Üzleti Tudományok Intézete szakdolgozat témajavaslatai

A szakdolgozat megírásához (alapszakon és mesterképzésben egyaránt) kérjük, hogy a konzulenssel előzetesen egyeztessen a szakdolgozati témájáról.

Kérjük, hogy a téma- és konzulensválasztás során tartsa szem előtt az alábbiakat:

 • A Szakdolgozat választó űrlap kitöltése és a konzulenssel való aláíratása jelenti a hivatalos konzulens választást.
 • Az itt megjelölt témák iránymutatást szolgálnak, ezeken felül egyéb - a konzulens által elfogadott - témában is lehet szakdolgozatot készíteni.
 • Mielőtt leadná szakdolgozói jelentkezését, kérjük, hogy részletesen olvassa át a kiírt szakdolgozati témákat, valamint előzetesen egyeztessen a témavezetővel a fogadóórában vagy e-mail-ben.

A táblázatban az adott oktató kérdéses félévre vonatkozó szabad kapacitása látható.

 

A kitöltött szakdolgozat választó űrlapot a Modulo rendszeren kérjük leadni.

Dús Judit
intézeti adminisztrátor

Molnárné Rómer Melinda
intézeti adminisztrátor

Baráth Lajos

 • A kórház, mint bonyolult üzem, és annak gazdálkodási tervezési-rendszere
 • A kórházi gyógyszergazdálkodás kérdései, kiemelten a tervezésre, Unit-dose rendszerre
 • Az egészségügy finanszírozási rendszere és annak problémái

Béla-Csovcsics Andrea

 • A nonbusiness marketing sajátosságai (nonprofit szervezetek, közüzemi szervezetek és költségvetési közszolgáltató szervezetek marketing tevékenysége; egyéni és szervezeti önkéntesség; társadalmi felelősségvállalás; zöldmarketing, ügymarketing; társadalmi célú marketing)
 • Új termék piaci bevezetésének gyakorlata konkrét termék vagy szolgáltatás kapcsán
 • Az értékesítési politika területéhez kapcsolódó kérdések, témák
 • Egyéb egyeztetett téma
 • Véradással kapcsolatos motivációk és attitűdök vizsgálata
 • Fenntarthatóság, digitalizáció és önkéntesség

Bodó Regina

 • Gazdasági válság hatása a fiskális politikára
 • Fenntarthatóság a pénzügyekben
 • Euróövezet gazdasági helyzete

Bundság Éva

 • A fogyasztás szociológiai és marketing megközelítései
 • Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezők vizsgálata
 • Kerékpározás vizsgálata fogyasztói piacon
 • Életstílus kutatások, életstílus alapú szegmentáció, életstílus szerepe a fogyasztói döntésekben
 • Közösségi média, online marketing

Farkas Tamás

 • Dinamikus képességek kialakulása és szerepe a modern stratégiai menedzsmentben és azok tetszőleges (szakdolgozó által választott) szervezetnél való megjelenésében.
 • Projektmenedzsment eszközök, módszerek, különös tekintettel a projekttervezésre és agilis módszertanokra.
 • A vágyott munkáltatói márka kialakításának lehetséges eszközei, folyamatai.

Garamhegyi Ábel

 • Customer experience differences in regions related to hospitality industry
 • Comparison of business practices and potential conflicts in Asian countries

  The thesis should find and explain relevant differences in business practices in Asia vs. Europe. The work should have a detailed scientific focus on the root-cause of the differences and line up best and worst examples to bridge those, including own suggestions.

 • Analysis of one well documented international negotiation (e.g. WTO, Turkey-EU refugee talks etc.).

  The thesis should introduce and evaluate the parties’ strategy and tactics based on sorrow media research and available public documents.

 • Comparative analysis of pricing/product policy of firms on international markets

  The thesis should find and explain relevant differences in strategies and practices of certain companie(s) active in different markets. It should compare the product/pricing model of the chosen company based on publicly available information as well as own primary research.

Glózik Klára

 • Turisztikai rendezvények hatása a desztinációkban
 • Rendezvényszervezés aktuális kérdései
 • Turisztikai szervezetek működése

Gyulai Zsófia

 • Online marketing megoldások: Hírlevélmarketing, social media marketing, keresőmarketing (SEO, SEA)
 • Webergonómia, webanalitika
 • Inbound marketing
 • Integrált marketingkommunikáció
 • Online vásárlói útvonal térképezés

Prof. Dr. Hetesi Erzsébet

 • A fogyasztói elégedettség és a lojalitás vizsgálata (elégedettség definiálása, lojalitás modellezése, mérése, empirikus vizsgálat egy adott cég, vagy termék/szolgáltatás kapcsán)
 • A közüzemi szolgáltatók (ára, gáz, víz stb.) marketing tevékenységének sajátosságai
 • A fogyasztás szociológiai és marketing megközelítései (a fogyasztás új funkciói, megkülönböztető szerepe, a márkák szerepe a megkülönböztetésben)
 • Új termékek bevezetésének folyamata konkrét termék, vagy szolgáltatás kapcsán
 • A válság hatása a fogyasztói és a B2B lojalitásra
 • A nonbusiness és a nonprofit marketing sajátosságai

Honti Tamás

 • Politikai marketing: a politikai marketing és a választói magatartás (gazdasági és szimbolikus szavazás) kapcsolata
 • Fogyasztói magatartás: az értékek szerepe a fogyasztói döntéshozatalban
 • Kampánytervezés és reklám: marketingkommunikációs kampányok kreatív- és médiatervezésének kérdései
 • Public Relations és médiakapcsolatok: a médiafogyasztás és a médiahatás vizsgálata
 • Munkáltatói márkaépítés (employer branding): a fiatalok munkahelyválasztási preferenciáinak vizsgálata a marketing, a PR és a HR szemléletmódjának ötvözése révén

Huszár Sándor

 • (Online) marketing eszközök és módszerek használatának, elfogadásának, hatékonyságának vizsgálata lakosság vagy vállalkozások körében
 • Szimbolikus fogyasztás, fogyasztó-termék közötti kapcsolat vizsgálata kvantitatív és/vagy kvalitatív módszerekkel
 • Női és férfi szerepek, vélemények vizsgálata marketingkommunikáció esetén
 • Közösségi média használati szokások vizsgálata lakosság körében, illetve a közösségi média szerepe a vállalati marketingkommunikáció során
 • Vásárlási és fogyasztói döntések vizsgálata termékek és szolgáltatások esetén (termék és szolgáltatás megjelölés szükséges jelentkezéskor, például: borok, esküvői szolgáltatások, elektronikai eszközök, stb.)
 • Véradással kapcsolatos attitűdök vizsgálata lakosság körében
 • B2B - Ügyfél elégedettség, lojalitás és ügyfél-orientáció mérése szervezeti piacon kérdőíves módszerekkel
 • Új technológiák / szolgáltatások piacra vezetésével kapcsolatos felhasználói elfogadás vizsgálata (technológia, szolgáltatás megjelölése szükséges jelentkezéskor)

Dr. Imreh Szabolcs

Menedzsment

 • Szervezetek általános irányítása (tetszőleges témában a négy menedzsment alaptevékenységtől a stratégia alkotásig) Javaslat: a megfelelő elméleti megalapozás mellett konkrét vállalkozás(ok) bemutatása és elemzése/értékelése az alkalmazási képesség bizonyítására
 • Szervezetek fejlődése és növekedése (növekedési motivációktól a fejlődési lehetőségekig, a kitüntetett pontok bemutatásával.) Javaslat: a megfelelő elméleti megalapozás mellett konkrét vállalkozás(ok) bemutatása és elemzése/értékelése az alkalmazási képesség bizonyítására

Vállalkozásfejlesztés

 • Vállalkozásfejlesztési beavatkozások bemutatása és értékelése. Javaslat: legjobb gyakorlatok feltérképezése, hazai gyakorlatban is adaptálható külföldi példák szintetizálása
 • Hálózatosodás ösztönzése mint egy speciális vállalkozásfejlesztési beavatkozás. Javaslat: legjobb gyakorlat feltérképezése, hazai gyakorlatban is adaptálható külföldi példák szintetizálása
 • Donorfinanszírozott és uniós társfinanszírozású fejlesztések szerepe a vállalkozásfejlesztésben, különös tekintettel a projektek generálására és megvalósítására. Javaslat: egy típus értékelő elemzése konkrét esetpéldákkal alátámasztva

Dr. Imreh-Tóth Mónika

 • Induló vállalkozások közösségi médiában történő megjelenésének megtervezése, az alkalmazott eszközök és módszerek áttekintő vizsgálata, a lehetséges alkalmazható megoldások értékelő elemzése, konkrét javaslatok megfogalmazása
 • Női vállalkozók helyzetének áttekintése, csoportosítási lehetőségek feltérképezése (pályakezdő, mompreneur), specialitásuk számbavétele, valamint támogatási lehetőségek elemzése
 • Vállalkozóvá válás elősegítése – fiatalok (pl. hallgatók) támogatásának lehetőségei, korábbi programok sikereségének vizsgálata
 • Startup vállalkozások helyzetének bemutatása, sikerességi tényezők felkutatása, finanszírozásai lehetőségek elemzése, illetve a hazai startup ökoszisztéma helyzetének feltérképezése
 • A kis- és középvállalatok alternatív finanszírozási lehetősége: a közösségi finanszírozás lehetőségei, hatékonysága, illetve a sikerességi tényezők azonosítása
 • Bármely, előzetesen egyeztetett, szabadon választott téma

Dr. Juhász Zoltán

 1. A betegelégedettség felmérése a sürgősségi betegellátásban
 2. A betegelégedettség jellemzői magán-egészségügyi szolgáltatóknál
 3. Organikus élelmiszerekkel kapcsolatos fogyasztói szokások és attitűd egyetemi hallgatóknál
 4. A szolgáltatásmarketing szerepe a tárgyi környezet kialakításában a jövő egészségügyében
 5. Magán-egészségügyi szolgáltatók online marketing tevékenységének elemzése
 6. Állami egészségügyi intézmények online marketing tevékenységének elemzése

Kálmán Melitta

 • Humánmenedzsment területek vizsgálata munkáltatói vagy munkavállalói szempontból
 • Munkaerőpiacot vizsgáló témák (pl. pályakezdő diplomások munkaerőpiaci elvárásai)
 • Pénzügyi kultúra vizsgálata
 • Vállalkozói kompetenciák vizsgálata
 • Vállalkozói hajlandóság vizsgálata

Kazár Klára

 • Statisztikai modellek, vizsgálatok alkalmazása a fogyasztói-magatartás kutatásában
 • Az elégedettség vizsgálata egy adott termék/szolgáltatás esetén
 • A lojalitás vizsgálata egy adott termék/szolgáltatás esetén
 • Márkaközösségek vizsgálata egy adott termék/szolgálatás esetén
 • Egyéb megbeszélt téma

Dr. Kéri Anita

 • Felsőoktatási marketing
 • Hallgatók intézményválasztási motivációja
 • Felsőoktatási nemzetköziesedés és külföldi hallgatók
 • Fogyasztói elvárások, elégedettség és lojalitás
 • A nonbusiness és nonprofit marketing sajátosságai

Dr. Kincsesné Dr. Vajda Beáta

 • Pénzzel kapcsolatos attitűdök, a pénzzel kapcsolatos viselkedés háttértényezői
 • Impulzív vagy kényszeres vásárlási szokások vizsgálata
 • Szociálpszichológiai jelenségek vizsgálata a menedzsmentben, marketingben

Dr. Kovács Péter

 • Elöregedő társadalom
 • Pénzügyi kultúra vizsgálata
 • Előrejelzések készítése, statisztikai, matematikai modellek alkalmazása, elemzések készítése az üzleti, gazdasági életben
 • Társadalomstatisztikai problémák statisztikai vizsgálata (pld: oktatás, egészségügy, jövedelmek, szegénység, stb.)
 • Egyéb megbeszélt téma

Dr. Kürtösi Zsófia

 • Emberi erőforrás menedzsment (alapszak, mesterszak)
  • Emberi erőforrás menedzsment témakörök bármelyike (pl. kiválasztási rendszerek fejlesztése, teljesítményértékelés, munkaerőhiány megoldása, a pandémia okozta változások a HRM területén, a munka és magánélet egyensúlyát segítő eszközrendszerek, munkahelyi jóllét, stb.)
  • Munkaerőpiaccal kapcsolatos témakörök (speciális munkaerőpiaci csoportok lehetőségei)
 • Szervezetszociológia (mesterszak)
  • A munkaszervezet emberi oldala: nők és férfiak a posztmodern szervezetben

Kuruczleki Éva

 • Pénzügyi kultúra kutatása: a pénzügyi kultúra mindazon készségek, képességek, attitűdök és viselkedés, amely szükséges a megalapozott pénzügyi döntések és végső soron a pénzügyi jóllét megteremtéséhez. A témakör részeként lehetséges kutatási téma egyének (pl. hallgatók, felnőtt lakosság, stb.) pénzügyi kultúra kutatása vagy már meglevő nemzetközi mérések eredményeinek összehasonlítása.
 • Statisztikai elemzések: társadalmi-gazdasági témakörök vizsgálata statisztikai eszközökkel, kereskedelem és marketing szakosok esetén a kötelező primer kutatás elvégzése bármilyen szabadon választott témakörben statisztikai eszközök segítségével
 • Hálózatelemzés: társadalmi-gazdasági hálózatok és folyamatok vizsgálata hálózatok és gráfok segítségével
 • Európai Integráció: az Európai Unió társadalmi vagy gazdasági folyamatainak vizsgálata, például a négy szabadság evolúciójának vagy kereskedelmi kapcsolatok alakulásának vizsgálata

Dr. Majó-Petri Zoltán

 • "Információs társadalom gazdasága": iparágak, szektorok fejlődése és az internet szerepe. Átalakuló vállalati gazdaságtan: hierarchiák és hálózatok. Információs stratégiák, információs társadalom stratégiák gazdasági vonatkozásai: MITS, eEurope programok. A téma feldolgozása kapcsán javasolt webes összehasonlító kutatások lebonyolítása.
 • "Információ menedzsment": szervezetek információs rendszerei, az adat-információ-tudás folyamatok menedzsmentje. Információs rendszerek: tranzakciós rendszerek, vállalatirányítás, vezetői információs rendszerek (ERP, VIR, üzleti intelligencia, adatbányászat, elektronikus humán erőforrás menedzsment). A téma feldolgozása kapcsán javasolt egy adott vállalat információs rendszerének/rendszereinek elemzését elvégezni.
 • "Szervezetek és az e-business": dotcom és virtulális vállalatok, elektronikus kereskedelmi megoldások, elektronikus piacterek: B2B, B2C, C2C. Elektronikus kormányzat, eMagyarország. A téma feldolgozása kapcsán javasolt egy működőd e-business megoldás/probléma elemző bemutatása.
 • "Wikinómia - "közösségi ökonómia": collaborativ filtering - közösségi szűrés, új típusú munkavégzés, innovatív megoldások. A webes/virtuális/online közösségek fejlődése és értékteremtése. A téma feldolgozása kapcsán javasolt a virtuális közösségek elemző bemutatása.

Dr. Málovics Éva

 • A családi vállalat jellegzetességei, vezetése és változásai

Mátó Ágnes

 • Erőforrásintegráció vizsgálata a szervezetközi kapcsolatok nézőpontjából
 • Üzletimodell-fejlesztés
 • Stratégiaalkotási folyamatok értelmezése, vizsgálata kognitív nézőpontból

Dr. Prónay Szabolcs

 • A fogyasztók újdonságokhoz való viszonya, innováció adaptáció.
 • Fogyasztók önvezető járművekhez való attitűdjének vizsgálata.
 • Életstílus kutatások: Az életstílus mérése, az életstílus alapú szegmentáció, az életstílus szerepe a fogyasztói döntésekben, az életstílus és a társadalmi státusz kapcsolata.
 • Szimbolikus fogyasztás: A márkák imázsának szerepe a fogyasztói döntéshozatalban, a márkaszemélyiség és az énkép közötti kapcsolat.

Dr. Pusztai Bertalan

 • Kulturális erőforrások hasznosítása turisztikai fejlesztésekben
 • Interkulturális kommunikáció és turizmus

Rácz Tamás

 • Bank és tőkepiac
 • Monetáris és fiskális politika
 • Pénzügyi kultúra
 • Előrejelzések készítése, statisztikai, matematikai modellek alkalmazása, elemzések készítése az üzleti, gazdasági életben
 • Egyéb megbeszélt téma

Repisky Máté

 • Személyiségvonások és üzleti jelenségek kapcsolata (például: előnyös vállalkozói, vezetői, értékesítői tulajdonságok; személyiségtípusok munkahelyi konfliktusai és megoldásuk)
 • Motiváció és célok szerepe az üzleti életben (például: adott szakma választás vagy vállalkozásindítás motivációs háttere; munkatársak motiválása; eltérő szükségletekből fakadó munkahelyi ellentétek; célok kihívóságának vizsgálata)
 • Üzleti döntéseink háttere (például: célok, kulturális vagy épp kognitív torzítások és heurisztikák hatásai az üzleti szereplők döntéseire)
 • Megküzdés a stresszel és nehéz üzleti helyzetekkel
 • Vállalkozói kudarc (például: hogyan hat a vállalkozóra; mit tanul belőle; miként küzdi le a következményeit)
 • Fenntartható vállalkozástan kérdései (például: társadalmi vagy környezeti vállalkozások hazai helyzete, nehézségeik, erősségeik)

Dr. Révész Balázs

 • Kapcsolati marketing és CRM a B2B piacon: a szervezetek közötti marketing kapcsolatok fejlődése, alakulása
 • Kapcsolati marketing és CRM a B2C piacon: az ügyfelek partnerként kezelésének jelensége a vállalati gyakorlatban
 • Ügyfélkapcsolat menedzsment - technológia vagy orientáció?
 • Reklámhatékonyság
 • Online marketing – online ajánlórendszerek, collaborative filtering
 • Felsőoktatási intézmények marketingje

Sikó Beáta

 • Marketingkommunikáció
 • Online marketingkommunikációs eszközök hatékonyságmérése
 • Online targetálási lehetőségek vizsgálata
 • Szemmozgáskövetésen alapuló vizsgálatok

Tarjányi Margit

 • Emberi Erőforrás Gazdálkodás kérdései
 • Szervezetek fejlődése életciklus elméletek tükrében
 • Szervezet irányítás kérdései, vizsgálata
 • Üzleti modellek alkalmazása
 • Szervezetek közötti együttműködések vizsgálata
 • Vállalati értékalkotó folyamatok és értékláncok vizsgálata
 • Vállalati folyamatok javításának, újjáalakításának projektjei (BPR, Benchmarking)
 • Vállalati információs rendszerek működtetése
 • Egyéb vállalati működéshez és irányításhoz kapcsolódó téma

Török Réka Szabina

 • Városmarketing, városmárka kialakítása
 • Magyarországi nagyvárosok imázsának növelése
 • Élménymarketing eszközök alkalmazása a turizmus ill. a városmarketing keretei között
 • Élménymarketing a kulturális turizmusban
 • Múzeumi élmény, múzeumok látogatottságának növelése marketing eszközökkel

Tóth Janka

 • Társadalmi vállalkozások működése, működésével kapcsolatos sajátosságok
 • Hibrid vállalkozások, kettős célrendszer
 • Társadalmi vállalkozások típusai, választott típus sajátosságai, hazai feltérképezése

Ujházi Tamás

 • Önvezető járművek, azok fogyasztói megítélése és -elfogadása
 • Szemmozgáskövetés
 • Marketing & könnyűzene
 • Marketing & fesztiválok
 • Egyészségügyi marketing
 • Gyógyszermarketing
 • Technológiaelfogadás vizsgálata az egészségügyben

Dr. Vida György

 • A regionális versenyképesség és sikeresség gazdasági, társadalmi,valamint földrajzi sajátosságainak vizsgálata
 • Examining the economic, social and geographical characteristics of regional competitiveness and success
 • Turisztikai desztinációk versenyképességének és sikerességének átfogó elemzése
 • Comprehensive analysis of the competitiveness and success of tourist destinations
 • Régió és településmarketing esettanulmányok
 • Közösségi platformok (Pl.: Twitter, Instagram, Pinterest stb.) és a turisztikai térségek sikerességének összefüggései
 • Az Airbnb gazdasági, társadalmi és térbeli hatásainak és konfliktusainak vizsgálata
 • Hazai és nemzetközi nyilvánosan működő részvénytársaságok, vállalkozások fejlődésének és térbeli beágyazottságának vizsgálata
 • Bármely, előzetesen egyeztetett, szabadon választott téma

Dr. Vilmányi Márton

 • Szervezeti kompetenciák mérése és értékelése a stratégiai menedzsment nézőpontjából. Szervezeti képességek jellege, forrása, jellemzői, felépítése, statikus vs. dinamikus képességek vizsgálata, szervezeti képességek feltárásának módszerei, összefüggései.
 • Üzleti (B2B) kapcsolatok értékelése: szervezetközi együttműködések sikeressége, teljesítménye, minősége. Szervezetközi együttműködések észlelt sikerességét befolyásoló jellemzők. Szervezeti együttműködések átalakulása a technológiai fejlődéssel összefüggésben.
 • Hálózati kompetencia értelmezése és mérése szervezetközi együttműködések során. Hálózati kompetencia felépítése, egyéni és szervezeti kompetenciák megkülönböztetése. A hálózati kompetencia fejlődése. A hálózati kompetencia megjelenése business és non-business szervezeteknél.
 • Szervezeti folyamatok fejlesztésének lehetőségei: idővezérelt tevékenység alapú költségelemzés alkalmazása a folyamatfejlesztésben.
 • Üzleti modellezés: üzleti modellek kialakulása és átalakulása business és non-business szervezetekben.

Vizi Noémi

 • divatipar, digitalizáció megjelenése a divatiparban, divatipari termékek fogyasztása, fast fashion