerepvállalást, a civil társadalommal, helyi közösséggel való együttműködést és a társadalmi transzformációt érintő egyéb kérdések

3. Alternatív kutatásmódszertan

Alternatív – elsősorban kvalitatív kutatási módszerekhez köthető – kutatásmódszertant, pl. művészetalapú kutatási módszereket (többnyire kiegészítőleg) alkalmazni kívánó hallgatók jelentkezhetnek elsősorban a fenti témakörök vizsgálata kapcsán.

Laczkó Adrienn

 • Gazdasági növekedés és környezet,
 • Jólét mérése

Dr. Málovics György

Fejlődés, települések, természeti környezet

A kérdés megközelíthető átfogó szemléletben, vagy egy specifikus, adott gyakorlatra/szempontra fókuszálva, például:

 • alacsony jövedelmű és magas jövedelmű vidéki vagy városi helyek fenntarthatósági jó gyakorlatai; vagy
 • települések környezeti problémái és konfliktusai és azok megoldási lehetőségei.

Fejlődés, települések, marginalizáció, szegénység, egyenlőtlenségek

Felmerülő kérdések:

 • Hogyan befolyásolják a fejlesztési projektek a szegény/marginalizált közösségeket/társadalmi csoportokat?
 • Melyek a fejlesztések egyenlőtlenségeket érintő hatásai? Melyek az inkluzív fejlesztés jó gyakorlatai? (Olyan fejlesztések, amelyek támogatják a szegényeket/marginalizáltakat.)

A környezeti igazságosságot célzó fejlesztések

Melyek a környezeti igazságosságot támogató folyamatok/projektek (amelyek mind a generációkon belüli, mind a generációk közötti egyenlőséget, mind a társadalmi igazságosság és a környezeti fenntarthatóság szempontját figyelembe veszik)? Vannak konfliktusok/feszültségek a társadalmi igazságosság és a környezeti fenntarthatóság szempontjai, hatásai között a helyi/nemzeti szintű fejlesztési projektek esetében?

Fejlesztések és társadalmi részvétel

Melyek a társadalmi részvétel jó gyakorlatai a helyi/nemzeti fejlesztéspolitikai gyakorlatban? Hogyan befolyásolják ezek a helyi/nemzeti szintű fejlesztéseket, szakpolitikákat?

Egyetemek, közösségek, társadalmi felelősségvállalás, fenntarthatóság

Mi az egyetemek szerepe a helyi és a tágabb közösség (társadalom) életében? Van az egyetemeknek szerepük napjaink legégetőbb kihívásainak, a társadalmi egyenlőtlenségeknek és a környezetileg fenntarthatatlan fejlődési folyamatoknak a kezelésében? Hogyan valósulhat ez meg?

Méreiné Berki Boglárka

 • Szegénység, szegregáció és a helyi fejlesztési beavatkozások hatásai
  • Milyen sajátosságai vannak az olyan helyi fejlesztéseknek, amelyek mélyszegénységben vagy szegregált körülmények között élő közösségeket céloznak meg?
  • Milyen egyéb vonatkozásai lehetnek a szegénységnek és szegregációnak? Milyen nehézségek vagy épp beavatkozási pontok tárhatók fel ennek kapcsán?
  • A szegénység etnikai vonatkozásai, különös tekintettel a roma kérdésre
 • Fenntartható mobilitásmenedzsment, fenntartható városi mobilitásfejlesztés
  • Milyen új problémák jelentkeznek a városi közlekedés kapcsán és milyen válaszok adhatók erre?
  • Milyen esélyegyenlőségi kérdések merülnek fel a városi közlekedésfejlesztésre irányuló beavatkozások esetében?
 • Fenntartható turizmus
  • Milyen aspektusai vannak a turizmus-vendéglátásnak környezeti és/vagy társadalmi fenntarthatósági értékek mentén?
  • Milyen helyi válaszok, megoldások, kísérletek (esettanulmányok) ismertek a fenntartható turizmus kapcsán?

Dr. Udvari Beáta

 • Segélyezés és innovációs teljesítmény
 • Konfliktusok gazdaságtana
 • Feltörekvő országok segélyezése (Arab donorok, BRICS országok, Kelet-Közép-Európa)
 • Segélyhatékonyság aktuális kérdései
 • Doing business at the base of the pyramid
 • Globális nevelés aktuális kérdései

 • Egyéb egyeztetett téma

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek