Bezár

Szakirányú továbbképzések

Orvos-közgazdász szakirányú továbbképzés

Orvos-közgazdász szakirányú továbbképzés

2014. november 08.
2 perc

A képzés adatai

Az oklevélben szereplő végzettség megnevezése:
Orvos-közgazdász
A képzés célja:
A képzés során széles szakmai alapozást biztosító oktatás zajlik a közgazdaságtudományok területén, ennek során a hallgatók magas szintű módszertani felkészítést kapnak, majd az üzleti- és menedzsmenttudományokat sajátíthatják el. A képzést az elméleti ismeretek átadása mellett nagyfokú gyakorlatorientáció jellemzi. Külön hangsúlyt kap a képzés résztvevőinek probléma-felismerési és probléma-megoldási készségének fejlesztése.
A jelentkezés feltétele:
orvos oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek
Az orvos-közgazdász szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:
  • a közgazdasági, üzleti és a menedzsment szempontok érvényre juttatására,
  • szakmailag megalapozott döntések meghozatalára,
  • az üzleti kommunikációs és tárgyalási technikák aktív és hatékony alkalmazására,
  • a stratégiai gondolkodás gyakorlatba ültetésére,
  • a menedzsment technikák szervezeti sajátosságainak megfelelő alkalmazására,
  • irányítói, vezetői és végrehajtói feladatkörök ellátására,
  • modern stratégiai menedzsment technikák alkalmazására.
A képzés felépítése:
Szakirányú továbbképzések felépítése
Az oklevél kiadásának feltételei:
Az előírt kredit megszerzése, a záróvizsga sikeres teljesítése.

A képzés jellemzői

Képzésünket azoknak ajánljuk, akik meglévő szakmai ismereteiket gazdasági, vezetési, szervezési és pénzügyi ismeretekkel kívánják kiegészíteni

A képzés 4 félévből áll, levelező tagozaton indul, a félév során 12-13 szombati napon jelent elfoglaltságot

Az első két félév során a hallgatók alapvető közgazdasági, gazdálkodási és módszertani ismereteket sajátíthatnak el (pl.: Közgazdaságtan, Statisztika, Pénzügyi alapismeretek, Számvitel, Marketing, Menedzsment). A második évben specializáltabb szakmai ismeretek megszerzésére nyílik lehetőség (pl.: Adózás, Kontrolling, Vállalati pénzügyek, Marketingkutatás, Gazdasági jog, Vállalkozások indítása és működtetése). A látókörbővítő tárgyak közül tetszőlegesen választhatnak a négy félév folyamán (ezek egy része az egészségügy és a gazdaság határterületét tárgyalja). A negyedik (utolsó) félévben kisebb tanulmányi leterheltség mellett a hallgatók elegendő időt tudnak fordítani a szakdolgozat elkészítésére.

Nyelvi követelmények

A jelenlegi szabályozás szerint nincs kimeneti nyelvi követelmény.

Fizetendő díjak

A költségtérítés összege/félév, az első tanévben (költségtérítéses képzés): 200.000,-Ft

Jelentkezés módja

A jelentkezés egyetemi nyomtatványon történik. Jelentkezési időszak: május 15. – augusztus 29.

Bővebb információ

Székely-Dávid Katalin
tanulmányi előadó

Dékáni Hivatal
Tanulmányi Iroda

OH határozatszám: OH-FHF/1145-4/2010.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek