Bezár

Témajavaslatok

Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet szakdolgozat témajavaslatai

Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet szakdolgozat témajavaslatai

2016. szeptember 29.
1 perc

A szakdolgozat megírásához (alapszakon és mesterképzésben egyaránt) kérjük, hogy a konzulenssel előzetesen egyeztessen a szakdolgozati témájáról.

Kérjük, hogy a téma- és konzulensválasztás során tartsa szem előtt az alábbiakat:

 • A Szakdolgozat választó űrlap kitöltése és a konzulenssel való aláíratása jelenti a hivatalos konzulens választást.
 • Az itt megjelölt témák iránymutatást szolgálnak, ezeken felül egyéb - a konzulens által elfogadott - témában is lehet szakdolgozatot készíteni.
 • Mielőtt leadná szakdolgozói jelentkezését, kérjük, hogy részletesen olvassa át a kiírt szakdolgozati témákat, valamint előzetesen egyeztessen a témavezetővel a fogadóórában vagy e-mail-ben.

A kitöltött szakdolgozat választó űrlapot a Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet titkárnőjének kérjük leadni.

Diszterhöft Evelin
intézeti adminisztrátor

Dr. Bodnár Gábor

 • Területi különbségek vizsgálata vidékies térségekben – A szakdolgozat elkészítésének hangsúlyos eleme a rurális tér definiálása, mely után lehetőség nyílik a differenciák feltárására. Jellemzően szekunder adatok felhasználása javasolt, de adott esetben primer adatokra is épülhet a kutatás.
 • Területi kiegyenlítődés és differenciálódás vizsgálata az Európai Unióban – Többváltozós statisztikai módszerek alkalmazásával, szekunder forrásokra támaszkodva (jellemzően Eurostat) lehetőség nyílik feltárni az EU régióinak fejlettségbeli (melynek számos aspektusa létezik) különbségeit. Mindezeket időben és térben vizsgálva.
 • Térségek versenyképességének vizsgálata – A versenyképesség fogalmi kerete az Európai Unió fejlesztéspolitikájának egyik alappillére. E témakör szakirodalmi áttekintése és feldolgozása mellett mérhetővé válik az egyes uniós térségek (jellemzően NUTS 2 és 3) ilyen irányú fejlettsége is.
 • Bármely, előzetesen egyeztetett, szabadon választott téma
 • Analysis of Hungarian rural areas in the aspect of endogenous development – Today endogenous development is a highly valued branch of development theory. The topic aims to give a comprehensive introduction to the territorial differences of Hungarian rural areas based on secondary data analysis.

Gabriel Temesgen Woldu

 • Government debt and inflation dynamics (mainly in emerging economies)
 • Fiscal spending shocks (mainly in emerging economies)
 • Fiscal sustainability (mainly in emerging economies)
 • Empirical test of Twin deficit hypothesis (mainly in emerging economies)

Isaiah Maket

 • Urbanization influence on rural development in developing economies.
 • Harnessing natural resources in tourism promotion and how it contributes to economic development in developing economies.
 • Urban concentration and labor market performance: Comparative evidence from developed and developing economies.
 • Gendered poverty vulnerabilities among urban households in Sub-Saharan African region.
 • Urban Energy poverty and healthcare expenditure: Evidence from Sub-Saharan African and East Asian countries.
 • Agricultural dependency and climate change burden in developing economies.
 • Spatial modeling of unconditional social cash transfers and education outcomes among disadvantaged girls in Sub-Saharan Africa.
 • Electricity outage and firm performance: Evidence from Enterprise Survey Data in East Africa.

Dr. Lukovics Miklós

 • Technoökonómiai modellezés és elemzés valamely konkrét feltörekvő technológiára (pl. önvezető járműre) vonatkozóan
 • Az önvezető járművek technológia elfogadása a gyalogosok és kerékpárosok körében
 • Az önvezető autók és a marketingkommunikáció (Prónay Szabolccsal közös téma)
 • Önvezető kisbuszok technológia elfogadása
 • Pizzaszállító, zöldségesbódé vezető nélkül az utakon
 • Önvezető járművek a városi logisztikában (vérszállítás, ételszállítás stb.)
 • Mennyi az annyi? - önvezető járművek a közgazdász szemével
 • Az elektromobilitás számviteli környezete Magyarországon (Deák Istvánnal közös téma)
 • Ideje másképp tekinteni az elektromos autókra
 • Felelősségteljes innováció és napjaink aktuális kérdései: Boing 737 MAX, Pokemon Go, okostelefonok
 • Pop-up Cities: izgalmas és egyszerű lehetőségek a városfejlesztésben
 • Jutalmazó városok: gyűjtsd a lépésszámod és a bicaj kilométereket, és ingyen kapsz szolgáltatásokat a városodban

Nádas Nikoletta

 • A felelősségteljes innováció gyakorlati megközelítése, konkrét módszerek bemutatásával, alkalmazásával
 • Az innovációk társadalmi hatásai, avagy hogyan befolyásolják életünket az egyes innovációs eredmények
 • Városfejlesztés innovatív eszközökkel
 • A feltörekvő technológiák problémái és menedzselése
 • Innovációk a 21. században

Dr. Nagy Benedek

 • Pszichológiai tényezők beépítése a fogyasztói döntés mikroökonómiai modelljébe
 • A racionális döntéshozatal korlátai
 • Az infláció és a fogyasztói árindex mérésének közgazdasági problémái
 • Ragadozó árképzés
 • A versenyjogi fúziókontroll közgazdaságtani megközelítése
 • Piaci dereguláció az európai légiközlekedésben
 • Felelősségteljes termelés profitabilitásának modellezése

Dr. Sávai Marianna

 • Mitől fenntartható a fiskális politika? Mit jelent és hogyan mérhető a fiskállis fenntarthatóság? Törekszenek-e az országok a fiskális fenntarthatóság felé? Ha igen, milyen intézkedéseket tesznek? Mely intézmények segítik őket? Milyen típusai vannak a független fiskális intézményeknek? (szekunder adatok elemzése)
 • Az államadósság válságok vizsgálata. Miért alakulnak ki államadósság válságok? Mi jellemző rájuk? Hogyan menedzselhetők? Hogyan próbálják meg elkerülni őket az országok? (szekunder adatok elemzése)
 • A munkaerőpiac sajátosságainak vizsgálata.Területi különbségek a munkaerőpiacon. Tipikus és atipikus foglalkoztatási formák vizsgálata. Munkanélküliség típusainak sajátosságai és megoldások a csökkentésükre. A szűkebb témaválasztástól függően lehet makro és egyéni szinten is vizsgálódni (primer vagy szekunder adatok elemzése)
 • Jóléti államok kihívásai a globalizálódó világban. A jóléti állam szerepének bemutatása. Demográfiai változások, idősödés valamint az egészségügyi- és nyugdíjrendszer kapcsolata. Intézményrendszerből adódó és azt érő kihívások. Technológiai fejlődés és az oktatási rendszer kapcsolata. Az állami ráfordítások elemzése. (elsősorban szekunder, de lehet primer adatelemzés is)
 • A közösségi finanszírozás. Mit jelent a közösségi finanszírozás? Mikor nyújt megoldást a vállalatok/egyének számára? Hogyan valósulhat meg? Hogyan segíti a kreatív iparágakban tevékenykedők forráshoz jutását? Mit kap cserébe a "befektető"? (elsősorban szekunder, de lehet primer adatelemzés is)
 • Szabadon választható, egyéb megbeszélt téma

Szakáné Dr. Kanó Izabella

 • Területi elemzési módszerek alkalmazása valamely gazdasági-társadalmi jelenség vizsgálatában (korábbi példák: Területi jövedelmi egyenlőtlenségek vizsgálata Magyarországon, A gazdasági növekedés és természeti környezet állapotának összefüggései, Szegedi kistérség versenyképességi piramisa 2000-től napjainkig, Dél- Alföld turisztikai elemzése a szállásférőhelyek és a vendégéjszakák száma alapján, A humán tőke szerepe Magyarország vidéki járásainak versenyképességében, A hazai járások versenyképességének vállalati szempontú elemzése, Budapest és agglomeráció, lehetőség vagy kényszer a műszaki területen dolgozók számára)
 • Ökonometriai modellek alkalmazása valamely gazdasági-társadalmi jelenség vizsgálatában (korábbi példák: A nettó kereset befolyásoló tényezői Magyarországon, Pénzhelyettesítők, A humán tőke szerepe Magyarország vidéki járásainak versenyképességében, A hazai járások versenyképességének vállalati szempontú elemzése, Lakásárak befolyásoló tényezői a Dél-Alföld régióban, Megtakarítási struktúrák vizsgálata)

Varga János Zoltán

 • banki hitelezés hatása a reálgazdaságra
 • pénzhelyettesek használata és szerepük a pénzügyi rendszerben
 • termelékenység és gazdaságpolitika
 • ágens alapú mikro és makro modellek

Dr. Vas Zsófia

 • Vállalatok innovációs tevékenységének és teljesítményének elemzése és értékelése (primer kutatás révén, esettanulmány formájában, bármilyen termék vagy üzleti folyamat innovációt megvalósító vállalat tekintetében, akár olyan az innováció folyamatát befolyásoló jelenség együttes vizsgálatával, mint a digitalizáció)
 • Vállalati innovációs tevékenységek, innovációs célú együttműködések dinamikája és az azt korlátozó tényezők feltárása és értékelése (esettanulmány formájában, primer kutatás révén)
 • Kevésbé fejlett régiók gazdaságfejlesztési lehetőségeinek és kihívásainak vizsgálata (elsősorban szekunder adatelemzés révén, konkrét térség tekintetében)
 • Területi egyenlőtlenségek a digitalizáció korában: régiók közötti digitális szakadék feltérképezése és elemzése (elsősorban szekunder adatelemzés révén)
 • Vállalati szerveződések, ún. regionális klaszterek feltérképezése, működésének elemzése és értékelése (legjobb gyakorlatok feltérképezésével és bemutatásával, akár primer kutatás révén, esettanulmány formájában)
 • Szabadon választható, egyéb megbeszélt téma
 • Analysis and evaluation of the innovative activity and performance of companies (through primary research, in the form of a case study, with regard to any product or business process innovation)
 • Exploration and evaluation of factors facilitating (e.g. digitalization) or hindering the innovation activities of companies (through primary research)
 • Territorial inequalities in the age of digitization: mapping and analysis of the digital divide between regions, especially in the case of less developed regions (primarily through secondary data analysis)

Dr. Vida György

 • A regionális versenyképesség és sikeresség gazdasági, társadalmi,valamint földrajzi sajátosságainak vizsgálata
 • Examining the economic, social and geographical characteristics of regional competitiveness and success
 • Turisztikai desztinációk versenyképességének és sikerességének átfogó elemzése
 • Comprehensive analysis of the competitiveness and success of tourist destinations
 • Régió és településmarketing esettanulmányok
 • Közösségi platformok (Pl.: Twitter, Instagram, Pinterest stb.) és a turisztikai térségek sikerességének összefüggései
 • Az Airbnb gazdasági, társadalmi és térbeli hatásainak és konfliktusainak vizsgálata
 • Hazai és nemzetközi nyilvánosan működő részvénytársaságok, vállalkozások fejlődésének és térbeli beágyazottságának vizsgálata
 • Bármely, előzetesen egyeztetett, szabadon választott téma

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek