Program

Letöltés

2014. augusztus 27. szerda

PhD kollokvium (SZTE GTK KO108. terem - Szeged, Kálvária sgt. 1.)

14.00-16.00

Szakértői, tutori testület:
Rekettye Gábor, Pécsi Tudományegyetem
Simon Judit, Budapesti Corvinus Egyetem
Hetesi Erzsébet, Szegedi Tudományegyetem

előadások:
Szakó Tímea: Etikus marketing
Kazár Klára: Márkaközösség pszichológiai érzetének vizsgálata zenei fesztiválok esetén
Pap Katalin: A referenciacsoportok hatása a 6-14 éves korosztály fogyasztói magatartására

2014. augusztus 28. csütörtök

9.00-10.00
Regisztráció (SZTE Központi Épület, Szeged, Dugonics tér 13.)
10.00-11.45

Megnyitó – plenáris ülés

Helye: SZTE Központi Épület, Szeged, Dugonics tér 13., Díszterem (2.emelet) Szabó Gábor a Szegedi Tudományegyetem rektora
Piskóti István MOK elnök
Hetesi Erzsébet főszervező

 • Vörös József: A termelési és marketing funkció egymásra utaltságáról
 • Józsa László: Marketingoktatás és kutatás Indiában és Új-Zélandon - Egy kutatói év tanulságai
 • Kozák Ákos, Veres Edit: Társadalom és rétegződés

Az MTA Gazdálkodástudományi Bizottság, Marketingtudományi Albizottsága Publikációs Nívódíj átadása – Rekettye Gábor, az MTA Gazdálkodástudományi Bizottság alelnöke, a Marketingtudományi Albizottság elnöke, Simon Judit, a Marketingtudományi Albizottság titkára, Veres Zoltán a Publikációs Nívódíj Bizottság elnöke

Az Akadémiai Kiadó marketing szakkönyvtára – Pomázi Gyöngyi, Vida Krisztina

11.45-13.15
Ebéd (SZTE Központi Épület, Szeged, Dugonics tér 13, Aula)
13.30-15.10

Szekcióülések 1. (SZTE GTK, Szeged, Kálvária sgt. 1.)

Közösségek, márka, identitás
Helye: KO101. terem
Szekcióelnök: Ercsey Ida, Széchenyi István Egyetem

 • Fehér Katalin: Selfie és ussie: reputáció, kontroll, digitális identitás
 • Ercsey Ida: Közös az értékteremtés a kulturális szektorban?
 • Kazár Klára: Fesztivállátogatást befolyásoló tényezők vizsgálata fókuszálva a márka szerepére
 • Prónay Szabolcs, Hetesi Erzsébet: A márkákhoz való kötődés szerepe a csoporttudatban
 • Soós Mihály, Szabó Sára, Szakály Zoltán: A testtömeg-menedzselés során igénybevett és hitelesnek tartott információforrások

Business marketing – KKV
Helye: KO108. terem
Szekcióelnök: Berács József, Budapesti Corvinus Egyetem

 • Kopcsay László: Az élelmiszer kiskereskedelmi hálózatok megújuló stratégiái Magyarországon, 2014-ben
 • Gáti Mirkó: A kis- és középvállalati marketing értelmezési tartománya – hogyan azonosítják és jellemzik marketingtevékenységüket a hazai kis- és középvállalatok?
 • Nagy Gábor, Berács József: Hogyan allokálják stratégiai erőforrásaikat a kis- és közepes méretű vállalatok gazdasági válság idején a teljesítmény növelése érdekében?

Fogyasztói magatartás I.
Helye: KO410. terem
Szekcióelnök: Totth Gedeon, Budapesti Gazdasági Főiskola

 • Molnár László, Kása Richárd: Pénzintézeti percepciók a közép-magyarországi és az észak-magyarországi fogyasztók körében
 • Totth Gedeon, Harsányi Dávid: A megújulás szükségessége a hazai borászatok marketing tevékenységében
 • Pólya Éva: Gyermekek édességfogyasztás és vásárlás esetében betöltött szerepének vizsgálata, a lehetséges meggyőzési stratégiák feltárása
 • Gyulavári Tamás, Hubert József: A hatásosság és hatékonyság fogalmainak értelmezése online vs. offline kampányok keretében
 • Piskóti Marianna: A környezeti kötődés meghatározása és kapcsolata a környezeti attitűddel

A marketing oktatás módszertani megoldásai és tapasztalatai
Helye: KO411. terem
Szekcióelnök: Sasné Grósz Annamária, Pannon Egyetem

 • Sasné Grósz Annamária, Hargitai Dávid Máté: Magyar hallgatók nemzetközi környezetben – Sikerkritériumok
 • Gulyásné dr. Kerekes Rita, Hajdú Noémi: Irányított esettanulmányok a gyakorlatorientált oktatás szolgálatában
 • Kiss Marietta, Kun András István: A jelzési hipotézis vizsgálata a felsőoktatási marketingben
 • Domán Szilvia, Tamus Antalné, Dinya László: Jövőbeli elvárások és jelenlegi tapasztalatok a felsőoktatás hallgatói körében
 • Kun András István, Svantner Bernadett: Beiskolázási nyílt napok a felsőoktatási marketingben - egy felméréssorozat tanulságai
15.10-15.30
Kávészünet (SZTE-GTK, Szeged, Kálvária sgt. 1.Aula)
15.30-16.50

Szekcióülések 2. (SZTE GTK, Szeged, Kálvária sgt. 1.)

Non-business marketing I. - Önkéntesség
Helye: KO101. terem
Szekcióelnök: Hofmeister-Tóth Ágnes, Budapesti Corvinus Egyetem

 • Csovcsics Andrea, Hetesi Erzsébet: Az egyéni önkéntesség motivációinak feltárása és azok marketing vonatkozása
 • Dudás Katalin, Szakó Tímea: Az önkéntes egyszerűsítők fogyasztói magatartása - Az ökofalvak esete
 • Hofmeister-Tóth Ágnes, Kasza-Kelemen Kata, Piskóti Marianna: Másokért tenni - Önkéntesség Magyarországon
 • Eisingerné Balassa Boglárka, Gábora Bernadett: Most mutasd meg! Önkéntesek bevonásának lehetőségei a győri EYOF kapcsán

Business marketing – innováció
Helye: KO108. terem
Szekcióelnök: Piskóti István, Miskolci Egyetem

 • Hajdú Noémi, Papp Adrienn: Co-creation controlling, mint az innováció-controlling része
 • Agárdi Irma: Többcsatornás értékesítés, mint dinamikus képesség
 • Piskóti István: Kooperációs kompetencia innovációs hatásai – marketingteendők

Fogyasztói magatartás II.
Helye: KO410. terem
Szekcióelnök: Veres Zoltán, Pannon Egyetem

 • Lendvai Edina, Czibolya Anita: A hízott libamáj fogyasztásának aktuális kérdései
 • Földi Kata: Magyar származás szerepe a kereskedelmi márkás élelmiszerek márkaválasztására Kelet-Magyarországon
 • Veres Zoltán, Platz Petra, Hámornik Balázs Péter, Tarján Tamás: A fogyasztói preferenciaváltozások lehetséges okai
 • Sasné Grósz Annamária, Urbán Ákos: Magyarok a határon túl

Business marketing – menedzsment
Helye: KO411. terem
Szekcióelnök: Hetesi Erzsébet, Szegedi Tudományegyetem

 • Huszár Sándor, Prónay Szabolcs, Buzás Norbert: Egyetemi kutatók attitűdje a találmány hasznosításra vonatkozóan
 • Grőger Nóra, Vágási Mária: Terméktanúsítási szolgáltatások vizsgálata a szolgáltató-megrendelő partnerkapcsolat tényezői alapján - A minőséget tanúsító szolgáltatás minősége
 • Simon Norbert: Marketing és értékesítés a napi gyakorlatban - Medikémia Zrt.
 • Berki Viktor, Hetesi Erzsébet, Révész Balázs: Az üzleti kapcsolatok csatornái: mire való az információs technológia?
17.45
Busz indulása a vacsora helyszínére
 • Találkozó hely 1: Hotel Novotel (Szeged, Maros utca 1.) Főbejárat előtt
 • Találkozó hely 2: SZTE-GTK (Szeged, Kálvária sgt. 1.,) Főbejárat előtt
 • Találkozó hely 3: Móra kollégium (Új-Szeged, Középfasor 33), Főbejárat előtt
18.30-23:00
Vacsora és esti program
Helyszín: Majoros Tanya, Ásotthalom

2014. augusztus 29. Péntek

9.00-11.00

Szekcióülések 3. (SZTE GTK, Szeged, Kálvária sgt. 1.)

Non-business marketing II.
Helye: KO101. terem
Szekcióelnök: Dinya László, Szegedi Tudományegyetem

 • Dinya László: Fenntarthatósági kihívások és társadalmi marketing
 • Ásványi Katalin: A komolyzene támogatásának legújabb trendje
 • Kenesei Zsófia, Bernschütz Mária: A zöldmarketing alkalmazásának lehetőségei a reklámokban
 • Neulinger Ágnes, Piskóti Marianna: Fiatal véleményvezérek a családban, azaz a fiatal felnőttek befolyása a család környezettudatosságára
 • Gulyásné dr. Kerekes Rita: Civil szervezetek kommunikációs kihívásai
 • Irimiás Anna, Michalkó Gábor, Mitev Ariel: Halászkirályok hullámhosszán: Idősek vallási eseményekhez kapcsolódó élményei

Fogyasztói magatartás III.
Helye: KO108. terem
Szekcióelnök: Törőcsik Mária, Pécsi Tudományegyetem

 • Kincsesné Vajda Beáta: Páciens-szegmensek jellemzői és ezek jelentősége a társadalmi marketingben
 • Szabó Sára, Szigeti Orsolya, Soós Mihály, Szakály Zoltán: Az élelmiszerfogyasztás mögöttes dimenziói: étkezési és testi attitűdök kapcsolata
 • Jasák Helga, Fehér András, Szakály Zoltán: Fogyasztói preferenciák és attitűdök hagyományos és tájjellegű élelmiszerekkel kapcsolatban
 • Törőcsik Mária: …már megint más a fogyasztó
 • Kajos Attila: A sportmarketing helye és szerepe a magyar és nemzetközi tudományos életben

Marketingkutatási trendek
Helye: KO410. terem
Szekcióelnök: Simon Judit, Budapesti Corvinus Egyetem

 • Varga Ákos, Simon Judit, Horváth Dóra, Pintér Attila: Az érzelmek és az agy - fókuszban a neuromarketing kutatás
 • Szűcs Krisztián: Válaszadási hajlandóságot befolyásoló attitűdök
 • Kovács Péter, Révész Balázs: A pénzügyi kultúra és attitűd mérése
 • Hargitai Dávid Máté: Komplex sportszolgáltatás értékelés a magyar atlétikában
 • Huszka Péter, Süle Edit: Egészséges életmód kontra alkoholfogyasztás, - egy empirikus kutatás eredménye a bécsi (WU) és a győri (SZE) egyetemen II.
 • Polereczki Zsolt: Neuromarketing – A fogyasztói magatartás vizsgálatának új lehetőségei

Információs technológia a marketingben
Helye: KO411. terem
Szekcióelnök: Konczosné dr Szombathelyi Márta, Széchenyi István Egyetem

 • Konczosné Szombathelyi Márta: A megújuló hírnév
 • Nagy Ákos, Kemény Ildikó, Szűcs Krisztián, Simon Judit: Az online vásárlást befolyásoló tényezők vizsgálata, különös tekintettel az elektronikus szájreklám hatására
 • Horváth Dóra, Mitev Ariel Zoltán, Bauer András: Mondjam vagy mutassam? Vizuális és verbális információ-feldolgozási preferenciák alakulása 10 év távlatában
 • Kemény Ildikó, Simon Judit, Ugray Zsolt: Te továbbajánlanád? Az offline és online továbbajánlási szándék alakulása az e-kiskereskedelemben
 • Markos-Kujbus Éva, Csordás Tamás, Kiss Tünde: Fogyasztók a vállalatok ellen? - Negatív online szájreklám virtuális kereskedelmi közösségekben
 • Kolos Krisztina, Kenesei Zsófia, Somosi Ágnes: Idősebb fogyasztók technológiai kompetenciáinak meghatározó tényezői.
11.00-11.30
Kávészünet (SZTE-GTK, Szeged, Kálvária sgt. 1.Aula)
11.30-13.00
Marketing Oktatók és Kutatók - Egyesület alakuló taggyűlés és konferencia zárás (SZTE-GTK, Szeged, Kálvária sgt. 1., 007-es terem)
13.00-14.00
Ebéd (SZTE-GTK, Szeged, Kálvária sgt. 1.Aula)

Kapcsolat és további információ

Dr. Révész Balázs
szervező
mok2014@eco.u-szeged.hu