Minőségfejlesztési politka

A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara elkötelezett a minőség és annak fejlesztése iránt, amely az alábbi területekre terjed ki.

Oktatás: célunk a hazai és nemzetközi munkaerőpiac elvárásainak megfelelő, magas minőségű képzések nyújtása, olyan szakemberek kibocsájtása, akik megfelelő szakmai kompetenciákkal rendelkeznek, tevékenységüket etikusan végzik. Elkötelezettek vagyunk a képzési programok, az oktatási környezet, az oktatástechnológia, az eszközpark, az alkalmazott pedagógiai módszerek, kollegáink felkészültségének folyamatos fejlesztése, a globális felelősségvállalásra nevelés mellett. Ezek fejlesztéséhez hallgatóink, volt hallgatóink, kollégáink, a munkaerőpiac szereplőinek véleményét gyűjtjük, elemezzük, hallgatóink tanulmányi előrehaladását vizsgáljuk.

Kutatás: célunk hazai és nemzetközi szinten is elismert kutatási tevékenység folytatása, társadalmi, gazdasági jelenségek feltárása, elemzése, összehasonlítása és magyarázata, az elérhető tudományos tudás értelmezése, kutatási eredményeink disszeminálása mind az akadémiai, mind a nem akadémiai szféra számára, a hazai és nemzetközi cikkek közlésének ösztönzése, illetve kutatási hálózatokban való részvételi aktivitás növelése, az eredmények oktatásba való beépítése. Ennek érdekében elkötelezettek vagyunk a kutatási infrastruktúra, eszközpark, adatbáziselérések, a kutatói kompetenciák fejlesztése, a kutatási tevékenységek folytatásának támogatása, az SZTE karaival, hazai és nemzetközi kutatócsoportokkal, társadalmi, gazdasági szervezetekkel való együttműködések kialakítása, fenntartása, a megjelent kutatási eredmények elismerése, az eredmények disszeminálását támogató keretek fejlesztése mellett.

Tehetséggondozás: elkötelezettek vagyunk a tehetségek felkarolása, támogatása mellett. Célunk a dél-alföldi régió gazdaságtudományok iránt érdeklődő tehetséges középiskolásainak, egyetemi hallgatók, ALUMNI tagok felkarolása, érdeklődési területüknek megfelelő fejlesztése, oktatásba, kutatásba, versenyekbe, ismeretterjesztő programokba való bevonása, az oktatók tehetséggondozási tevékenységének elismerése, motivációjának erősítése, módszertani ismereteinek bővítése. Ennek érdekében fejlesztjük a régió középiskoláival és pedagógusaival együttműködésünket, tematikus szakköröket, foglalkozásokat, nyári tábort, versenyeket szervezünk középiskolásoknak, részt veszünk a fiatalok pénzügyi kultúrájának fejlesztésében. Támogatjuk a kari hallgatói szervezeteket, fejlesztjük hallgatóink szakmai felkészültségét, kutatási infrastruktúránkhoz való hozzáférését, szakmai rendezvényeken, versenyeken, pályázatokban, ösztöndíjprogramokban, demonstrátori, tutori programban való részvételét, eredményeik disszeminálását. Eltökéltek vagyunk a jövő gazdaságtudományi oktató-kutató generációjának támogatása, kinevelése, a jelen és a jövő közgazdászai közötti híd szerepének betöltése mellett.

Tanulástámogatás és hallgatói Szolgáltatásorientáció: elkötelezettek vagyunk magas minőségű hallgatói szolgáltatások nyújtása, tanulástámogatási rendszerek működtetése mellett, amelyek segítik a hallgatók egyetemi létét, felkészültségét, előrehaladását. Ennek érdekében az egyetemi központi szolgáltatásokon túl hallgatói támogató rendszert működtetünk, fejlesztjük a kapcsolódó kari háttérfolyamatokat, ügyintézési lehetőségeket, az adminisztratív munkakörben dolgozó kollégák szakmai felkészültségét, kompetenciáit.

Kapcsolatorientáció: az ország és a régió meghatározó gazdasági képzőhelyeként törekszünk a munkaerőpiaci szereplőkkel, szakmai, társadalmi szervezetekkel, társegyetemekkel, az egyetem egységeivel, az ALUMNI közösséggel való folyamatos, konstruktív együttműködésre. Fejlesztjük hazai és nemzetközi együttműködéseink tartalmát az oktatás, a kutatási tevékenységek, a tehetséggondozás, illetve harmadik missziós tevékenységek tekintetében.

Működés: elkötelezettek vagyunk a fenntartható, transzparens, szabályos, az esélyegyenlőséget szem előtt tartó működés, az elszámoltathatóság, a kari polgárok, érintettek bevonása, felhatalmazása, a szervezeti tanulás, az információmegosztás, a folyamatos fejlődés mellett. Fejlődési, fejlesztési céljainkhoz pénzügyi erőforrásokat allokálunk.

Ezek érdekében minőségfejlesztési rendszert működtetünk, amely a minőség folyamatos fenntartását és javítását szolgálja, kollégáinkat is elkötelezetté teszi a minőségfejlesztés irányába.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

GTK Nyilt nap weblap 2023 dec

A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara szeretettel meghívja az érdeklődő diákokat és szüleiket a kari Nyílt Napra 2023. december 18-án, amelyen megismerkedhetnek a 2024/2025-ös tanévben induló gazdasági képzéseinkkel.

Események

Rendezvénynaptár *