Bezár

Szakirányú továbbképzések

Mérnök-közgazdász szakirányú továbbképzés BSc alapdiplomára (mérnök-közgazdász főiskolai szakirányú továbbképzés)

Mérnök-közgazdász szakirányú továbbképzés BSc alapdiplomára (mérnök-közgazdász főiskolai szakirányú továbbképzés)

2014. november 08.
2 perc

A képzés adatai

Az oklevélben szereplő végzettség megnevezése:
Az alapdiplomától függően pl. élelmiszermérnök-közgazdász, mechatronikai mérnök-közgazdász, mérnökinformatikus-közgazdász stb.
A képzés célja:
Módszertani és széles körű szakmai megalapozás után a közgazdasági problémák önálló felismerésére, elemzésére és megoldására képes szakemberek képzése, akik a gazdaságpolitikai alkalmazásokat, részpolitikákat, piaci intézményi kereteket stb. is ismerik és tudják kezelni.
A jelentkezés feltétele:
Műszaki, informatikai, nemzetvédelmi és katonai, agrár vagy természettudomány képzési területek valamelyikén alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszerben főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek.
A mérnök-közgazdász (főiskolai) szakirányú továbbképzési szakon tanulók megismerik:
  • a korszerű vezetési és szervezési ismereteket,
  • a gazdasági problémák megoldásához szükséges statisztikai elemzőrendszereket,
  • gyakorlati menedzsment módszereket,
  • a vállalatok átfogó, korszerű irányítási koncepciójának kialakítási módszereit, technikáit,
  • az egyes gazdasági szervezetek alapítására és működtetésére vonatkozó törvényi szabályozást,
  • a vállalati teljesítmények és azok költségeinek az elemzését,
  • az emberi erőforrással kapcsolatos szervezési és irányítási, gazdálkodási témaköröket,
  • a projektek indításával, működtetésével és lezárásával kapcsolatos jogszabályi és módszertani technikákat.
A képzés felépítése:
Szakirányú továbbképzések felépítése
Az oklevél kiadásának feltételei:
Az előírt kredit megszerzése, a záróvizsga sikeres teljesítése.

A képzés jellemzői

Képzésünket azoknak ajánljuk, akik meglévő szakmai ismereteiket vezetési, szervezési, pénzügyi, adózási és egyéb üzleti ismeretekkel kívánják kiegészíteni.

A képzésben szakképzettség szerezhető, de nem biztosít önálló felsőfokú végzettséget. A szakirányú képzésben szerzett oklevél az alapképzésben szerzett oklevéllel együtt érvényes.

A képzés 3 félévből áll, levelező tagozaton indul, a félév során 12-13 szombati napon jelent elfoglaltságot

Az első két félév során a hallgatók alapvető közgazdasági, gazdálkodási és módszertani ismereteket sajátíthatnak el (pl.: Közgazdaságtan, Matematikai statisztika, Pénzügyi alapismeretek, Számvitel, Marketing, Menedzsment, Adózás). A harmadik félévben specializáltabb szakmai ismeretek megszerzésére nyílik lehetőség (pl.: Kontrolling, Vállalati pénzügyek, Vállalkozások indítása és működtetése). A látókörbővítő tárgyak közül tetszőlegesen választhatnak a három félév folyamán (ezek az államháztartás, a helyi gazdaságfejlesztés témáit és különböző speciálisabb menedzsment területeket tárgyalnak). Ebben a harmadik (utolsó) félévben kisebb tanulmányi leterheltség mellett a hallgatók elegendő időt tudnak fordítani a szakdolgozat elkészítésére.

Nyelvi követelmények

A jelenlegi szabályozás szerint nincs kimeneti nyelvi követelmény.

Fizetendő díjak

A költségtérítés összege/félév, az első tanévben (költségtérítéses képzés): 180.000,-Ft

Jelentkezés módja

A jelentkezés egyetemi nyomtatványon történik. Jelentkezési időszak: május 15. – augusztus 29.

Bővebb információ

Székely-Dávid Katalin
tanulmányi előadó

Dékáni Hivatal
Tanulmányi Iroda

OH határozatszám: FNYF/1179-3/2016.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek